คุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ทำงานมานาน จ่ายค่าประกันสังคมกันทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง อาจจะจ่ายไปโดยไม่ได้เช็กอะไรมาก แต่หากเมื่อคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ อยากให้นึกถึงประกันสังคมด้วยนะคะ เพราะช่วยในเรื่องนี้ได้ ด้วยการคลอดบุตรสามารถเบิกค่าคลอดประกันสังคม เงินช่วยเหลือหยุดงาน และเงินสงเคราะห์บุตรได้…สิทธิ์ประโยชน์ดี ๆ แบบนี้เราควรรู้ไว้นะคะ

รู้ไหมว่า? ประกันสังคมเบิกค่าคลอดได้!!

เงื่อนไขเบิกค่าคลอดประกันสังคม  ต้องจ่ายเงินสมทบครบไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอด คือ เดือนที่คลอดไม่นับสิทธิ์ จะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) และมีเงินสมทบครบ 7 เดือนขึ้นไป หากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรรวมกันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง และลูกที่ได้ใช้สิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

จะใช้สิทธิ์ใครดี? ถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ แนะนำให้คุณแม่ใช้สิทธิ์ก่อน เพราะจะได้ชดเชยกรณีหยุดงานด้วย

สิทธิ์ที่ได้รับ

1.กรณีคลอดบุตร ได้คนละ 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง

2.กรณีหยุดงาน สามารถเบิกได้เฉพาะคุณแม่ ถ้าสามารถเบิกได้ทั้ง 2 คน คุณแม่ควรใช้สิทธิ์ให้เต็มทั้ง 2 สิทธิ์ก่อนเงินที่ได้รับคิดจากการเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน เงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท คือ 7,500 x 3 = 22,500 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าคลอดบุตรคิดเป็น 33,500 บาท ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตร เงินนี้จะโอนเข้าบัญชีเราทุกเดือน เดือนละ 400 บาท จนลูกอายุ 6 ขวบ รวมเงินที่จะได้รับ 28,800 บาท

เอกสารที่ใช้ กรณีเงินช่วยเหลือค่าคลอดและกรณีหยุดงาน

  1. แบบ สปส. 2-01 ที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ (ให้เลือกกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน)

ดาวน์โหลด -> http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

2. สำเนาสูติบัตรของลูกพร้อมตัวจริง (กรณีลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิงใช้สิทธิถ้าไม่มีไม่ใช้ กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิถ้าไม่มีให้แนบหนังสือรับรองกรณีไม่มีทะเบียนสมรส)

4. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

กรณีไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจเพิ่ม 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง อย่าลืมเอาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจไปด้วยนะคะ

Sponsored

กรณีสงเคราะห์บุตร

  1. แบบ สปส. 2-01 ที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ (ให้เลือกกรณีเงินสงเคราะห์บุตร)

ดาวน์โหลด -> http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

2. สำเนาสูติบัตรของลูกพร้อมตัวจริง (กรณีลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 9 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต , ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

4. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา

ยื่นเอกสารได้ที่   สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-12 แห่ง/ จังหวัด /สาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

เอาเป็นว่าคุณแม่คนไหนทำประกันสังคมไว้ อย่าลืมใช้สิทธิกันด้วยนะคะ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.รีวิวผ้าอ้อมเด็ก Enfant ใช้คุ้ม! ยิ่งซักยิ่งนุ่ม Anti-Bacteria ได้ด้วย

2.รีวิวชุดเด็ก Enfant โดนใจลูกน้อย ถูกใจคุณพ่อ