กินเจสำหรับเด็ก คำว่า “เจ” ในภาษาจีน หมายถึง การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน แต่ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่า “กินเจ” ดังนั้น ในความหมายของคำนี้จริง ๆ แล้ว ไม่เพียงแต่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ความบริสุทธิ์ สะอาดทั้งกาย วาจา และใจ

กินเจสำหรับเด็ก

ความเป็นมา ของการกินเจ ตามพจนนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่ทานของสดคาว แต่เน้นบริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสม อาหารที่ได้จากพืชธรรมชาติ และไม่ปรุงด้วยการผัดฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ และงดเว้นน้ำนมสด นมข้นด้วย เพราะถือว่าเป็นของสดของคาวเช่นกัน

ช่วงเวลาของการกินเจ

เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นกินเจ จะอยู่ในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย สำหรับเทศกาลกินเจ 2560 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ไปสิ้นสุดวันที่ 28 ตุลาคม 2560

ความหมายที่แท้จริงของ “ธงเจ” นั่นคือ พื้นที่ธงเป็นสีเหลือง เป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับคนสองกลุ่มเท่านั้น นั่นคือ กลุ่มกษัตริย์ ราชวงศ์ และกลุ่มอาจารย์ปราบผี ดังจะเห็นจากยันต์สีเหลืองตาภาพยนตร์จีน ดังนั้น สีเหลืองจึงเป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล บนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดง อ่านว่า “ไจ” หรือ “เจ” มีความว่า “ของไม่มีคาว” เหตุที่ใช้สีแดงเพราะชาวจีนเชื่อว่า เป็นสีมงคล สร้างความเจริญให้แก่ชีวิต ธงเจ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้ว ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงกินเจ

จุดประสงค์หลักของการกินเจ มี 3 ประเภทคือ

  • กินเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อกินติดต่อกัน จะทำให้ร่างกายสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ และปรับระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
  • กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากทุก ๆ วันอาหารที่เรากินประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้ที่มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถกินเนื้อของสัตว์เหล่านั้นได้
  • กินเพื่อเว้นกรรม เพราะการฆ่าเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นขอเราเป็นการสร้างกรรม แม้ไม่ได้ลงมือทำก็ตาม เพราะการซื้อผู้อื่นเท่ากับการจ้างฆ่า ถ้าไม่มีคนกิน ก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย ผู้ที่สามารถเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงถึงหยุดกิน หันมารับประทานอาหารเจแทน โดยไม่เห็นแต่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้น ๆ

มาทำความรู้จักกับอาหารเจกันเถอะ

อาหารเจนับว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีพิษต่อร่างกาย เพราะได้โปรตีนจากถั่วต่าง ๆ และยังย่อยง่าย เป็นการแบ่งเบาภาระของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ผู้ที่รับประทานเจ สามารถเลือกส่วนผสมต่าง ๆ ตามที่คุณต้องการ ซึ่งอาหารเจเน้นให้คนรู้จักรับประทานพืช ผัก ผลไม้ นั่นคือ ข้าวกล้อง (ใช้แทนข้าวขาว) โปรตีนเกษตร (แทนเนื้อสัตว์) เห็ดหอม ถั่วนานาชนิด เต้าหู้ แป้งหมี่กึง และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบันเมนุอาหารจำนวนมากที่ได้ถูกดัดแปลงออกมาอย่างหลากหลาย

ความต่างระหว่ากินเจ กับ มังสวิรัติ

หลายคนคงสงสัยว่า กินเจ ต่างกับ กินมังสวิรัติอย่างไร เพราะอาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน แต่มังสวิรัติสามารถทานผักได้ทุกชนิด แต่อาหารเจ ต้องเว้นผักฉุน 5 ประเภท คือ กระเทียม หัวหอม (รวมทั้งหอมแดง หอมขาว หัวหอมใหญ่ ต้นหอม) หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน ไม่ค่อยพบในประเทศไทย) กุยช่าย และใบยาสูบ รวมถึงของเสพติดทุกชนิด และยังต้องประพฤติศลีร่วมด้วย จึงจะเป็นการถือศีลกินเจ ที่แท้จริง ขณะที่มังสวิรัติ หมายถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้น

หลักธรรมในการกินเจ

Sponsored

การกินเจต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมสำคัญ 12 ประการ ซึ่งต้องมีการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ๆ หมายถึงไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชิวิตของตน ไม่นำเอาเลือดของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเลือดของตน และไม่เอาเนื้อของสัตว์ทั้งหลานมาเป็นเนื้อของตัวเอง การดำรงชีวิจอยูด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง หมายถึงการรับประทานสิ่งใดเข้าไปก็ต้องไม่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม เท่ากับเป็นการเบียดเบียนตนเอง ดังนั้น จึงมีการห้ามของมึนเมา สารเสพติด

วิธีล้างท้องก่อนกินเจอย่างถูกต้อง

การล้างท้องก่อนกินเจ หมายถึงการกินเจก่อนถึงวันเทศกาลเจจริงประมาณ 1 – 2 วัน โดยส่วนมากจะนิยมล้างท้องก่อนกินเจจริงเพียง 1 วัน เพื่อชำระล้างเนื้อสัตว์ หรืออาหารคาวต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมดเสียก่อน เมื่อถึงวันถือศีลกินเจร่างกายจะได้สะอาด พร้อมกับถือศีลกินเจตามประเพณี

ข้อห้ามในการกินเจ

  • งดเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิด และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์ทั้งหลายด้วย
  • งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์โดยเด็ดขาด
  • งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัดหรือเค็มจัด
  • งดผักและเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรก อย่างเช่นกระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีนป กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึมเมาต่าง ๆ เพราะผักดังกล่าวนั้น เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษต่อร่างกายอย่างมาก เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ
  • ไม่ใช้จานชามปะปนกัน และต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยกันเป็นผู้ปรุงขึ้นมาเท่านั้น (สำหรับคนที่เคร่ง)
  • งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด
  • ห้ามดับตะเกียงในสถานที่เกินเจทั้ง 9 ดวง เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเก้าฮ้วงฮุดโจ้ว ต้องจุดเอาไว้ตลอดทั้งวัน ทั้งคืน จนกว่าจะจบพิธีกินเจ และหากตะเกียงดับก็ถือว่าไม่เป็นสิริมงคล รวมทั้งการกิตเจก็จะไม่สมบูรณ์ด้วย

การที่คุณแม่แนะนำให้ลูกน้อยรับประทานอาหารเจจะทำให้ลูกรู้จักการถือศีล และรู้จักการรับประทานผักเพื่อเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จึงดีต่อพฤติกรรมของลูกในอนาคตได้

= = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด ควรเลือกแบบสายผูก หรือแบบกระดุมดีกว่ากัน

2.เสื้อผ้าเด็ก อันตราย ไม่ควรให้ทารกใส่ชุดแบบนี้