ยอดมดลูกบอกอายุครรภ์ ตามปกติแล้วอายุครรภ์ เรานับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย  ซึ่งคุณหมอมักจะใช้ในการคำนวณการคลอดคร่าว ๆ

ยอดมดลูกบอกอายุครรภ์

ซึ่งแต่เดิมคุณหมอนิยมประเมินอายุครรภ์โดยการวัดความสูงของมดลูก โดยจะใช้สายวัดวัดจากกระดูกหัวหน่าวไปถึงยอดมดลูก ถ้าวัดได้ 20 เซนติเมตร แสดงว่าอายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์ วัดได้ 30 เซนติเมตร ก็จะมีอายุครรภ์ประมาณ 30 สัปดาห์ เป็นต้น แต่ปัจจุบันการประเมินอายุครรภ์โดยวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมหรือเชื่อถือกันแล้ว

นั่นเป็นเพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่น

  • ถ้าทารกอยู่ในท่าขวาง
  • ส่วนสูงของคุณแม่เอง
  • ทารกครรภ์แฝด
  • หรือมดลูกคุณแม่มีความผิดปกติ เช่น มีเนื้องอกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูก

ก็จะทำให้ขนาดที่วัดได้น้อยหรือมากกว่าความเป็นจริง โดยทั่วไปคุณหมอจะประเมินอายุครรภ์คร่าว ๆ โดยการแบ่งสัดส่วนของหน้าท้องคุณแม่

จากหัวหน่าวไปที่สะดือเป็น 3 ส่วน และจากสะดือไปลิ้นปี่เป็น 4 ส่วน

ถ้ายอดมดลูกอยู่ที่ระดับเหนือหัวหน่าว 1 ส่วน และต่ำกว่าสะดือ 2 ส่วน คุณแม่จะมีอายุครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์และจะนับเพิ่มทุก ๆ 4 สัปดาห์ต่อทุก ๆ 1 ส่วนของหน้าท้องที่เพิ่มขึ้น

ถ้าอยู่ที่ระดับสะดือก็จะมีอายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์

ถ้าอยู่เหนือสะดือ 2 ส่วน ก็จะมีอายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์

อยู่ที่ยอดลิ้นปี่ก็ 36 สัปดาห์

เมื่อใกล้คลอดหรืออายุครรภ์ประมาณ 40 สัปดาห์ ท้องจะลดลงมาอยู่ที่ระดับเหนือสะดือ 3 ส่วนอีกครั้ง

Sponsored

วิธีนี้เป็นวิธีคร่าวๆ ที่ใช้ในการประเมินอายุครรภ์โดยแพทย์ แต่ก็จะมีความคลาดเคลื่อนได้จาก

หลายปัจจัยที่กล่าวมาแล้วเช่นกัน

ปัจจุบันการประเมินอายุครรภ์ที่ดีหรือการจะบอกน้ำหนักทารกว่าน้อยกว่าปกติหรือไม่  จึงมักนิยมใช้การตรวจอัลตราซาวด์ เพราะจะสามารถบอกขนาดของทารกได้แม่นยำกว่ามักจะคลาดเคลื่อนไม่เกิน 200 กรัมจากน้ำหนักจริงของทารกน้อยในครรภ์ โดยดูจากน้ำหนักตัวของคุณแม่ขึ้นมาถึง 12 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าค่อนข้างดี และอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่น่าจะกังวลมากเรื่องทารกตัวเล็ก แต่ถ้าไม่แน่ใจเรื่องทารกว่าจะมีภาวะเจริญเติบโตโตช้าในครรภ์หรือตัวเล็กกว่าปกติหรือไม่แพทย์จะส่งตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อประเมินทารกต่อไป

อย่างไรก็ตาม  การคาดคะเนคุณหมอมักใช้หลาย ๆ วิธีการร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลแม่นยำหรือใกล้เคียงที่สุดค่ะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตะกอนในน้ำคร่ำ คืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

2.เจาะน้ำคร่ำ Q&A : อายุ 34 ต้องเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจภาวะสุขภาพครรภ์