เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักจะอดใจรอการตรวจอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูกแทบจะไม่ไหว โดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นมือใหม่ คงจะตื่นเต้นไม่น้อยกับการตรวจอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูกครั้งแรก การตรวจอัลตร้าซาวด์เป็นการตรวจการเจริญเติบโตพัฒนาการความสมบูรณ์ของเด็ก และวางแผนการคลอดอย่างเหมาะสม รวมถึงตรวจดูเพศทารกในครรภ์ได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย โดยที่ไม่ต้องรอถึงคลอด อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ได้เมื่อไหร่ และตรวจแบบไหนแม่นยำมากที่สุด เรามาดูคำตอบในบทความนี้กันดีกว่า

อัลตร้าซาวด์ดูเพศลูกได้ตอนไหน?

คุณแม่นส่วนใหญ่นิยมตรวจอัลตร้าซาวด์ท้อง (Ultrasoud) เพื่อหาเพศลูก โดยวิธีนี้คือการใช้คลื่นเสียงไฟฟ้าความถี่สูงมากกว่า 20,000 Hz ด้วยการส่งคลื่นความถี่สูงออกจากหัวเครื่องตรวจ ปล่อยคลื่นเสียงกระทบกับเนื้อเยื่อ สามารถผ่าน และสะท้อนกลับไม่เท่ากัน ซึ่งหัวตรวจที่ทำหน้าที่รับสัญญาณคลื่นความถี่ในระดับต่างๆ สามารถบอกความแน่นหนาและระดับความลึกของเนื้อเยื่อ และนำสัญญาณมาประมวลผล ระยะเวลาในการรู้เพศลูกนั้น หากคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีปัญหาสุขภาพ เมื่ออายุครรภ์ได้ 18 – 20 สัปดาห์ ก็สามารถทำการ อัตราซาวด์ดูเพศ ลูกได้แล้ว

ท้องกี่เดือนถึงจะดูเพศลูกได้

กี่เดือนรู้เพศลูก เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นมือใหม่ เพราะต่างก็สงสัยว่าจะต้องรอกี่เดือนถึงจะสามารถ อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ได้ เพราะคุณพ่อคุณแม่อดใจรอลุ้นเอาตอนคลอดไม่ไหวแล้ว ซึ่งระยะเวลารู้เพศลูกได้นั้น คุณแม่จะต้องอดใจรอให้อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 – 5 เดือนของการตั้งครรภ์ ถึงจะสามารถ อัลตร้าซาวด์ดูเพศของลูกได้ ว่าลูกเป็นเพศหญิง หรือว่าเพศชาย อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่เข้ารับการคัดกรองการตั้งครรภ์ก่อนคลอด โดยใช้วิธีการตรวจหาโครโมโซมผิดปกติ วิธีนี้นอกจากจะทำให้ได้ทราบถึงความเสี่ยงของลูกในครรภ์แล้ว ยังทำให้สามารถรู้เพศของลูกได้เช่นกัน ซึ่งการตรวจครรภ์ลักษณะนี้ สามารถรู้เพศลูกได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9-10 สัปดาห์ได้เลย

ความแม่นยำของการอัลตร้าซาวด์

การตรวจอัลตร้าซาวด์เป็นวิธีการตรวจดูเพศลูกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่การตรวจ อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ไม่รับประกันผล 100% เพราะบางครั้งเด็กอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นอวัยวะเพศได้ชัดเจน อย่างเช่นกรณีที่ขาเด็กไขว้กันก็จะมองไม่เห็นเพศได้ และจุดประสงค์ของการตรวจอัลตร้าซาวด์ไม่ใช่การตรวจดูเพศทารก แต่เป็นการตรวจเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็ก และเพื่อวินิจฉัยอาการแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มากกว่านั่นเอง

อัลตร้าซาวด์แบบไหนเห็นชัดเจนที่สุด

การตรวจ อัลตร้าซาวด์ดูเพศ มีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีความชัดเจนที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

1.การตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ

การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ คือการตัดภาพขวางทีละภาพ ตามแนวคลื่นความถี่ที่ส่งออกไปแนวระนาบ ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นเพียงเงาดำๆ เท่านั้น ไม่สามารถดูได้อย่างชัดเจน

2.การตรวจอัลตราซาวด์ 3 มิติ

การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิติ เป็นการใช้หัวตรวจคลื่นเสียงในลักษณะแบบหลายระนาบไปพร้อมกัน ทำให้เกิดข้อมูลที่ติดต่อกัน ทำให้ได้ภาพ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นความลึก ของภาพได้เสมือนจริง และยังสามารถหมุนรอบไปมาได้ เป็นการตรวจ อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ที่ชัดเจนมากที่นิยมใช้กัน

3.การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ

การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ เป็นการตรวจประมวลผลที่ซับซ้อน โดยจะทำการเก็บภาพแบบ 3 มิติ แต่ละภาพ และแสดงผลเรียงต่อกัน ทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว การตรวจลักษณะนี้ทำให้สามารถมองเห็นทารกในครรภ์ขยับตัวได้อย่างชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังสามารถเห็นปฏิกิริยาของทารกเคลื่อนไหวขณะตรวจอีกด้วย

Sponsored

ข้อดีของการอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูก

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะอดใจรอลุ้นเพศลูกจนถึงวันคลอดไม่ไหว จึงต้อง อัลต้ราซาวด์ดูเพศ ก่อน ซึ่งการอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูกนั้นมีข้อดีตั้งหลายอย่างเช่น

  • การอัลตร้าซาวด์เพื่อดูเพศลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถทราบเพศลูกตั้งแต่อายุ 16-20 สัปดาห์ และเมื่อทราบเพศลูกก็สามารถซื้อข้าวของเตรียมไว้ได้ถูก
  • การอัลตร้าซาวด์ช่วยให้คุณหมอ สามารถกำหนดวันคลอดได้อย่างแม่นยำ ทำให้คุณแม่สามารถเตรียมความพร้อมก่อนคลอดได้
  • การอัลตร้าซาวด์ กี่เดือนรู้เพศลูก ช่วยดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้ ว่ามีภาวการณ์เจริญเติบโตอย่างไร ซึ่งสามารถตรวจดูได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกเลย
  • การอัลตร้าซาวด์ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ทราบได้ว่าทารกในครรภ์เป็นฝาแฝดหรือไม่
  • การ อัลตร้าซาวด์ดูเพศ สามารถตรวจความผิดปกติของกระดูกทารกในครรภ์ได้ ว่ามีภาวะกระดูกบางผิดปกติหรือไม่ หรือเป็นคนแคระหรือไม่เป็นต้น
  • ช่วยดูตำแหน่งของทารกในครรภ์ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือรกต่ำหรือไม่ เป็นต้น

การตรวจ อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ในระหว่างตั้งครรภ์นั้นอาจเห็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจน 100% อาจจะมีผิดพลาดบ้างบางกรณีอย่างเช่น เด็กขาไขว้ หรือเด็กอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถดูได้อย่างชัดเจน อาจมีการแสดงผลที่ผิดพลาดได้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ เทคโนโลยี ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อความแน่ใจจึงขอแนะนำไปตรวจเพิ่มเมื่อตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 3 เพราะจะชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่www.konthong.com
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube: KonThong Channel คนท้อง
IG : Team_konthong
Tiktok : Teamkonthonth

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ทำความรู้จักกับสารอาหารในนมแม่ เช็คสิ มีอะไรบ้าง

2.7 วิธีดูแล ทำความสะอาดเต้านม พร้อมกระตุ้นน้ำนมแม่