วิธีฝึกให้ลูกพูด แบบง่าย ๆ เรื่องของภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูก มีพัฒนาการที่ดีสมวัย สามารถพูดคุยสื่อสารกับคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน การพูดเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ที่สำคัญ ถ้าลูกของคุณเป็นหนึ่งในเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด หรือมีพัฒนาการด้านการพูดช้าอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าโรงเรียน หรือการเข้าสังคมได้ ดังนั้น คุณแม่มือใหม่ที่กำลังเป็นกังวลในเรื่องนี้ เรามีวิธีการง่าย ๆ ให้ลูกน้อยสามารถพูดได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมมาฝากค่ะ วิธีการทั้ง 12 ข้อของเราจะง่ายหรือยากอย่างไร มาดูพร้อมกันเลยค่ะ

12 วิธีฝึกให้ลูกพูด แบบง่าย ๆ

วิธีฝึกให้ลูกพูดอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

1.เริ่มพูดคุยกับลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในท้อง

คุณแม่ สามารถสื่อสารกับลูกน้อยได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในการรับรู้ การสื่อสารจากสัมผัสและการพูดคุยของคุณแม่ ลูกสามารถรับรู้ได้ว่า คุณแม่รักพวกเขามากเพียงใด จากการพูดคุย และการสัมผัสหน้าท้องเบา ๆ ทุกวัน พัฒนาการด้านการพูดของลูกควรเริ่มตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ เพื่อให้ลูกเกิดความคุ้นชินกับเสียง และภาษา เมื่อพวกเขาได้ออกมาสู่โลกภายนอก ก็สามารถจับคำ และสามารถแปลความหมายของคำเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

2.เล่นสนุก ไปพร้อม ๆ กับการสอน

คุณแม่รู้หรือไม่ว่าการเล่นสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านการพูดให้กับลูกน้อยได้ เพราะเมื่อลูกเกิดความสนุกสนานในการเล่น การเรียนรู้จึงเกิดความสนใจในสิ่งรอบข้าง คุณแม่ก็สามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านการพูดได้ โดยการเล่นไปพร้อมกับลูก ฝึกให้ลูกพูดตาม ให้ลูกเรียนรู้สิ่งที่กำลังสนใจอยู่ เพื่อให้ลูกสามารถพูดและเข้าใจกับความหมายของคำเหล่านั้นได้ คุณแม่อาจจะหารูปภาพมาประกอบด้วยก็ได้ เช่น ถ้าลูกสนใจสัตว์ต่าง ๆ คุณแม่ก็หารูปสัตว์แล้วสอนให้ลูกพูดตามว่า สัตว์ตัวนี้ชื่ออะไร แล้วมีชีวิตเป็นอย่างไร เพื่อให้ลูกตั้งใจพูดคุณแม่อาจกระตุ้นให้ลูกพูดโดยการตั้งคำถาม และตอบไปพร้อมกับลูกก็ได้เช่นกันค่ะ

3.เรียนรู้ไปด้วยกัน

ในแต่ละวัน คุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านการพูดได้ โดยการสอนคำง่าย ๆ เช่น อาบน้ำ ทานข้าว น้ำ กินนม หรือชื่อของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น เก้าอี้ เตียง โต๊ะ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถกระตุ้นให้ลูกพูดตามได้ และเรียนรู้ว่า สิ่งที่จะต้องทำเป็นประจำ และสอนให้ลูกพูดแบบเดิม ๆ ทุกวัน เพื่อให้ลูกจดจำคำพูดเหล่านั้นได้ และสามารถสร้างประโยคขึ้นเองได้อย่างรวดเร็ว

4.ส่งสายตา

ภาษาที่ได้ผลมากที่สุดนั้น อาจจะไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่เป็นการใช้ภาษาทางสายตา เวลาพูดกับลูก คุณแม่ควรจะสื่อสารผ่านทางสายตาด้วย เพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารอะไร เพื่อให้ลูกทำตามได้อย่างถูกต้อง

5.พูดคำเดิมซ้ำ ๆ หลายครั้ง

การพูดคำเดิม ๆ หลายครั้ง จะช่วยให้ลูกจดจำและเข้าใจในความหมายของคำนั้นได้โดยอัตโนมัติ เพราะการพูดทุกวัน เป็นประจำ ลูกจะเข้าใจว่าคุณแม่ต้องการสื่อสารอะไร และต้องการให้พวกเขาทำอะไร การทำเช่นนี้จะช่วยพัฒนาการด้านการพูดให้ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะรับรู้ในคำเหล่านั้น สามารถเข้าใจความหมายเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

6.ให้โอกาสลูกได้แสดงออก

เมื่อคุณแม่สอนคำพูดที่ถูกต้องแล้ว คุณแม่ควรให้โอกาสลูกได้พูด ได้คิดคำพูดขึ้นเองบ้าง ถ้าคำไหนผิด หรือสลับตำแหน่งก็ไม่ควรดุ ควรจะค่อย ๆ สอน ค่อย ๆ บอกกันไปว่า ลูกจะต้องเรียบร้อยคำพูดนี้ใหม่ เพื่อให้ถูกต้อง และสามารถสื่อสารกับคุณแม่ได้ การเปิดโอกาสให้ลูกพูดก่อน จะช่วยให้พวกเขามีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะพูดที่จะสื่อสารให้คุณแม่ได้รับรู้ ซึ่งในส่วนนี้สำคัญมาก ๆ เลยนะคะ

7.คำสั้น ๆ กระชับ และได้ใจความ

ธรรมชาติของเด็กที่มีอายุน้อยว่า 3 ขวบนั้นไม่สามารถพูดได้เป็นประโยคเหมือนผู้ใหญ่ค่ะ พวกเขาจะพูดได้เพียงแค่คำ ๆ ซึ่งบางทีอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่คุณแม่ก็ต้องค่อย ๆ บอก ค่อย ๆ สอนกันต่อไปนะคะ เพราะลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านการพูดที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น

Sponsored

8.สอนโดยการลงมือทำ

คำศัพท์บางคำ อาจจะทำให้เด็กเกิดความสับสนและเข้าใจได้ยาก คุณแม่จะต้องพยายามอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพเดียวกับคุณแม่ เพื่อให้การสื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด คุณแม่จะต้อง ให้พวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งของเหล่านั้น เพื่อให้ลูกได้รับรู้ทางประสาทสัมผัสว่า สิ่งหนึ่งเขาเรียกกันว่าอะไร และเข้าใจในทันทีเมื่อคุณแม่พูดถึง หรือสอนให้พวกเขาพูดตาม

9.เสริมสร้างพัฒนาการด้วยนิทานก่อนนอน

เพื่อให้การพูดของลูกเป็นประโยคได้อย่างรวดเร็ว คุณแม่จะต้องสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ภาษา ในการเล่นเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับนิทาน เพื่อให้ลูกสามารถจับใจความ รู้ถึงความหมายของประโยคเหล่านั้น เพื่อให้ลูกสร้างประโยคขึ้นเองได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

10.เล่นเกมเชิงบอก

ถ้าลูกมีอายุ 2 ขวบขึ้นไป คุณแม่สามารถหากิจกรรม หรือเกมต่าง ๆ ให้ลูกได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานได้ เพราะการเล่น จะทำให้พวกเข้าเกิดความเข้าใจในภาษาและประโยคได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

11.หลีกเลี่ยงการเปิดทีวีให้ลูกดูเพียงลำพัง

การดูทีวี ถึงจะทำให้ลูกไม่ซน หรืออยู่นิ่งได้ แต่คุณแม่ไม่ควรเปิดทีวีให้ลูกดูคนเดียว เพราะการดูทีวี จะทำให้ลูกไม่ยอมพูด เพียงแต่ฟังอย่างเดียวก็เข้าใจ ไม่ต้องพูดคุยให้เหนื่อย อย่างนี้อาจจะมีผลต่อพัฒนาการด้านการพูดของลูกได้ ดังนั้น ถ้าคุณแม่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการพูดควรดูทีวีไปพร้อมกับเด็ก ๆ แล้วพูดคุย ตั้งคำถามกับสิ่งที่ดู เพื่อให้พวกเข้าได้เรียนรู้การหาคำพูดมาโต้ตอบ

12.หยุด เพื่อสอนลูก

สิ่งสำคัญที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม ข้อนี้คุณแม่จะต้องทำให้ได้ คุณแม่จะต้องหาเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพื่อสอนลูกให้รู้จักสิ่งรอบตัว โดยการพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ และใช้โอกาสที่สำคัญนี้สอนลูกให้รู้จักเรียกสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา หรือได้เข้าไปทำความรู้จักการสังคม และสอนให้ลูกรู้จักทักทาย พูดคุย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านสัมพันธภาพไปพร้อมกัน

การพูดของลูกเป็นสิ่งที่คุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการได้ตั้งแต่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลก และเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมา คุณแม่จะต้องเป็นผู้เสียสละเวลา ในการสอนให้พวกเขาพูดคุย ไม่ใช่ให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยง หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ทีวี หรือโทรศัพท์ เพราะนั้นอาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของลูกในอนาคตได้ ข้อนี้สำคัญคุณแม่ควรใส่ใจดูแล เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีสมวัยด้วยนะคะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร? แม่ท้องเป็นโรคนี้จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ไหม

2.อาการท้องแรก และ 7 เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้