การเลี้ยงลูกให้เติบโตแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้นั้น จะต้องเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆ ก่อนอายุถึง 3 ขวบ เพราะย่อมมีโอกาสที่จะฝึกได้ง่ายกว่าการเริ่มฝึกเมื่อลูกโตแล้ว แต่จะมีอะไรบ้างที่ต้องฝึกให้กับลูกน้อยวัยนี้ เราไปดูกันเลย

7 เรื่อง ที่ต้องฝึกลูกน้อยให้เป็นก่อน 3 ขวบ

มาเช็คกันเลย ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คุณแม่จะต้องฝึกให้ลูกน้อยทำได้ก่อนวัย 3 ขวบ

1.การฝึกให้ลูกเลิกดูดขวดนม

ในเด็กที่ติดการดูดนมจากขวด คุณแม่จะต้องฝึกให้เขาเลิกขวดนมให้ได้ โดยใช้วิธีการให้ลูกดื่มนมจากแก้วแทน เพราะหากปล่อยให้ลูกนอนดูดนมจากขวดจนหลับโดยมีจุกนมคาปากลูกเป็นประจำ จะทำให้ลูกมีฟันเหยินได้ ซึ่งคุณแม่ควรเริ่มฝึกให้ลูกดื่มนมจากแก้วตั้งแต่อายุ 1 ขวบ และพยายามใส่แก้วให้ดื่มบ่อยๆ จะทำให้ลูกค่อยๆ เลิกขวดนมได้อย่างง่ายดาย

2.การฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำเองได้

เมื่อลูกเดินได้ การใช้ผ้าอ้อมในเด็กที่เดินได้แล้วก็จะมีความจำเป็นน้อยลง หากอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปธุระนอกบ้านก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผ้าอ้อมให้ลูก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะฝึกให้ลูกได้รู้จักการขับถ่ายสามารถบอกได้และเดินไปยังห้องน้ำได้เอง หรือไม่ก็ควรจะมีการสื่อสารว่าลูกอยากจะขับถ่าย โดยอาจจะแสดงสีหน้าท่าทางหรือใช้มือจับตรงก้น ซึ่งเป็นการแสดงออกของเด็กที่บ่งบอกว่าอยากขับถ่าย นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะสอนการใช้คำศัพท์ง่ายๆ สำหรับการแสดงออกถึงความอยากขับถ่ายของลูก เช่น ปวดอึ หรือฉี่ จะช่วยพัฒนาให้เด็กรู้จัก อาการปวดอยากขับถ่ายของตนเองได้

3.การฝึกให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเอง

เมื่อถึงวัยที่ลูกจะต้องเข้าโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะฝึกฝนให้ลูกได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เพื่อจะได้ปรับตัวเข้ากับการไปโรงเรียนได้และไม่เป็นภาระให้กับคุณครู ซึ่งการช่วยเหลือตนเอง เช่น กินข้าวตักข้าวป้อนเข้าปากตนเองได้ เมื่อปวดขับถ่ายสามารถบอกคุณครูได้ว่าปวดอุจจาระหรือปวดปัสสาวะ โดยเมื่อฝึกฝนบ่อย ๆ ลูกก็จะมีความเคยชิน เมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเอง

4.ฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัย รู้จักรอคอยและเข้าสังคม

การฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัย ฝึกการเข้าสังคมรู้จักการรอคอย ควรฝึกก่อนลูกเข้าโรงเรียนช่วงวัยที่เหมาะสมคือวัย 3 ขวบ ซึ่งการที่ลูกไปโรงเรียนมีการเข้าแถวหรือการเข้าคิวรอรับนม การยืนรอคอยทำให้ลูกมีความอดทน รู้จักรอและเข้าใจผู้อื่นได้ ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่อยากใช้นิทานอ่านให้ลูกฟังและสอดแทรกเรื่องการรอคอยการมีระเบียบวินัยในการเข้าสังคม ชวนลูกคุยหรือยกตัวอย่างเหตุผลดีๆ มาให้ลูกได้เห็นจากในภาพของหนังสือนิทาน ก็จะทำให้ลูกมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นและเข้าใจที่คุณพ่อคุณแม่สอน เมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนหรือต้องเข้าสังคมกับเพื่อนที่โรงเรียนก็จะทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

5.ฝึกประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ

Sponsored

เมื่อถึงวัยจะเข้าโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสในด้านการแยกสีสันต่าง ๆ ได้ การได้ยิน การแยกกลิ่นต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงการใช้ประสาทสัมผัสในการหยิบจับสิ่งของได้อย่างมั่นคง สิ่งของไม่ร่วงหล่นจากมือได้ง่าย ซึ่งหากฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะทำให้ลูกมีประสาทสัมผัสที่ดี

6.การฝึกมีสมาธิ

คุณพ่อคุณแม่ควรมีเวลาในการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการฟังที่ดี สามารถแปลความหมายได้อย่างเข้าใจ โดยอาจจะใช้วิธีการตั้งคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับตัวละครในนิทานเพื่อให้ลูกสื่อออกมาว่าเป็นลักษณะเช่นไร เมื่อลูกสื่อออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จะประเมินได้ว่าลูกมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน มีสมาธิในการฟังหรือไม่ หากลูกยังเข้าใจไม่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ก็ควรแนะนำ สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงไปได้ในคราวเดียวกัน

7.ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ

ถึงแม้ลูกจะเป็นวัยเด็กเล็กแต่ก็มีความรับผิดชอบได้คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกได้เรียนรู้ในการรับผิดชอบเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับตัวของลูกเอง เช่น เมื่อเล่นของเล่นแล้วควรเก็บเข้าที่หรือกินน้ำแล้วก็นำไปเก็บที่เดิม การเก็บรองเท้าวางในชั้นหลังจากถอดรองเท้าแล้ว หรือการนำขยะไปทิ้งให้ลงถังหากทิ้งไม่ลงถังก็ต้องเก็บให้ลงถังขยะ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระให้คนข้างหลังต้องมานั่งตามเก็บ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ เขาจะมีความเป็นระเบียบมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

การฝึกให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้ก่อนวัย 3 ขวบถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ฝึกลูกแต่เนิ่นๆ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ และทำให้ลูกรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อไปโรงเรียนหรือเข้าสังคมกับเพื่อนๆ อีกด้วย ดังนั้นเรามาเริ่มฝึกลูกให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตนเองตั้งแต่ก่อนวัย  ขวบกันเลยดีกว่า

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.10 อาหารวิตามินอี คนท้องควรกิน เพื่อสุขภาพครรภ์ที่ดี

2.10 อาหารแคลเซียมสูง จำเป็นต่อคนท้องและแม่ให้นมลูก