การเลี้ยงลูกวัยเด็กเล็กจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทุก ๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสอดแทรก และการปฏิบัติตัวให้มีวินัย โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เดินตาม ซึ่งไม่ว่าการปฏิบัติตัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นไปในทิศทางใดก็ล้วนแต่ส่งผลในการซึมซับเลียนแบบต่อลูกทั้งสิ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังอย่าทำ 8 สิ่งเหล่านี้ให้ลูกเห็นเด็ดขาด ซึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

8 สิ่งที่พ่อแม่ ไม่ควรทำให้ลูกเห็น

สำหรับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ ห้ามทำให้ลูกเห็นเด็ดขาดก็มีดังต่อไปนี้

1.การสูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมา

ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มของมึนเมา จะส่งผลเสียต่อลูกเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ลูกคิดว่าการสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาเป็นเรื่องปกติ จึงนำมาทำตาม หรือบางคนที่ดื่มของมึนเมาแล้วมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง ก็จะทำให้ลูกจดจำจนเกิดความเคยชิน และเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นจากพ่อแม่ในที่สุด

2.พูดคำหยาบและโกหก

วัยเด็กลูกจะเรียนรู้คำพูดทุกอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ หากคุณพ่อคุณแม่พูดคำพูดที่สุภาพ พูดเพราะ ลูกก็จะได้นิสัยการพูดเพราะพูดจาไพเราะน่าฟังจากคุณพ่อคุณแม่มาด้วย แต่หากบ้านไหนมีการพูดจาด้วยคำหยาบคายหรือพูดคำอุทานแบบลืมตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำมานานจนเป็นนิสัยลูกก็อาจจะมีการซึมซับเรียนรู้การพูดจาหยาบคายพูดจาไม่น่าฟังตามไปด้วย รวมถึงพฤติกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ใหญ่ชอบพูดโกหก พูดจาไม่เป็นความจริง หรือไม่รักษาคำพูดหลอกเด็กให้เชื่อไปก่อนแต่ไม่ทำตามสัญญาที่พูดไว้ ก็จะทำให้ลูกติดนิสัยที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน

3.ทะเลาะกันต่อหน้าลูก

การที่คุณพ่อคุณแม่มีเรื่องขัดใจกันบ้างก็ย่อม มีการถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติ แต่หากมีอารมณ์รุนแรงพูดจาใช้คำพูดโดยไม่มีการระงับสติอารมณ์ ก็อาจจะมีคำพูดหยาบคายหรือถ้อยคำที่รุนแรงออกมาได้ ซึ่งหากอยู่ต่อหน้าลูกจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ดี โดยเฉพาะหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกด้วย ก็จะทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อจิตใจของลูกได้โดยเฉพาะกรณีที่ลูกได้ฟังบ่อย ๆ ลูกอาจมีความเก็บกดกลายเป็นคนขี้กลัว หรือเป็นคนก้าวร้าวเก็บกดจนทำให้เป็นคนมีพฤติกรรมรุนแรงในอนาคตได้

4.ดูแต่จอโทรศัพท์มากกว่าดูแลลูก

ในยุคปัจจุบันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน แต่ขณะที่เลี้ยงลูกไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะให้ความสำคัญในการที่จะดูแลลูกมากกว่าการนั่งทำงานติดจอแล้วไม่ได้ใส่ใจลูก ซึ่งการทำงานไปด้วยและชวนลูกเล่นไปด้วยก็จะทำให้ลูกรู้สึกถึงการเอาใจใส่ของพ่อแม่ หากมีการชวนลูกเล่นหรือทำกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ตามวัยของลูก แต่ในเด็กที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่จ้องอยู่แต่จอทั้งวันก็อาจจะทำให้ลูกกลายเป็นคนติดจอไปด้วย ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาด้านสมอง สายตาและสุขภาพระยะยาวของลูกได้

5.แสดงอารมณ์ด้านลบกับลูก

ถึงแม้ว่าจะเครียดมาจากการทำงานมากมายแค่ไหน แต่เมื่อเจอหน้าลูก คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้และอย่าให้ลูกมองเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสุ ขเพราะจะทำให้ลูกรู้สึกไม่สบายใจ ทำให้ลูกมีความเครียดตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย ดังนั้นเมื่ออยู่กับลูกคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะมีความแจ่มใส มีชีวิตชีวา เพราะจะทำให้ลูกมีความสดชื่น แต่หากคุณพ่อคุณแม่แสดงอาการท้อแท้สิ้นหวังให้ลูกเห็น อาจจะทำให้ลูกซึมซับความรู้สึกอ่อนแอสิ้นหวังตามไปด้วย จนทำให้ตัวลูกเองรู้สึกมีปมด้อย และคิดว่าตัวเองจะด้อยกว่าคนอื่น ทำให้ลูกเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง และกลายเป็นคนเก็บกดได้ในที่สุด

Sponsored

6.เฉยเมยเมื่อลูกทำผิด

เด็กบางคนอาจแสดงออกเมื่อไม่พอใจเพื่อนด้วยการแกล้งเพื่อนด้วยวิธีการต่าง ๆ  หากคุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วแต่ทำเฉยเมยไม่ว่ากล่าวตักเตือน ก็จะทำให้เด็กเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งถูกต้องแล้ว เมื่อปล่อยไว้เด็กอาจจะมีนิสัยเกเร ก้าวร้าว จนยากที่จะตักเตือนได้

7.ไม่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่

การดูแลลูกควรดูแลใกล้ชิด หากมีภาระหน้าที่ต้องทำ คุณพ่อคุณแม่ควรทำความตกลงและแบ่งเวลาในการดูแลลูกก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับลูกดีกว่าปล่อยให้ลูกเล่นตามลำพัง จนอาจจะทำให้ลูกไปเล่นสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ หรือในเด็กบางรายใช้เวลากับจอโทรศัพท์ จนส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

8.ดูถูกและล้อเลียนคนอื่นต่อหน้าลูก

พฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทำอีกอย่างคือการล้อเลียนคนอื่นต่อหน้าลูก การที่คุณพ่อคุณแม่แสดงการล้อเลียนคนอื่นต่อหน้าลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะจุดด้อยด้านรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ หรือเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจก็ตาม ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่มีพฤติกรรมเหล่านี้ให้ลูกเห็น จะส่งผลให้ลูกได้รับพฤติกรรมในการไม่มองไม่เห็นคุณค่าคนอื่น เกิดการดูถูกผู้ที่ด้อยกว่าได้นั่นเอง

การแสดงออกด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาล้วนแต่ส่งผลเสียต่อตัวลูกในระยะยาวได้ทั้งสิ้น หากคุณพ่อคุณแม่มีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่แล้วละก็ให้เลิกทำด้วน ก่อนที่ลูกจะซึมซับและส่งผลเสียกับตัวลูกได้

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.10 อาหารวิตามินอี คนท้องควรกิน เพื่อสุขภาพครรภ์ที่ดี

2.อาหารที่คนท้องควรกิน และไม่ควรกิน สำหรับคนท้องกรุ๊ปเลือด B