ปากมดลูกไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปากมดลูกเปิดก่อนกำหนด และเมื่อปากมดลูกเปิดก่อนก็จะนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนด โดยมีอันตรายและมีความน่าสนใจอย่างไร ลองติดตามดูนะคะ

ปากมดลูกไม่แข็งแรง

ปากมดลูกไม่แข็งแรง คืออะไร

ภาวะปากมดลูกไม่แข็งแรง หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า Cervical insufficiency นั่นก็คือ ภาวะความผิดปกติของโครงสร้างปากมดลูก ทำให้ปากมดลูกเปิดโดยที่ไม่ได้มีอาการเจ็บครรภ์เกิดขึ้นก่อน เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่แท้งหรือมีการคลอดก่อนกำหนดนั่นเอง

ภาวะปากมดลูกไม่แข็งแรงเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

สาเหตุหลัก จะแบ่งได้ 2 สาเหตุ คือ

  1. เกิดจากตัวคุณแม่ที่ปากมดลูกไม่แข็งแรงตั้งแต่กำเนิด โดยอาจมีความผิดปกติของคอลลาเจนบริเวณปากมดลูก หรือมีความผิดปกติในรูปร่างของตัวมดลูก
  2. เคยบาดเจ็บจากการผ่าตัดอื่น ๆ ที่บริเวณปากมดลูกมาก่อน เช่น เคยคลอดบุตรมาก่อนหลายท้อง เคยไปขยายปากมดลูกเพื่อทำหัตถการในโพรงมดลูก หรือเคยเข้ารับการรักษามะเร็งปากมดลูก มีการจี้หรือตัดให้ปากมดลูกสั้นลง

อาการใดที่เข้าข่ายภาวะปากมดลูกไม่แข็งแรง

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะปากมดลูกไม่แข็งแรงนี้ อาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ ถ้ามีอาการก็จะแสดงออกเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดหน่วงๆ ในอุ้งเชิงกราน หรือปวดคล้ายอาการก่อนเป็นประจำเดือน หรือมีตกขาวที่ผิดปกติ อาการที่แสดงนี้มักจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าโครงสร้างของปากมดลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนี้มักจะเกิดก่อนถึงกำหนดคลอดหลายสัปดาห์

จะรู้ได้ยังไงว่ามีภาวะปากมดลูกไม่แข็งแรง

โดยส่วนมากแล้วหากคุณแม่ฝากครรภ์แต่เนิ่น ๆ เมื่อตรวจคัดกรองแล้ว ก็จะรู้ได้ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ โดยคุณหมอจะอัลตร้าซาวด์ เพื่อดูว่าปากมดลูกนิ่มหรือบางลงหรือไม่ แต่จะมีอีกกลุ่มที่พบได้ เพราะมีอาการบ่งบอกว่าเกิดความผิดปกติแบบรู้สึกหนักๆ ถ่วงๆ บริเวณปากมดลูกหรือมีมูกเลือดออกจากทางช่องคลอด ซึ่งนั่นก็ทำให้คุณหมอตรวจเจอได้ก่อนที่จะถึงขีดอันตรายได้ ส่วนอีกหนึ่งกรณีจะเป็นแบบกรณีฉุกเฉิน โดยอาการจะชัดเจนมาก เมื่อมาถึงมือหมอก็อาจจะแท้งไปแล้ว

Sponsored

เราจะเห็นว่าภาวะปากมดลูกไม่แข็งแรงนั้นเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ จึงเป็นความอันตรายที่คุณแม่ควรเฝ้าระวังให้ดี ดังนั้น การฝากท้องตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ และเข้ารับการตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นวิธีที่ทำให้คุณแม่ไม่ตกอยู่ในภาวะครรภ์เสี่ยงได้ดีที่สุดนะคะ

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/