ทำคลอดช้า จนทารกสำลักน้ำคร่ำตาย สบส.เร่งสอบ รพ.เอกชนย่านมีนบุรี พิจารณาดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่

ทำคลอดช้า จนทารกสำลักน้ำคร่ำตาย

จากกรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวหญิงท้องใช้สิทธิบัตรทองคลอดที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี โดยขอผ่าตัด แต่แพทย์ให้รอ 2 วัน โดยแจ้งให้คนไข้ทราบว่า เด็กมีอาการสมบูรณ์แข็งแรงดี ไม่จำเป็นต้องผ่าคลอดและให้นอนนิ่งๆ จนเป็นเหตุทำให้ทารกที่คลอดออกมามีอาการสำลักน้ำคร่ำ เสียชีวิต

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สบส. ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่าให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ 1. ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีการควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่ พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กำหนดหรือไม่ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพ มีการดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ และ 3. สถานพยาบาลมีการควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 1) สถานที่ สะอาด เหมาะสมแก่การให้บริการ 2) แพทย์ผู้ให้บริการมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้อง 3) การบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 4) เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ มีคุณภาพได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 5) ความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน หรือไม่เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กล่าวว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรมขอให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่งควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน อย่างใกล้ชิด โดย พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ หากผู้ดำเนินการไม่ควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากสถานพยาบาลใดมีการกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาแล้วยังไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ประกอบวิชาชีพจะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพดำเนินการต่อไป

ที่มา : manager

Sponsored

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตะกอนในน้ำคร่ำ คืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

2.เจาะน้ำคร่ำ Q&A : อายุ 34 ต้องเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจภาวะสุขภาพครรภ์