ในปัจจุบันคุณแม่ตั้งครรภ์หันมาผ่าคลอดกันมากขึ้น เนื่องจากการผ่าคลอดสามารถเลือกฤกษ์งามยามดีได้ (แต่ต้องอยู่ในความเห็นชอบจากแพทย์เท่านั้น) และการผ่าคลอดก็มีความปลอดภัย ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ปวดท้องคลอดแบบธรรมชาติ การหาฤกษ์ที่เป็นมงคลที่ดีที่สุด ควรจะดูฤกษ์ที่สมพงศ์กับพ่อแม่ประกอบด้วย จะทำให้ลูกที่เกิดมาแข็งแรง เลี้ยงง่าย และเข้ากับพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี สำหรับคุณแม่ผ่าคลอด เราได้รวบรวม ฤกษ์คลอดบุตร 2566 ที่เป็นมงคลที่ดีที่สุด มาฝากแล้วในบทความนี้

ฤกษ์คลอดบุตร 2566 เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
 • วันพุธที่ 4 มกราคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีทรัพย์สินเงินทองเยอะ
 • ฤกษ์ผ่าคลอด วันศุกร์ที่ 6 มกราคม เด็กที่ได้เกิดวันนี้ เป็นผู้ที่มีจิตใจกตัญญู รู้คุณ
 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมประจำใจ
 • วันศุกร์ที่ 20 มกราคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะมีเงินทอง เป็นเศรษฐี

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนกุมภาพันธ์

 • ฤกษ์คลอดบุตร 2566 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นที่มั่งคั่งร่ำรวย ดวงเป็นเศรษฐี
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนจิตใจดี กตัญญู รู้คุณคน มีธรรมะในจิตใจ
 • วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีเงินทองสมบูรณ์ เงินทองไม่ขาดมือ บริวารมากมาย
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความรู้ มีวาสนาดี มีทรัพย์สินเงินทอง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 1 มีนาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มี จิตใจดีงาม มีคุณธรรม รักความยุติธรรม
 • วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนจิตใจดี มีทรัพย์สินเงินทอง จะได้เป็นเศรษฐี
 • ฤกษ์คลอดบุตร 2566 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีความเป็นผู้นำ
 • วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม รักความสงบ และมีศีลธรรมประจำใจ
 • วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความรู้ ความสามารถสูง จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนเมษายน

 • ฤกษ์คลอดบุตรวันเสาร์ที่ 1 เมษายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนจิตใจดี มีคุณธรรม เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้
 • วันศุกร์ที่ 7 เมษายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีเงินทองไหลมาเทมา ได้เป็นเศรษฐี
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความสามารถ ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีจิตดีงาม มีความมุ่งมั่น อดทน เป็นที่รักของทุกคน
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มี ความเป็นผู้นำ มีความสามารถ

ฤกษ์คลอดบุตร 2566 เดือนพฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองมากมาย ได้เป็นเศรษฐี
 • วันพุธที่ 3 พฤษภาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีชื่อเสียงโด่งดัง
 • วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิต
 • วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • ฤกษ์คลอดบุตร 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความรู้ และชื่อเสียงโด่งดัง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนมิถุนายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรมสูง
 • วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะมีทรัพย์สินเงินทอง มากมาย มีใช้ไม่ขาดมือ
 • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงโด่งดัง
 • วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความสามารถสูง จะได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทอง มั่งมี เป็นเศรษฐี

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนกรกฎาคม

 • วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถ
 • วันพุธที่ 5 กรกฎาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันพุธที่ 12 กรกฎาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีปัญญา มีทรัพย์สินเงินทอง
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจดี มีศีลธรรม เป็นที่พึ่งของพ่อแม่

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนสิงหาคม

 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ไม่ขาดมือ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความรู้ รักความยุติธรรม
 • วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความสามารถสูง ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันอังคารที่ 29 สิงหาคม เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความเป็นผู้นำ มีชื่อเสียงโด่งดัง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนกันยายน

 • วันเสาร์ที่ 2 กันยายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ เป็นใหญ่เป็นโต
 • ฤกษ์คลอดบุตรวันจันทร์ที่ 11 กันยายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทอง เป็นเศรษฐี
 • วันจันทร์ที่ 18 กันยายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีจิตใจดีงาม มีความกตัญญูรู้คุณ
 • วันเสาร์ที่ 30 กันยายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนจิตใจดี มีความยุติธรรม

ฤกษ์คลอดบุตร 2566 เดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองเป็นเศรษฐี
 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีความซื่อสัตย์
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความเป็นผู้นำ ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันอังคารที่ 31 ตุลาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนมีความสามารถ มีชื่อเสียงโด่งดัง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนพฤศจิกายน

 • วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ
 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีเป็นผู้นำ ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนจิตใจดี มีความเป็นผู้นำ
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความสามารถ มีทรัพย์สินเงินทอง

ฤกษ์คลอดบุตร เดือนธันวาคม

 • ฤกษ์คลอดบุตร 2566 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความสามารถ มีทรัพย์สินเงินทอง
 • วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ได้เป็นใหญ่เป็นโต
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนจิตใจดี รักความสงบ
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม เด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทอง ได้เป็นเศรษฐี

และนี่คือ ฤกษ์คลอดบุตร 2566 ที่เราได้รวบรวมมาฝากในวันนี้ สำหรับคุณแม่ที่มีแผนจะผ่าคลอด ลองดูฤกษ์งามยามดีที่เราได้นำมาฝากตามเดือนที่จะผ่าคลอดดู เผื่อจะได้ฤกษ์ที่เป็นมงคลในการผ่าคลอดในปี 2566 นี้

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ผ่าคลอดนอน รพ กี่วัน เตรียมตัวยังไงให้พร้อมสำหรับการนอน รพ.

Sponsored

2.ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง คุณแม่ต้องรู้ เพื่อตัดสินใจจะมีลูกอีกคนดีไหม