สอนลูกให้เชื่อมั่นในตัวเอง หากวันหนึ่งลูกเกิด “ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมา” คนเป็นพ่อ เป็นแม่คงเกิดความกังวลใจ และไม่อยากเห็นลูกน้อยเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เมื่อคุณเห็นว่าลูกขาดความเชื่อมั่น คุณต้องหาวิธีดึงความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกออกมาให้ได้ค่ะ คุณแม่ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดูค่ะ

สอนลูกให้เชื่อมั่นในตัวเอง

สอนลูกให้เชื่อมั่นในตัวเอง

เทคนิคการสอนลูกให้เชื่อมั่นในตัวเอง

  • รับรู้ถึงความรู้สึกของลูกน้อย

หากคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกน้อยมีปัญหาในใจ คุณแม่ควรพร้อมจะรับรู้ และพร้อมจะแชร์ที่ความรู้สึกให้กับพวกเขา ไม่ว่าลูกน้อยจะเก็บปัญหาอะไรไว้ในใจ คุณแม่ควรเป็นผู้รับฟังที่ดี พร้อมกับหาคำแนะนำดี ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หากลูกของคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่กวนใจเหล่านั้นได้แล้ว อีกไม่ช้าความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะกลับได้อย่างแน่นอน

  • ช่วยเปิดความคิด ความเชื่อมั่นให้กับลูก

เด็กบางคนอาจจะมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่อาจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ หรือไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ คุณแม่ก็ควรเปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้แสดงความคิดของพวกเขา คุณควรเป็นคนเปิดความคิด และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแบบใหม่ให้ลูกเดินไปในทางที่ดีขึ้นได้ การเปิดโอกาสทางความคิดจะทำให้ลูกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อคุณแม่ได้อย่างสบายใจนั่นเองค่ะ

  • ห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาด

การเปรียบเทียบความดีของเด็กแต่ละคน เป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมาก เพราะจะทำให้ลูกขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง และไม่นับถือตัวเองในทันที เนื่องจากพวกเขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี จนไม่กล้าแสดงออก เมื่อคุณแม่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ลูกก็จะขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในอนาคตของเขาได้

  • สอนให้ลูกคิดบวก และคิดแต่สิ่งดี ๆ

คุณแม่ต้องพยายามสอนลูกให้คิดในเชิงบวกมากที่สุด หากลูกมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นได้ หรือเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถช่วยเหลือคนอื่น ๆ ได้ ก็จะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น สามารถแสดงออกในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที เพราะพวกเขาเชื่อว่าสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวและคนอื่น ๆ ได้

  • ชื่นชมทุกครั้งที่ลูกทำถูกต้อง หรือแสดงความเชื่อมั่นในตัวเอง

คุณแม่ควรกล่าวคำชม เมื่อลูกทำเรื่องที่ถูกต้อง หรือทำเรื่องดี ๆ ทั้งตอนอยู่ที่บ้าน และตอนอยู่กันเยอะ ๆ ในเครือญาติ หรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ จะทำให้ลูกเกิดความรู้สึกที่ดี ต่อการกระทำนั้น ๆ และมีความนับถือในตัวเองมากขึ้นค่ะ

  • แสดงความรักให้ลูกเห็นอยู่เสมอ

คุณจะต้องทำให้ลูกเห็นว่า คุณรักพวกเขามากเพียงใด ไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดี หรือไม่ดีก็ตาม คุณจงทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณยังรักพวกเขาอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่ลูกทำผิดแล้วคุณไม่สอน แต่กลับไปสนับสนุนว่าลูกทำอย่างนี้ดีแล้ว นั่นเป็นการสอนลูกให้มีทางเดินที่ผิด ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ชีวิตข้างหน้าของพวกเขามีแต่ความทุกข์ได้

  • สอนให้ลูกรู้จักช่วยงานในบ้าน

คุณแม่ต้องสอนให้ลูกช่วยเหลืองานบ้านบางอย่าง อย่างเช่น เอาขยะไปทิ้ง ทำความสะอาดโต๊ะกินข้าว หากคุณสามารถสอนให้พวกเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และให้ลูกรับผิดชอบงานเป็นประจำ เพื่อให้พวกเขาเกิดความรับผิดชอบ และสามารถทำทุกอย่างได้ดีตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อโตขึ้นลูกของคุณก็จะมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายให้ได้ การสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลืองานบ้าน จะทำให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในตัวเองว่า สามารถทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

Sponsored
  • ร่วมดีใจในสิ่งที่ลูกทำได้

เมื่อลูกน้อยสามารถขี่จักรยานได้ครั้งแรก คุณแม่ควรแสดงความดีใจไปกับลูกด้วย ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้ การร่วมแสดงความยินดีทุกครั้งที่ลูกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ด้วยตัวเอง จะเป็นการสร้างความมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น ลูกจะไม่เป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเลย

  • เป็นแบบอย่างที่ดี และถูกต้องให้กับลูก

ไม่ว่าคุณจะสั่งสอนลูกมากเพียงใด ก็ไม่เท่ากับคุณแม่เป็นผู้ปฏิบัติให้ลูกได้เห็น คุณแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแนวทางที่ดีให้ลูกน้อยสามารถเดินตามได้อย่างถูกต้อง เมื่อลูกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง พวกเขาก็จะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถเลือกทางเดินที่ดีของพวกเขาได้ และไม่ทำให้คุณแม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปค่ะ

  • ปล่อยให้ลูกเป็นตัวของตัวเองบ้าง

คุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกเป็นตัวของตัวเองบ้าง ไม่ควรกำหนดเส้นทางให้ลูกเดินมากเกินไป เพราะนั่นจะยิ่งทำให้พวกเขาขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แม้เรื่องเล็กน้อย ก็ต้องค่อยให้คุณเป็นผู้วางแผนและกำหนดให้พวกเขาเดิน

  • ขอความคิดเห็นจากลูกบ้าง

บ่อยครั้งที่คุณแม่อาจจะลืมนึกไปว่า ลูกของคุณเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเอง มีทัศนคติเป็นของตัวเอง ไม่ว่าคุณแม่จะตัดสินใจเรื่องใด ก็ควรถามความคิดเห็นของลูกด้วยว่า พวกเขาคิดอย่างไรหากคุณสามารถนำแนวคิดของพวกเขาไปปฏิบัติตามด้วยแล้วล่ะก็ พวกเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอไปนั้น น่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกน้อย เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ ทั้งนี้ความมั่นใจของลูกจะกลับคืนมาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณแม่ด้วยค่ะ ว่าคุณจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ถึงจะตรงกับแนวความคิดของลูกน้อย หากคุณสามารถทำตามคำแนะนำของเราได้ทั้งหมด เชื่อได้เลยค่ะว่า ในอีกไม่ช้าความเชื่อมั่นของลูกจะกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอนค่ะ

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/