ตั้งครรภ์เสี่ยง ความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นมาโดยคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ทันได้ตั้งตัว โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่แล้วด้วย เมื่อเกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกในครรภ์ได้ ดังนั้น เพื่อให้คุณแม่ทุกคนสามารถรับมือกับความเสี่ยงของการตั้งครรภ์เหล่านี้ได้ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

10 ข้อห้ามควรระวัง ถ้าไม่อยากให้ ตั้งครรภ์เสี่ยง

ภาวะเสี่ยงของคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดจาก 4 ปัจจัย อันได้แก่ ปัญหาสุขภาพของคุณแม่แต่เดิม อายุของคุณแม่ตั้งครรภ์ ไลฟ์สไตล์และภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งเราสามารถแบ่งความเสี่ยง 10 ข้อที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม

ข้อควรระหว่างถ้าไม่อยากให้ตั้งครรภ์เสี่ยง

คุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ อาจทำให้คุณแม่มีภาวะเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์มากขึ้นได้ โรคที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ได้แก่

  1. โรคความดันโลหิตสูง ถึงแม้ว่าความดันโลหิตสูงอาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่ และทารกในครรภ์ แต่ผู้หญิงจำนวนมากที่มีความดันโลหิตสูงก็มีครรภ์สุขภาพดีและลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการควบคุมภาวะความดันโลกหิตสูง ก็อาจเป็นอันตรายต่อไตของคุณแม่ เพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำหนักของทารกในครรภ์ หรือภาวะครรภ์เป็นพิษได้
  2. รังไข่มีถุงน้ำหลายใบ หรือ PCOS ผู้หญิงทมีกลุ่มอาการ PCOS จะประสบกับปัญหาการมีบุตรยาก เนื่องจากรังไข่ทำงานผิดปกติ และเมื่อตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ได้ รวมถึงภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษและคลอดก่อนกำหนดได้อีกด้วย
  3. เบาหวาน ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก่อนที่จะตั้งครรภ์ เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ในช่วงสัปดาห์แรก ๆ ของการตั้งครรภ์อาจเป็นเหตุให้ทารกในครรภ์พิการแต่กำเนิดได้ค่ะ ซึ่งระยะก่อนที่คุณแม่จะตั้งครรภ์ ควรรู้จักควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการรับประทานโฟลิคทุกวันก่อนตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้
  4. โรคไต ผู้หญิงที่เป็นโรคไตมักจะมีลูกยาก และมีความเสี่ยงในการแท้งบุตร คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคไต ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใช้ยา และควรพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
  5. โรคแพ้ภูมิตัวเอง รวมถึงโรค SLE และโรคปลอกประสาทอักเสบ (MS) โรคแพ้ภูมิตัวเองบางชนิด ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ได้ เช่น โรค SLE เพิ่มความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด และการเสียชีวิตในครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะมีอาการดีขึ้นในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ หรืออาจมีอาการกำเริบมากขึ้นก็ได้ ทั้งนี้การใช้ยารักษาโรคแพ้ภูมิตัวเอง อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เช่นกันค่ะ
  6. เอชไออี หรือเอส์ จะทำลายเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายของคุณแม่ต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคมะเร็งบางชนิดได้ยาก คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถส่งผ่านเชื้อไวรัสนี้ไปยังทารกในครรภ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดบุตร หรือผ่านทางน้ำนมของคุณแม่ แต่โชคดีที่ปัจจุบันสามารถลดการแพร่เชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้ ซึ่งคุณแม่สามารถคลอดธรรมชาติได้ โดยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระดับต่ำ
  7. อายุของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ ช่วงอายุของคุณแม่มีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพของครรภ์ เพราะช่วงอายุของมนุษย์เราบ่งบอกถึงสุขภาพ และความพร้อมของร่างกาย ช่วยอายุคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงตอนอายุน้อยกว่า 20 ปี เพราะร่างกายไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ อาจเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้มากกว่าคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า และคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีความเสี่ยง เพราะสภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพในผู้หญิงวัยนี้อาจเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
  8. พฤติกรรมในการใช้ชีวิต ผู้หญิงบางคนอาจติดนิสัยที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งทำในตอนตั้งครรภ์ด้วยแล้ว ย่อมเสี่ยงต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ เพราะแอลกอฮอล์สามารถส่งตรงไปยังทารกในครรภ์ผ่านทานสายรกได้ ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์และเมื่อคิดจะตั้งครรภ์ เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์มีแนวโน้มแท้งบุตร หรือทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ นอกจากนี้อาจเสี่ยงทางรกพิการแต่กำเนิดได้
  9. พฤติกรรมการรับประทานของคุณแม่ตั้งครรภ์ การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์อีกด้วย เนื่องจากการที่คุณแม่ชอบรับประทานอาหารรสจัด เช่น เค็มเกินไป หวานเกินไป เผ็ดเกินไป อาหารที่ได้รับไปในแต่ละวันไม่มีสารอาหารจำเป็นต่อพัฒนาการของลูก อย่างนี้อาจจะทำให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ และเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิดได้ ที่สำคัญอาจมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกในระยะยาวได้อีกด้วย
  10. ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น การตั้งครรภ์แฝด อาจเสี่ยงทารกคลอดก่อนกำหนดได้, เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ และความดันโลหิตสูงได้, ภาวะครรภ์เป็นพิษ มีความเสี่ยงทำให้ทารกแรกคลอดมีอาการชักได้ และส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาวอีกด้วย

ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ สามารถป้องกันได้ด้วยความใส่ใจ ความรัก ของตัวคุณแม่เอง และทุกคนในครอบครัว ถ้าดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของร่างกาย ถ้าจะให้ดีคุณแม่ที่คิดจะตั้งครรภ์ ควรเริ่มดูแลสุขภาพให้ดี โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ และทำจิตใจให้สงบ เมื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ลูกที่เกิดมาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วยนะคะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

Sponsored

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.แพ้ท้องระดับไหน เช็คสิ อาการแพ้ท้องของคุณ รุนแรงหรือไม่

2.10 อาหารวิตามินบี 6 สูง ช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ดี