พัฒนาการด้านสมองของทารกเป็นเรื่องสำคัญ คุณแม่ควรเริ่ม กระตุ้นสมองของทารก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อเพิ่มความฉลาด และเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมองให้ดีขึ้น

กระตุ้นสมองของทารก

วิธีการกระตุ้นสมองนั้นมีหลายวิธี แต่มีวิธีหนึ่งที่มีคุณแม่หลายท่านเกิดความสงสัย เกิดความอยากรู้ว่า “เสียงเพลง” จะช่วยกระตุ้นสมองของลูกน้อยได้อย่างไร ในวันนี้เรามีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ

สมองของทารก

สมองของทารกในครรภ์ จะเริ่มมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา ซึ่งกระบวนการทำงานของเซลล์สมอง ก็จะเริ่มมีการพัฒนาเชื่อมโยง และแบ่งตัวไปเรื่อย ๆ การทำงานของสมองมีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการเชื่อมโยงการทำงาน สื่อสารระหว่างเซลล์อย่างเป็นระบบ

เสียงเพลงกับการทำงานของสมอง

เวลาที่ทารกในครรภ์เริ่มได้ยินเสียงเพลงจะเริ่มในช่วงอายุครรภ์ที่ 4 เดือน หรือ 16 สัปดาห์ ดังนั้น การเปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟัง จึงเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการทางสมองให้ทารกได้เป็นอย่างดี แต่การกระตุ้นการได้ยินของทารกในครรภ์ไม่ใช่แค่เสียงเพลงเท่านั้น

การกระตุ้นการได้ยินให้มีพัฒนาการที่ดี ควรเป็นเสียงของคุณแม่ที่ค่อยพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ พร้อมกับการเปิดเพลงให้ฟัง จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและพัฒนาการด้านการได้ยินของทารกให้ดีขึ้นได้ เพราะการฟังเพลงจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เสมือนได้พักผ่อน และมีความสุข เป็นการหลั่งสารแห่งความสุขออกมาช่วยทำให้ทารกได้รับสารแห่งความสุข หรือสารเอนดอร์ฟินที่หลั่งมาจากคุณแม่ ส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการตอบสนอง ทางด้านอารมณ์ และทางสติปัญญาไปพร้อมกัน

เสียงสร้างความผูกพัน

เสียงของคุณแม่ คือ การพูดคุยของคุณแม่ ด้วยระดับน้ำเสียงที่พอเหมาะ หรือเป็นการพูดคุยแบบปกติ ด้วยความนุ่มนวล คุณแม่ควรพูดประโยคซ้ำๆ เพื่อให้ลูกจำเสียงได้ และทำให้เกิดความอบอุ่นระหว่างแม่ลูก

Sponsored

เสียงเพลง ควรเปิดเพลงดังพอประมาณ มีระยะห่างจากท้องสักเล็กน้อย เพราะหากเสียงเบาเกินไปลูกจะไม่ได้ยิน เพลงที่เหมาะสำหรับสมองทารก ก็คือ เพลงคลาสสิค หรือเพลงไทยเดิมที่มีจังหวะเบา ๆ ฟังแล้วสบายใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย การที่ทารกในครรภ์ได้ยินเสียงเพลงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หากคุณแม่ต้องการกระตุ้นพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกัน ควรพูดคุย พร้อมกับการเปิดเพลงเบา ๆ จะช่วยทำให้ทั้งคุณแม่ ทั้งลูกน้อยเกิดความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน

ข้อดีของ กระตุ้นสมองของทารก ด้วยเสียงเพลง

  • ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง เซลล์ประสาทของสมอง และเซลล์ประสาทการได้ยิน มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
  • คลื่นเสียงจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน มีการพัฒนาระบบการทำงานได้เร็วขึ้น เมื่อลูกคลอดออกมา มีความสามารถในการจัดลำดับความคิดในสมอง รู้สึกผ่อนคลาย และจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
  • ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ได้ เมื่อลูกได้ยินเสียงเพลง ได้ยินจังหวะของเพลง เขาจะขยับตัว หรือดิ้นไปตามเสียงเพลง อย่างเช่น ถ้าเป็นเพลงช้าฟังสบาย เขาจะขยับตัวช้า ๆ เหมือนกำลังว่ายน้ำอยู่ในท้องแม่อย่างสบายใจ หากเพลงมีจังหวะเร็วเขาอาจขยับตัวบ่อย หรือดิ้นแรงขึ้นเหมือนเต้นตาม ซึ่งการขยับตัวของทารกในครรภ์ตามเสียงเพลง เป็นสัญญาบอกถึงพัฒนาการทารกในครรภ์ที่ยอดเยี่ยม

วิธีการฟังเพลง ให้สมองลูกพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์

  1. คุณแม่ควรเลือกเพลงที่มีจังหวะเบา ๆ ฟังสบาย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อย่างเช่น เพลงคลาสสิค ซึ่งมีจังหวะเพลงที่ช้า ฟังแล้วให้ความรู้สึกเสมือนได้พักผ่อน จังหวะของเพลงที่ช้ายังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์ให้กับลูกน้อยในครรภ์ได้เป็นอย่างดี
  2. ควรใช้หูฟังแบบครอบศีรษะ หรือหูฟังเพลงสำหรับทารกในครรภ์ เพราะเสียงดนตรีและจังหวะของดนตรีจะดังไปถึงลูกในท้องได้ดี หูฟังชนิดใส่ในรูหู จะมีความดังไม่เพียงพอให้ลูกในท้องได้ยินเสียงเพลง
  3. ไม่ควรเปิดเพลงดังเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกตกใจแล้วดิ้นอย่างรุนแรงได้ ควรปรับระดับเสียงให้พอเหมาะ โดยคุณแม่ควรทดสอบใส่หูฟังก่อน แล้วปรับให้มีระดับเสียงที่เหมาะสม
  4. คุณแม่สามารถกระตุ้นให้ลูกในครรภ์ฟังเพลงได้ ตั้งแต่รู้ว่าเริ่มท้อง เพราะเสียงเพลงจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลาย ลดความกดดันต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ ซึ่งความรู้สึกของคุณแม่ มีผลกับพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูกในท้องอย่างมาก
  5. ทารกในครรภ์จะเริ่มตื่นตัวมากที่สุดในช่วงบ่าย ฉะนั้น คุณแม่ต้องเปิดเพลงให้ลูกฟังตั้งแต่ บ่ายโมงเป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกในครรภ์

อย่างไรก็ตาม การที่ลูกจะเกิดมาฉลาด มีสติปัญญาที่ดีนั้น ไม่ได้เกิดจากปัจจัยการฟังเพลงเพียงอย่างเดียว การที่เด็กจะคลอดออกมาแล้วฉลาด ขึ้นอยู่ปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ พันธุกรรมของพ่อแม่ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การส่งเสริม อาหาร และการพัฒนาสมองรอบด้าน การฟังเพลงเป็นเพียงการกระตุ้นระบบประสาท ระบบการได้ยิน และพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อคลอดออกมาแล้ว ลูกน้อยจะมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และทางอารมณ์ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยรอบ อย่างอารมณ์ดี

ดังนั้น คุณแม่ที่ต้องการกระตุ้นระบบของสมอง ระบบการได้ยิน ระบบการเคลื่อนไหว ไปพร้อมกัน ควรที่จะเลือกเปิดเพลงเบา ๆ ให้ลูกฟังทุกวัน ที่สำคัญคุณแม่ต้องใส่ใจกับเรื่องอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำจิตใจให้สงบ พักผ่อนให้เพียงพอ และฟังเพลงเบา ๆ ในทุกวัน

 

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/