เมื่อลูกย่างเข้าวัย 1 ขวบขึ้นไปจะมีพัฒนาการตามวัยที่เห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการเดินเตาะแตะ หรือพัฒนาการด้านการพูดของลูกน้อย แต่ทั้งนี้เด็กบางคนก็อาจมีปัญหาในการพูดได้ ซึ่งเราก็ได้รวบรวม 5 ปัญหาที่พบบ่อยมาบอกให้คุณแม่ได้รู้กันแล้ว โดยมีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลย

ปัญหาการพูดต่างๆ ที่พบในเด็ก

สำหรับปัญหาการพูดที่อาจจะพบได้ในเด็ก ก็คือ 5 อย่างดังนี้

1.ลูกไม่ยอมพูด หรือพูดช้า

เด็กทั่วไปจะพูดคำที่สื่อความหมายได้ในช่วงอายุ 1 ขวบขึ้นไป แต่อาจมีเด็กอีกหลายคนที่มีปัญหาด้านการพูด มีความเข้าใจในการสื่อสารด้วยคำพูดช้า แต่ทั้งนี้เขาจะเรียนรู้และเข้าใจความหมายคำพูดของคุณแม่ได้ดี เมื่อได้รับการเอาใจใส่ดูแลก็สามารถแก้ไขได้

วิธีรับมือแก้ไข

 • ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้สื่อสาร เพื่อบอกถึงความต้องการของตนเอง โดยคุณแม่ต้องพยายามตั้งใจฟังหรือดูพฤติกรรมที่ลูกพยามยามสื่อออกมาอย่างตั้งใจ เพื่อจะได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ลูกต้องการได้
 • คุณพ่อคุณแม่ควรแสดงออกด้านภาษาด้วยคำพูดที่ชัดเจนความหมายตรงตัวกับวัตถุ หรือสิ่งของที่กล่าวถึง รวมถึงการใช้คำพูดที่ไม่ใช่คำย่อ คำกำกวม หยาบคาย หรือคำศัพท์แสลง เพราะจะทำให้เด็กซึมซับและจดจำคำพูดที่ไม่ดีไปใช้ได้

2.ลูกพูดติดอ่าง

เด็กช่วงวัยหัดพูดจะมีโอกาสที่จะพูดติดอ่างได้สูง เนื่องจากต้องพูดคำที่เป็นประโยคมากกว่า 2 คำขึ้นไป โดยลูกพยายามจะพูดสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากที่สุด แต่ลูกยังคิดคำพูดไม่ออก จึงต้องพูดคำเดิมซ้ำๆ อยู่หลายครั้ง จนทำให้เกิดการติดอ่างเกิดขึ้น ซึ่งตอนเป็นไม่มากก็สามารถแก้ไขได้ แต่ในเด็กบางรายที่เริ่มรู้สึกตัวว่าพูดติดอ่าง เมื่อจะพูดครั้งต่อไปอาจทำให้มีอาการเกร็งจนส่งผลให้เกิดการพูดติดอ่างมากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไข ก็อาจทำให้เด็กเกิดความเคยชินจนทำให้มีการติดอ่างจนโต และมีผลต่อการพูดการสื่อสารที่ดีในอนาคตได้

วิธีรับมือแก้ไข

 • ไม่ควรใช้คำถามกับลูกมากเกินไป เพราะจะทำให้ลูกยิ่งติดอ่างได้
 • คุณพ่อคุณแม่ควรให้กำลังใจลูก โดยการสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย ลูกจะได้ไม่รู้สึกกังวลกับการพูด และไม่กลัวที่จะพูดคำศัพท์ใหม่ๆ
 • การสนใจรับฟังในคำพูดของลูกว่าลูกพูดหมายถึงอะไร ทั้งนี้คุณแม่ไม่ควรตื่นเต้นกังวลกับการพูดติดอ่างของลูกจนลูกสังเกตอาการได้

3.ลูกช่างจ้อ แต่เป็นภาษาต่างดาว

เด็กที่พัฒนาการดีตามวัยก็มักจะพูดได้เมื่อถึงวัย 1 ขวบขึ้นไป จะพูดได้น้อยคำหรือพูดได้มากก็แตกต่างกันไป แต่หากลูกพูดได้มาก พูดทั้งวัน แต่คุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ออก ถามคำถามให้ลูกพูดใหม่ลูกก็จะไม่เข้าใจสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง แบบนี้ก็ต้องรีบแก้ไขแล้วล่ะ

วิธีรับมือแก้ไข

 • ฝึกการฟังและการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันก่อน ซึ่งเริ่มจากการทำความรู้จักสิ่งใกล้ตัวที่ลูกเห็นเป็นประจำ เช่น ตื่นเช้ามามีเสียงไก่ขัน ต้องบอกลูกว่านั่นคือไก่พร้อมทั้งชี้ให้ลูกเห็นตัวไก่ที่กำลังเดิน มีนกมาเกาะขอบหน้าต่างก็ต้องบอกว่านก ถึงเวลาจะกินน้ำก็ต้องบอกลูกว่าน้ำ กินน้ำ การหยิบจับสิ่งของพร้อมทั้งพูดชัดๆ พูดบ่อยๆ ลูกจะเรียนรู้และพยายามพูดตามไม่นานลูกก็จะพูดได้ชัดขึ้น
 • การพูดของคุณแม่ต้องพูดอย่างช้าๆ แล้วชัดถ้อยชัดคำให้ลูกสามารถสังเกตการขยับปากของคุณแม่ได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการสอนให้ลูกได้รู้จักจดจำการใช้ภาษาของคุณแม่ได้ง่ายขึ้น
 • พยายามสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยการเรียกชื่อเฉพาะสิ่งของอย่างชัดเจน ห้ามใช้คำว่าอันนู้น อันนั้น อันนี้ เพราะลูกจะไม่รู้จักว่าสิ่งของอันนั้นหมายถึงอะไร เช่น จะหยิบแก้วน้ำก็ต้องบอกว่าเอาแก้วน้ำ 1 ใบ
 • ช่วงที่ลูกหัดพูด และมีการใช้ภาษาต่างดาว ซึ่งเป็นภาษาของเด็กทำให้คุณแม่พูดด้วยไม่เข้าใจสื่อสารกันไม่ได้ให้พยายามดูว่าลูกหมายความว่าอะไร และคุณแม่ควรพูดคำที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกพูดตามโดยที่ให้ลูกได้เรียนรู้ไปด้วยการผ่อนคลาย ไม่เครียด จะทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ

4.พูดได้แต่ไม่ชัด

เด็กหลายคนพูดได้หลายคำ แต่คำพูดมักจะไม่ชัดเป็นคำๆ พูดไม่เป็นตัวอักษร โดยไม่ได้มีความผิดปกติทางร่างกายแต่อย่างใด ซึ่งอาจจะมีการตรวจเช็คว่าการได้ยินก็อยู่ในระดับปกติหรือไม่ การพูดไม่ชัด ออกเสียงการสะกดไม่ชัดเจนก็ต้องได้รับการแก้ไข

Sponsored

วิธีรับมือแก้ไข

 • ให้ลูกเลิกดูดขวดนม โดยเมื่อถึงวัยที่จะต้องเลิกดูดขวดนมแล้ว ควรให้ลูกหันมากินนมจากแก้ว เพราะการดูดขวดนม เด็กอาจจะพยายามใช้ลิ้นกับฟันในการกัดขวดนม ซึ่งทำให้เวลาพูดถ้อยคำอาจจะไม่ชัดเจน โดยลองให้ลูกเลิกดูดขวดนม แล้วมาฝึกการพูดโดยเฉพาะเด็กที่ไปโรงเรียนแล้ว เมื่อมีการฝึกออกเสียง การได้ร้องเพลงที่เป็นกิจกรรมในห้องเรียน ก็จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและพูดได้ชัดถ้อยชัดคำมากขึ้น
 • ควรให้เด็กเล่นเป่ายาง เป่านกหวีด หรือเป่าฟองสบู่ จะเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มของเด็กทำงานได้ดีขึ้น เวลาพูดจะได้บังคับให้เสียงออกมาได้ชัด

5.พูดมาก

เด็กบางคนก็มีการพูดไม่หยุดปาก คุณพ่อคุณแม่อาจรู้สึกว่าลูกพูดมากไปหรือเปล่า ซึ่งจริงๆ แล้วการที่เด็กพูดในวัยเด็กก็เป็นจากข้อมูลที่ลูกได้เก็บสะสมมาตั้งแต่วัยยังไม่พูด เมื่อพูดได้เขาก็ย่อมพูดทุกอย่างที่สมองลูกได้บันทึกไว้ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาการที่ดีสมวัยของเด็ก

วิธีรับมือแก้ไข

 • พยายามตอบคำถาม หรือตั้งคำถามที่ชวนให้ลูกคิดไปในทิศทางที่เป็นบวก
 • สอนมารยาทของลูกในการพูด ห้ามพูดแทรกขณะพูดกับคนอื่น หรือบางเรื่องก็ควรจะพูดกันสองคนเท่านั้น

หากเด็กมีอายุ 1-2 ขวบ ถึงวัยที่จะพูดแล้วแต่ยังไม่พูด หรือพูดไม่เข้าใจภาษา พูดไม่ชัด ก็ลองพาลูกไปพบแพทย์ดูเพื่อเช็คการได้ยิน ว่ามีปัญหาการได้ยินหรือไม่จึงทำให้พูดไม่ชัด ควรพาไปพบแพทย์จะได้แก้ไขรักษาได้ทันท่วงที

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ลูกตายคาท้อง เพราะพยาบาลไม่ใส่ใจ แม่สลด!! ร้องขอความเป็นธรรม

2.เตือนภัย!! ลูกเกือบตาย เพราะอันตรายใกล้ตัวที่คุณแม่ไม่ทันคาดคิด