การคลอดลูกนั้น เราไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าจะคลอดวันไหน เว้นแต่คุณแม่ที่เลือกวิธีการผ่าคลอด เพราะสามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ แต่จะคลอดวันไหนดี แนะนำให้เลือกวันคลอดที่เป็นมงคลหน่อยจะดีกว่า ซึ่งวันนี้เราก็จะพาคุณแม่ไป ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรี 2564 กันค่ะ โดยมีตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียว จะมีวันไหนบ้างนะ เราไปดูกันเลย

ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรี 2564 ประจำเดือนมกราคม

 • วันที่ 1 มกราคม ตรงกับวันศุกร์ โดยเด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 4 มกราคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 7 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 9 มกราคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 14 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 21 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 31 มกราคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ

ฤกษ์คลอด 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 • ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรีวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ

ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรี 2564 ประจำเดือนมีนาคม

 • วันที่ 5 มีนาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 12 มีนาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 19 มีนาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 22 มีนาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนเมษายน

 • วันที่ 1 เมษายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 4 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 10 เมษายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 23 เมษายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 29 เมษายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 2 พฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 3 พฤษภาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 4 พฤษภาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 11 พฤษภาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 13 พฤษภาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 24 พฤษภาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก

ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรี 2564 ประจำเดือนมิถุนายน

 • วันที่ 4 มิถุนายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 7 มิถุนายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 17 มิถุนายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 22 มิถุนายน ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 29 มิถุนายน ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 6 กรกฎาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 11 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 20 กรกฎาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 25 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 27 กรกฎาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนสิงหาคม

 • วันที่ 1 สิงหาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 3 สิงหาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 10 สิงหาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 19 สิงหาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนกันยายน

 • วันที่ 2 กันยายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 9 กันยายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 12 กันยายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 19 กันยายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 24 กันยายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 27 กันยายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนตุลาคม

 • วันที่ 1 ตุลาคม ตรงกับวันศุกร์ การคลอดลูกวันนี้ เด็กจะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 4 ตุลาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 10 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 15 ตุลาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 26 ตุลาคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 31 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ

ดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรี 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี มีโชคลาภ เงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือ
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน ตรงกับวันอังคาร เด็กที่เกิดวันนี้มีแนวโน้มจะได้เป็นนักปราชญ์ หรืออาจได้รับงานราชการ และด้วยความสามารถที่สูง จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทองมากมายได้

ฤกษ์คลอดปี 2564 ประจำเดือนธันวาคม

 • วันที่ 2 ธันวาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 3 ธันวาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 10 ธันวาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 12 ธันวาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง
 • วันที่ 19 ธันวาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีจิตใจดี มั่นคงในความรัก หากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะมีความก้าวหน้า รุ่งเรืองดีมาก
 • วันที่ 31 ธันวาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงมาก ซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนรอบข้าง

สำหรับ ฤกษ์คลอด 2564 ที่เรานำมาฝากกันนี้ ก็เป็นฤกษ์คลอดจาก อ.ชัญ thelucky ที่มีชื่อเสียงในด้านการหาฤกษ์เป็นที่สุด และยังเก่งในด้านศาสตร์การตั้งชื่อเด็กแรกเกิดอีกด้วย ซึ่งใครที่กำลังวางแผนการคลอดลูกแต่ยังหาฤกษ์คลอดดีๆ ไม่ได้ ก็ลองดูฤกษ์ผ่าคลอดฟรีเหล่านี้แล้วนำไปใช้กันดู เพื่อความเป็นมงคลต่อลูกน้อยนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีตั้งชื่อลูกที่เป็นมงคล และชื่อเล่นเด็กน่ารักๆ อีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : theluckyname, myhora

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ เพิ่มเติมกับเราได้เลย ที่เว็บแม่และเด็ก www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

Sponsored

1.อันตรายไหม หากคลอดลูก ไม่ตรงตามกำหนดคลอด

2.คุณพ่อเข้าห้องคลอดได้ไหม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง