หลังจากสถานการณ์โควิดทำพิษ ส่งผลให้มีหญิงไทยจำนวนมากท้องไม่พร้อมจนต้องหันพึ่งสายด่วน 1663 ซึ่งเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง มียอดหญิงท้องไม่พร้อมที่ติดต่อขอคำปรึกษาถึง 4,000 กว่ารายด้วยกัน โดยทาง สสส.-กรมอนามัย-ภาคีสุขภาวะทางเพศ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยออนไลน์ไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน

จากที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงท้องไม่พร้อม เครือข่ายอาสาอาร์เอสเอ (Referral system for Safe Abortion : RSA) และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาการท้องไม่พร้อม และโรคเอดส์มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2548 พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบในการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถติดต่อหาทางแก้ไขได้ง่ายขึ้นผ่าน 2 ช่องทางคือ

  1. โทรศัพท์ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม
  2. เว็บไซต์อาร์เอสเอไทย www.rsathai.org ให้คำปรึกษาคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร และทางเลือกในการตั้งครรภ์ ปัญหาการท้องไม่พร้อมต่างๆ

โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด 19 กำลังระบาด ก็พบว่าเกิดปัญหาการท้องไม่พร้อมมากขึ้น โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้เองก็มีผู้ติดต่อขอคำปรึกษากว่า 4,000 ราย ทาง สสส. และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางเพศ จึงมีความเห็นว่า ทางสาธารณสุขจะต้องเร่งให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น และสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSAเองก็ได้รับให้คำปรึกษาพร้อมดำเนินการหาทางออกให้กับหญิงไทยที่ท้องไม่พร้อมทั้งหลายดังนี้

  1. พัฒนาบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยระบบโทรเวชกรรม
  2. จัดทำใบส่งต่อออนไลน์ ในกรณีที่มีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่
  3. ดูแลระหว่างและหลังยุติการตั้งครรภ์ โดยใช้ช่องทางออนไลน์ให้คำปรึกษา พูดคุย

ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจุดบริการ RSA ให้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 38 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลให้คำปรึกษาผู้ที่ประสบปัญหามากกว่าเดิม และดำเนินการอย่างสอดคล้องกับ พ.ร.บ.แก้ไขล่าสุด ที่ให้หญิงตั้งครรภ์ยุติการตั้งครรภ์ได้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  1. ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  2. ตั้งครรภ์จากการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ
  3. เสี่ยงคลอดทารกที่มีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
  4. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติ
  5. อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาตามกฎหมาย

สำหรับใครที่ปัญหาท้องไม่พร้อม หรือมีปัญหาสุขภาวะทางเพศ ก็ติดต่อสายด่วน เพื่อขอคำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขได้เลย หรือจะติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.rsathai.org ก็ได้เช่นกัน

ขอบคุณที่มา hfocus.org,

= = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

Sponsored

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about growing up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ให้นมลูกฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ไหม? ถ้าแม่ติดโควิดจะให้นมลูกได้หรือไม่

2.โควิดพรากชีวิต! แม่ท้อง 8 เดือน ใกล้คลอด ติดโควิดเสียชีวิตพร้อมลูกน้อยในครรภ์