รู้ไหม ปี 2561 นี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ที่คลอดลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ เงินอุดหนุนบุตร กันได้ รวมถึงเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2559 ด้วย โดยจะปรับขึ้นจากเดือนละ 400 บาทต่อคน มาเป็นเดือนละ 600 บาทต่อคน และจะให้เงินอุดหนุนไปจนกระทั่งเด็กมีอายุครบ 3 ปีเลยทีเดียว น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีประกันสังคมห้ามพลาดที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเด็ดขาด ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับ เงินอุดหนุนบุตร ได้

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร นอกจากลูกจะต้องเกิดในช่วงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด โดยจะต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนที่มีความยากจน โดยมีรายได้รวมสมาชิกในครอบครัวมาเฉลี่ยแล้ว จะต้องไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี

2.บุตรที่จะขอรับเงินอุดหนุนบุตร จะต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยด้วย

3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

4.กรณีที่มารดาของเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสัญชาติไทย แต่บิดามีสัญชาติไทย อนุโลมให้ผู้เป็นบิดา สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรแทนมารดาได้

กำหนดวันเวลาลงทะเบียน และสถานที่รับลงทะเบียน

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรของปีงบประมาณ 2561 นี้ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่

  • ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
  • ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่ เมืองพัทยา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่
  • ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขตเมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่กำลังอาศัยอยู่จริง

สิทธิ์การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะสิ้นสุดเมื่อใด

สิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนบุตร จะสิ้นสุดลงเมื่อ

1.เด็กมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เพราะได้มีกำหนดจะให้เงินอุดหนุนบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 3 ปีเท่านั้น

2.เมื่อเด็กแรกเกิดเสียชีวิต พ่อแม่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้

Sponsored

3.เมื่อผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียน ได้ขอสละสิทธิ์จากการรับเงินอุดหนุนบุตร

4.เมื่อตรวจพบการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ จะทำการยกเลิกสิทธิ์นั้นทันที

สามารถรับเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยวิธีไหน

เมื่อมีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และได้รับการตรวจสอบ อนุมัติสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มทำการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรให้กับมารดาหรือผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายผ่านการโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้นั่นเอง ทั้งนี้ทางพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการจะรับเงินด้วยวิธีไหน

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดมือไป สำหรับใครที่คลอดลูกในช่วงเวลาที่กำหนดและมีประกันสังคม ก็อย่าลืมที่จะไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรอย่างเด็ดขาด

Photos from : today.line.me

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.7 อาหารแก้แพ้ท้อง สยบอาการคลื่นไส้ อาเจียนอย่างได้ผล

2.แพ้ท้องระดับไหน เช็คสิ อาการแพ้ท้องของคุณ รุนแรงหรือไม่