เปิดรับลงทะเบียนแล้ว เงินอุดหนุนบุตร ปี 62 ที่คุณพ่อคุณแม่รอคอย โดยจะได้รับเงินอุดหนุนรายละ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งใครที่กำลังตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรระหว่างวันที่ที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็เตรียมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้เลย ทั้งนี้จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างไร ลงทะเบียนได้ที่ไหน และภายในวันที่เท่าไหร่ ก็มาทำความเข้าใจกันเลย

เงินอุดหนุนบุตร ปี 62 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไหร่

คุณพ่อคุณแม่ สามารถเริ่มลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพราะฉะนั้นรีบไปลงทะเบียนกันเลย แต่ก่อนอื่นก็ต้องลองตรวจสอบสิทธิ์กันสักนิด ว่ามีคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย

คุณสมบัติในการลงทะเบียน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ ก็มีดังนี้

1.พ่อหรือแม่ของเด็กที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน จะต้องมีสัญชาติไทย

2.ต้องเป็นแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือแม่ของเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

3.รายได้รวมของบ้าน จะต้องไม่เกิน 3000 บาทต่อคน และต่อเดือน สมมติในบ้านมีสมาชิก 3 คน รายได้ทั้งครอบครัวรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 9000 บาทนั่นเอง

4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว เว้นแต่เงินช่วยเหลือนั้น เป็นเบี้ยคนพิการ และเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

5.พ่อแม่ที่มีประกันสังคม ก็สามารถลงทะเบียนได้ ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

สถานที่ลงทะเบียน

สถานที่ในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุน ให้ดูจากภูมิลำเนา กล่าวคือ

1.ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา เช่น อยู่เขตตลิ่งชัน ก็ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน

2.ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กได้ที่ทำการ อบต. ตามภูมิลำเนา หรือที่สำนักงานเทศบาล

3.อาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา ไม่สะดวกเดินทางไปลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ เมืองพัทยา เทศบาล หรือ อบต. ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่

เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนบุตร

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร ก็มีดังนี้

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01) ไปรับที่ สถานที่ลงทะเบียนในวันลงทะเบียนได้เลย

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3.สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่

Sponsored

4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด หากลงทะเบียนระหว่างตั้งครรภ์ ให้นำมายื่นหลังจากคลอดแล้ว

6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

ทั้งนี้หากไม่ต้องการรับเงินผ่านบัญชี คุณแม่สามารถไปรับเงินได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร มีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ สถานที่ลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้กันแล้ว ทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลย ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

1.ไปทำการคัดกรองคุณสมบัติก่อน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองให้ ว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่

2.กรอกข้อมูลลงในเอกสาร ดร.1 และ ดร.2 ตามด้วยแนบเอกสารอื่นเข้าไปให้ครบ

3.จะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบสถานะของครัวเรือน พร้อมกับลงชื่อรับรองสถานะครัวเรือนให้ เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอเงินอุดหนุน

4.ทำการประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วัน โดยจะประกาศไว้เป็นเวลา 15 วัน ทั้งนี้ใครที่ถูกคัดค้านการลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่พิจารณา หากไม่ผ่านก็จะไม่มีรายชื่อในประกาศ

5.ทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร

เข้าใจกันแล้ว ทีนี้ก็ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรกันเลย และอย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและการอนุมัติด้วย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด ควรเลือกแบบสายผูก หรือแบบกระดุมดีกว่ากัน

2.เสื้อผ้าเด็ก อันตราย ไม่ควรให้ทารกใส่ชุดแบบนี้