อาการชักในเด็กกับกลุ่มอาการที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว จึงมักไม่ค่อยทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการนี้มากเท่าไรนัก แต่จากงานวิจัยและการเก็บข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเด็ก ๆ ที่มีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 6 เดือน จนกระทั่งถึง 6 ปี มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการชักในเด็กขึ้นได้ และอาการดังกล่าวนี้จะพบสูงมากหากเด็กมีไข้เกินกว่า 39 องศาเซลเซียส เมื่อเราพบกับโอกาสที่จะเกิดอาการเหล่านี้ในลูกน้อยได้ เราจึงขอพาคุณพ่อคุณแม่ไปพบกับข้อมูลของอาการนี้กัน

อาการชักในเด็ก มีสาเหตุจากอะไร

อาการชัก เกิดจากทั้งสภาวะของร่างกายเด็กเอง และ เกิดจากปัจจัยกระตุ้นภายนอก หรือ สภาวะที่ผิดปกติในชั่วขณะของร่างกาย ดังนี้

1.       สภาวะไข้ เด็ก ๆ ในช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือน จนกระทั่งถึง 6 ปี มักพบอาการชักเมื่อลูกน้อยมีไข้ โดยเป็นไข้ที่มีอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 39 องศาเซลเซียส

2.       อาการท้องเสีย เป็นอาการที่ทำให้ร่างกายของลูกน้อยสูญเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย และ อาการชัก เกิดจากสาเหตุในข้อนี้ได้ด้วย

3.       พันธุกรรม ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีประวัติการชักมาก่อน ก็มักพบอาการชักในเด็กด้วยเช่นกัน และในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกมากกว่า 1 คน และ ลูกคนโตมีอาการชักมาก่อน พบว่าน้องคนเล็กก็เสี่ยงที่จะเกิดอาการชักขึ้น

4.       ความผิดปกติของสมอง อาการชัก เกิดจากกลุ่มอาการที่เกิดความผิดปกติของสมองเป็นอาการชักที่ค้อนข้างรุนแรง และ ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์โดยด่วน ส่วนนี้เกิดได้ทั้งจากการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือ การได้รับยาบางชนิด

5.       การเป็นโรคอื่น ๆ การที่ลูกน้อยเป็นโรคลมชักตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ หรือ การเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก็มักทำให้เกิดอาการชักในเด็กขึ้นได้

อันตรายจากการเกิดอาการชักในเด็ก

เมื่อเกิดอาการชักในเด็กขึ้นก็พบกับอันตรายที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียได้ โดยอันตรายจากการอาการชักในเด็กก็มีดังนี้

1.การล้มกระแทก

เมื่อเกิดอาการชักขึ้น ร่างกายของเด็ก ๆ จะเกิดอาการเกร็งทั้งบางส่วน หรือ เกร็งทั้งตัว ทำให้เด็ก ๆ มักควบคุมร่างกายไม่ได้ ในหลาย ๆ ครั้งก็จะเกิดการทิ้งตัว ส่วนนี้จะเป็นอันตรายอย่างมากหากส่วนสำคัญของร่างกายล้มกระแทก ไม่ว่าจะป็นแผ่นหลัง หรือ ศีรษะ

2.การหยุดหายใจ

เป็นอันตรายจากอาการชักในเด็กที่นับว่ารุนแรงอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่อวัยวะแต่ละอวัยวะขาดออกซิเจนเพียงชั่วขณะใดชั่วขณะหนึ่งก็ส่งผลเสียที่รุนแรงไปทั่วทั้งร่างกายได้ การขาดออกซิเจนนี้จะเกิดได้เมื่อเกิดการอุดตันของหลอดลมจากการสำลักเมื่อชักนั่นเอง

วิธีการรับมือเบื้องต้น เมื่อลูกมีอาการชัก

คุณพ่อคุณแม่มักเกิดอาการลนลาน ปฏิบัติตัวไม่ถูก ไม่ทราบว่าจะปฐมพยาบาลอย่างไร เมื่อเกิดอาการชักในลูกน้อยขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เราก็มีเคล็ดลับให้คุณพ่อคุณแม่ใช้รับมือเมื่อเกิดอาการชักในเด็กกับลูกน้อยของคุณ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1.การตั้งสติ

สิ่งแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีก็คือ สติ เพราะเมื่อเกิดความผิดปกติใด ๆ ขึ้นกับลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะตกใจ ลนลาน จนไม่แน่ใจว่าต้องทำสิ่งใดก่อน - หลัง แต่หากมีสติแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถปฐมพยาบาลลูกน้อยได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลาไม่นาน

Sponsored

2.กำจัดสิ่งที่อยู่ในปากลูกน้อยออก

ไม่ว่าจะเป็นน้ำลาย หรือ เศษอาหาร ที่อาจทำให้ลูกน้อยสำลัก หรือ ลูกน้อยกลืนเข้าไป แล้วไปอุดตันทางเดินหายใจได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้ลูกน้อยงับ หรือ กัดอะไรไว้ในปาก เหมือนดั่งที่เคยได้ยินกันมาว่าลูกน้อยอาจกัดลิ้นได้ ต้องให้อมช้อนไว้ในปาก ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

3.จัดท่าทางลูกน้อย

ท่าทางที่เหมาะที่สุดก็คือ การจัดท่าให้ลูกน้อยอยู่ในท่านอน โดยควรเป็นท่านอนตะแคง นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรคลายเสื้อผ้าของลูกน้อยไม่ให้รัดแน่นจนทำให้ลูกน้อยเกิดอาการอึดอัด หายใจได้ไม่คล่องตัว

4.ลดอุณหภูมิร่างกายของลูกน้อย

การชักที่ร่างกายของลูกน้อยมีอุณหภูมิสูงร่วมด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรเช็ดตัวเพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่สูงนี้ โดยเช็ดในลักษณะทวนเข้าสู่หัวใจ ซึ่งช่วยเปิดร่องขุมขน ทำให้เกิดการระบายความร้อนของร่างกายได้เป็นอย่างดี

5.จดจำอาการของลูกน้อย

ไม่ว่าจะเป็นอาการชักนี้เกิดจากกิจกรรมใด อาการชักเกิดเป็นเวลานานเท่าไร อาการชักเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนไหนของร่างกายบ้าง หรือ คุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งก็สามารถอัดวิดีโอ เพื่อไว้ประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

6.รีบพาลูกน้อยไปพบแพทย์

เมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนครบถ้วนแล้ว และอาการชักที่ปรากฎหายไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบพาลูกน้อยไปพบคุณหมอเพื่อเข้ารับการตรวจ วินิจฉัย เพื่อหาแนวทางรักษา และ ป้องกัน โดยด่วน

อาการชักในเด็ก ป้องกันได้อย่างไร

อาการชักสามารถป้องกันได้จากอาการเบื้องต้น หากมีไข้ก็รีบลดไข้ทั้งการเช็ดตัว การทานยา และที่สำคัญเลยก็ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ก่อนปรากฎอาการชักขึ้น

เราจะพบว่าอาการชักเป็นอาการที่ไม่ว่าจะพบในผู้ใหญ่ หรือ ในเด็กก็เป็นอันตราย และ อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้เลย ยิ่งเป็นอาการชักในเด็กด้วยแล้วก็จะมีความเสี่ยงของการสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้น หากคุณพ่อคุณแม่พบอาการชักในเด็กนี้ในลูกน้อยของตนเองก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่เรากล่าวไว้ในบทความ รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ควรป้องกันอาการชักในลูกน้อยจากเคล็ดลับดี ๆ ที่เราได้นำเสนอไว้

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube:KonThong Channel คนท้อง
IG :Team_konthong
Tiktok :Teamkonthonth

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ทำไมต้อง เร่งคลอด มาทำความเข้าใจกับสาเหตุและการเร่งคลอด

2.วิธีเร่งคลอด ความแตกต่างระหว่างเร่งโดยหมอกับเร่งด้วยธรรมชาติ