ด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ออกประกาศคำสั่งของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายโดยด่วน ซึ่งมีหญิงตั้งครรภ์อยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้วย เนื่องจากพบคนท้องติดเชื้อโควิด 19 และมีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป รวมถึงส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก

โดยการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์นั้น มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำกัด แต่ก็ยังไม่พบว่าการฉีดวัคซีนจะก่อให้เกิดอันตรายกับหญิงตั้งครรภ์มากกว่าคนทั่วไปแต่อย่างใด โดยเมื่อประเมินดูแล้ว พบว่าการฉีดวัคซีนในคนท้องอย่างไรก็มีประโยชน์มากกว่าผลเสีย จึงมีความเห็นว่าควรให้คนท้องฉีดวัคซีนโควิด – 19 ได้ และจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งฉีดก่อนด้วย โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ก็ได้มีคำแนะนำสำหรับคนท้องที่จะฉีดวัคซีนดังนี้

1.สตรีตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ยกเว้นกรณีที่มีข้อห้าม เช่น มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดครั้งแรก

2.ระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีนคือ หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (3 เดือน)

3.สตรีที่ให้นมบุตรสามาถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

4.วัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทย ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ Sinovac และ AstraZeneca จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ชนิด แต่มีข้อสังเกตว่าวัคซีน Sinovacมีอัตราการเกิดไข้หลังการฉีดน้อยกว่า AstraZenecaวัคซีนทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยในการฉีดให้คนทั่วไปและมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน ในอนาคตอาจจะมีวัคซีนชนิดอื่นๆ ให้เลือกเพิ่มขึ้น

5.ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ยกเว้นมีความจำเป็น การฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

การฉีดวัคซีนถือเป็นความสมัครใจ สตรีตั้งครรภ์ควรได้รับคำปรึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโดยละเอียดก่อนตัดสินใจ

ขอขอบคุณ : นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์

Sponsored

= = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about growing up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.รัฐบาลจีนอนุมัติ ฉีดซิโนฟาร์มในกลุ่มอายุ 3-17 ปีได้ หลังผ่านการทดลองแล้ว 100%

2.สะเทือนใจ! ทารกน้อยวัย 27 วัน ติดโควิด แม่สุดห่วงเมื่อต้องแยกลูกจากอก