“นพ.ชูชัย ศรชำนิ” ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี 2559 คณ ะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 350 ล้านบาท เป็นค่าวัคซีน และการจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อจัดซื้อวัคซีน 3.1 ล้านโดส ฉีดฟรีให้กับประชาชน 3.1 ล้านรายทุกสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี

รู้ยัง?? แม่ท้อง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! งานนี้ต้องรีบนะคะ

รู้ยัง?? แม่ท้อง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! 

1. หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3. ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง   ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน

 4. ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี

 นอกจากนี้กรมควบคุมโรค (คร.) ยังได้จัดหาวัคซีน 4 แสนโดส เพื่อฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเริ่มให้บริการพร้อมกับประชาชน

Sponsored

“การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้ จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ผู้มารับบริการก่อนได้สิทธิฉีดวัคซีนก่อน โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422”

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข  www.moph.go.th