สมุดสีชมพู สำหรับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการฝากครรภ์และการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์มากนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ที่ทางโรงพยาบาลหรือคลินิกรับฝากครรภ์จะแจกให้กับคุณแม่ทุกคนทันทีที่ทำการฝากครรภ์ครั้งแรก ซึ่งคุณแม่หลายคนอาจเข้าใจว่าสมุดเล่มนี้มีไว้ให้แพทย์หรือพยาบาลบันทึกลงไปเท่านั้น แต่รู้ไหมว่าความจริงแล้ว สมุดสีชมพูมีความสำคัญมากกว่าที่คิด และตัวคุณแม่เองก็จะต้องรู้จักใช้ให้เป็นด้วย โดยในวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) กัน

สมุดสีชมพู มีอะไรบ้าง?

การประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์

วิธีการใช้สมุดเล่มสีชมพู เราจะมาแนะนำตั้งแต่หน้าแรกๆ กันไปเลย โดยคุณแม่สามารถที่จะเปิดสมุดสีชมพูดูตามไปด้วยได้ ซึ่งส่วนแรกนี้ จะเป็นการประเมินความเสี่ยงของคุณแม่ว่ามีภาวะเสี่ยงหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประเมินด้วยตัวเอง ด้วยการสอบถามและดูจากประวัติของคุณแม่นั่นเอง

ประวัติการตั้งครรภ์ปัจจุบัน

ส่วนนี้จะเป็นประวัติการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลในส่วนนี้ลงไป รวมถึงการคะเนกำหนดคลอดอีกด้วย นอกจากนี้ผลการตรวจเลือดของคุณพ่อและคุณแม่ก็จะถูกบันทึกไว้ในส่วนนี้เช่นกัน โดยคุณแม่สามารถดูได้ว่าจะครบกำหนดคลอดเมื่อไหร่ เกินกำหนดแล้วหรือยัง ซึ่งปกติการคลอดอาจจะเกินจากกำหนดได้แต่ต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์

บันทึกการตรวจครรภ์

เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บันทึกเช่นกัน โดยจะบันทึกข้อมูลการตรวจครรภ์ในแต่ละครั้งลงไป เพื่อดูความปกติ/ผิดปกติ ของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ และการเจริญเติบโตของทารก โดยทั้งนี้หากพบความผิดปกติ แพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยและรักษาทันที รวมถึงจะบันทึกกำหนดการนัดหมายครั้งต่อไปในส่วนนี้ด้วย

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของบริการตามช่วงอายุครรภ์

ก็คือรายการที่คุณแม่จะต้องเข้ารับบริการตามช่วงอายุครรภ์นั่นเอง โดยในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกว่าได้ตรวจอะไรไปบ้างในการมาตรวจครรภ์แต่ละครั้งนั่นเอง

การนับลูกดิ้น

เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก โดยคุณแม่จะต้องนับการดิ้นของลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูว่าลูกยังดิ้นปกติหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันภาวะลูกน้อยเสียชีวิตในครรภ์นั่นเอง ซึ่งการนับลูกดิ้นให้เริ่มนับตั้งแต่อายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป และนับวันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน ก่อนนอน (หลังทานอาหาร) พร้อมกับจดบันทึกจำนวนครั้งที่ลูกดิ้นลงไป โดยหากพบว่าภายใน 1 ชั่วโมง ลูกดิ้นไม่ถึง 3 ครั้งควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจทันที

ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยแบ่งเนื้อหาได้ดังนี้

  • เกี่ยวกับอาการที่จะทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายตัวในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอาการปกติที่มักจะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ เช่นอาการแพ้ท้อง ตกขาว ท้องลาย มีเส้นเลือดขอด เป็นต้น
  • การดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่ ก็จะเป็นข้อแนะนำที่คุณแม่ควรทำ เพื่อให้ลูกน้อยมีความสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการตั้งครรภ์ รวมถึงอาการผิดปกติ ที่ควรไปพบแพทย์ทันที
  • ตารางน้ำหนักขั้นต่ำที่เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ์ โดยคุณแม่จะต้องคอยติดตามน้ำหนักให้สัมพันธ์กับอายุครรภ์และส่วนสูงอยู่เสมอ และให้นำน้ำหนักที่ได้ไปบันทึกในเส้นทางลูกรัก เพื่อประเมินความแข็งแรงสมบูรณ์ของลูกน้อย
  • ประโยชน์ของกราฟ
  • กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ และโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยมีตารางเปรียบเทียบร้อยละค่ามาตรฐานของดรรชนีมวลกาย ซึ่งคุณแม่จะต้องเช็คน้ำหนัก ส่วนสูงและอายุครรภ์อยู่เสมอ พร้อมกับทำกราฟ เพื่อประเมินว่าลูกจะมีน้ำหนักที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัมเมื่อแรกคลอดหรือไม่
  • ภาพชุดอาหารทดแทนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ศึกษา ซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากและคุณแม่ควรอ่านทำความเข้าใจให้ครบถ้วน

พัฒนาการของทารกในครรภ์

Sponsored

โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในแต่ละเดือน ว่าเดือนไหนมีพัฒนาการอย่างไร และลูกควรมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่

ความรู้เกี่ยวกับลูกเพื่อให้ลูกรักแข็งแรง

สำหรับส่วนนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับลูกรักหลังจากคลอดแล้ว โดยจะบอกถึงความสำคัญของนมแม่ ปริมาณอาหารที่เด็กควรได้รับในแต่ละวัน คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่นการดูแลฟันลูกน้อย การฉีดวัคซีน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งคุณแม่สามารถศึกษาได้ตั้งแต่ก่อนคลอด และต้องใช้เพื่อบันทึกพัฒนาการของลูก ไปจนลูกมีอายุ 6 ปี

บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรค

สุดท้ายนี้ก็จะเป็นการบันทึกการฉีดวัคซีนของลูกรัก โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกลงไปทุกครั้งที่ได้มีการฉีดวัคซีน พร้อมกับกำหนดนัดหมายการฉีดครั้งต่อไป

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) เป็นสมุดที่ครบเครื่องไปด้วยเรื่องการตั้งครรภ์ โภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อย เพราะฉะนั้นอย่าละเลยที่จะหยิบสมุดสีชมพูขึ้นมาอ่านและทำความเข้าใจเลยเชียว

ขอบคุณที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=accmBD4mXj4&feature=youtu.be

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.แพ้ท้องระดับไหน เช็คสิ อาการแพ้ท้องของคุณ รุนแรงหรือไม่

2.10 อาหารวิตามินบี 6 สูง ช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ดี