ในช่วงตั้งครรภ์ สิ่งหนึ่งที่แม่ท้องต้องใส่ใจเสมอ นั่นคือ การไปพบหมอที่มีการนัดตรวจสุขภาพครรภ์เป็นประจำ นั่นเพราะหากพบสิ่งผิดปกติ ก็จะได้หาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที
ภาวะน้ำคร่ำน้อย ความสำคัญที่แม่ท้องควรให้หมอดูแลเป็นพิเศษ
ภาวะน้ำคร่ำน้อย หรือ Oligohydramnios เป็นภาวะที่เกิดอันตรายต่อมารดา และทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก ทางแก้ที่ดีที่สุดนั่นคือ คุณแม่ท้องต้องรีบไปพบแพทย์รับการฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ช่วยให้การวินิจฉัยต่าง ๆ ในการช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าภาวะน้ำคร่ำน้อยเกิดตั้งแต่อายุครรภ์น้อย ๆ อัตราอันตรายจะมีถึงร้อยละ 90 นั่นเพราะน้ำคร่ำน้อยมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และอาจทำให้อวัยวะของทารกในครรภ์ผิดปกติ จากการกดเบียดทารกในครรภ์ เรียกว่า Potter sequence คือ พบใบหน้าผิดรูป แขนขา และมือเท้าผิดรูป ที่พบบ่อยคือ ภาวะเท้าปุก การที่ทารกต้องเจริญเติบโตในมดลูกที่แคบกว่าปกติ ทำให้ปอดแฟบ ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของทารก และมีผลต่อพัฒนาการของสมองตามมาอีกด้วย
 “น้ำคร่ำ” จึงมีความสำคัญสำหรับลูกน้อยในครรภ์อย่างมาก ด้วยมีสารหลายชนิด เช่น โซเดียม คลอไรด์ เหล็ก ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำ และเกลือแร่ของทารก และควบคุมอุณหภูมิของทารก ช่วยเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากแรงกระแทกต่างๆ ที่ผ่านทางหน้าท้องมารดาให้แก่ทารกในครรภ์ และช่วยให้ทารกเคลื่อนไหวอย่างคล่องตัว เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการอวัยวะต่างๆ ของทารกในครรภ์นั่นเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญหากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ด่วน

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

Sponsored