คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่า คุณหมอตรวจอะไรบ้างระหว่างตั้งครรภ์ ? การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปรับสมดุลเพื่อเตรียมพร้อมในการให้กำเนิดเมื่อตั้งครรภ์แล้วสิ่งสำคัญที่ควรกระทำคือ การฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์ มีจุดประสงค์เพื่อ 1.การดูแลสุขภาพของแม่ท้องและทารกน้อยในครรภ์ 2.ควบคุมพัฒนาการการเจริญเติบโตขอทารกในครรภ์ 3.ประเมินภาวการณ์คลอดเมื่อใกล้ถึงกำหนด

การพบคุณหมอครั้งแรก

การพบคุณหมอครั้งแรก คุณหมอจะถามคุณแม่เกี่ยวกับ

  1. สุขภาพโดยทั่วไปของคุณแม่
  2. อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  3. คุณหมอจะอธิบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ได้แก่ ความถี่ในการมาพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพ   การตรวจร่างกาย และวิธีคลอด เป็นต้น

คุณหมอตรวจอะไรบ้างระว่างตั้งครรภ์

การตรวจโดยสูตินรีแพทย์

1.เครื่องตรวจวัดภายใน อาทิตรวจช่องคลอดว่าปากมดลูกยืดหยุ่น และยาวขึ้นหรือไม่ซึ่งเป้นเครื่องยืนยันว่าได้มีการปฏิสนธิแสดงว่ามีทารกเกิดขึ้นแล้ว

2.การตรวจเลือด เมื่อพบคุณหมอครั้งแรก สิ่งสำคัญ คือ จะมีการตรวจเลือดและวิเคราะห์กรุ๊ปเลือด ถ้ากลุ่มเลือดของแม่เป็น RH – และกลุ่มเลือดของพ่อเป็น Rh + ก็สามารถผลิตภูมิคุ้มกันให้กับทารกได้ ดังนั้น ต้องตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างละเอียดตลอดช่วงที่ตั้งครรภ์

3.การตรวจโดยทั่วไป เป็นการตรวจวัดความดันโลหิต ,ลูบคลำท้อง ,ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจ, และชั่งน้ำหนัก ซึ่งตลอดอายุครรภ์จนคลอดคุณแม่ไม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน 10 กิโลกรัม

การตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

การวัดความดันโลหิต

คุณแม่ที่มีความดันโลหิตสูงเกินไปนั้นไม่เป็นผลดีต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ เพราะเสี่ยงต่ออาการครรภ์เป็นพิษและการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งคุณหมอจะให้คำแนะนำหากคุณแม่มีภาวะเสี่ยงดังกล่าวค่ะ

การตรวจพบอาการบวมน้ำ

คุณหมอจะตรวจว่าขา ,ข้อเท้า และมือของคุณแม่บวมหรือไม่ หากร่างกายบวมน้ำ และมีการกักเก็บน้ำในร่างกายมากเกินไปอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งคุณหมอมักจะให้ดื่มน้ำที่มีเกลือแร่และพักผ่อนให้เพียงพอ

การตรวจเช็คเพิ่มเติม

การอัลตราซาวด์

คือ การตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูงที่เชื่อมต่อกับเครื่องส่งภาพเพื่อฉายภาพร่างกายทารก การตรวจอัลตราซาวด์จำเป็นต่อการตรวจวิวัฒนาการของทารกในครรภ์ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนที่ 2 – 9 การตรวจร่างกายสม่ำเสมอจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ประมาณ 3 ครั้ง

การตรวจอัลตราซาวด์ ครั้งแรก สัปดาห์ที่ 7 – 12

ระยะนี้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนทำให้คุณหมอสามารถคำนวณวันคลอดได้รวมถึงเห็นพัฒนาการและ

วิวัฒนาการของทารกในครรภ์

Sponsored

การตรวจอัลตราซาวด์ ครั้งที่สอง สัปดาห์ที่ 20 – 24

คุณแม่จะเห็นศีรษะ แขน และมือทารกการอัลตราซาวด์จะบอกถึงรูปพรรณสัณฐาน จะทำให้ทราบว่าทารกมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ ในการอัลตราซาวด์ครั้งที่สองนี้อาจขอให้ตรวจดูเพศของทารกได้ค่ะ

การตรวจอัลตราซาวด์ ครั้งที่สาม สัปดาห์ที่ 32 – 34

เพื่อตรวจดูการเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว การหายใจของทารก และเพื่อตรวจดูความพร้อมของทารกก่อนคลอด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ขนาดของทารก การฝังตัวของรก และดูว่ามีสายสะดือพันรอบปากมดลูกหรือไม่

การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่ออัลตราซาวด์

การตรวจถุงน้ำคร่ำ

มักจะใช้ตรวจเฉพาะแม่ท้องที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปในกรณีที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือมีโรคทางพันธุกรรม การตรวจเช่นนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการตรวจกลุ่มเลือดที่อาจมีความผิดปกติ โดยคุณหมอจะใช้เข็มเล็ก ๆ เข้าไปในท้องโยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ เข็มนี้จะดูดสารอะมิโนติกออกมาวิเคราะห์ซึ่งปกติจะต้องไม่มีกลิ่น

การส่องกล้อง

คุณหมอจะใช้หลอดบาง ๆ ทำจากเลนส์สายตา และมีแสงเพื่อใช้ตรวจภายในมดลูกภาพจากกล้องจุลทรรศน์นี้จะปรากฏทางจออัลตราซาวด์ การส่องกล่องจะช่วยตรวจอาการผิดปกติในด้านพัฒนาการของทารก ในการตรวจต้องวางยาสลบและใช้เวลาประมาณ 30 นาที บางครั้งอาจต้องนอนพักที่โรงพยาบาล การตรวจประเภทนี้สามารถยืนยันผลอาการผิดปกติจากการอัลตราซาวด์ได้

จากที่กล่าวมาในบทความนี้เป็นการตรวจที่คุณแม่จะต้องพบเจอในช่วงตั้งครรภ์ แต่สำหรับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การเจาะน้ำคร่ำ หรือการส่องกล้อง คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาหากมีข้อสงสัยหรือหากมีความเสี่ยงเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดและหาวิธีการรักษาต่อไปค่ะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ฝากครรภ์ ทำไมต้องตรวจปัสสาวะทุกครั้ง เรามีคำตอบ

2.ฝากครรภ์ช้า แม่รู้ไหม ส่งผลเสียได้มากกว่าที่คิด