โรคปอดอักเสบถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกันง่ายๆ แต่หากบังเอิญมาเกิดกับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว อาจจะทำให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติหลายเท่านัก เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์มีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ จึงทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้อีกด้วย วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่า ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร และมีผลต่อลูกในครรภ์อย่างไรบ้าง

ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร ?

ปอดอักเสบ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างมาก นอกจากโรคปอดอักเสบชนิดที่เคยมีอยู่ก่อนแล้ว ยังมีโรคระบาดที่เสี่ยงที่จะติดต่อกันได้ทุกวัย คือโรคระบาดชนิดอุบัติใหม่ ล้วนแต่มีปัจจัยที่จะทำให้คนท้อง ซึ่งมีร่างกายอ่อนแอกว่าคนปกติได้รับเชื้อได้ง่าย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 3 สาเหตุหลักดังนี้

1.มาจากเชื้อแบคทีเรีย

ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร สาเหตุที่ทำให้เกิดปอดอักเสบส่วนใหญ่มาจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถพบได้มากกว่า 50% ของคนไข้ โดยส่วนใหญ่คนไข้หญิงตั้งครรภ์จะได้รับเชื้อมาจากละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค หรือผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ที่เป็นวัณโรคก็อาจจะเป็นพาหะของการแพร่เชื้อโรคได้

2.มาจากเชื้อไวรัส

ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร อีกสาเหตุก็คือเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งพบได้มากและบ่อยที่สุด เมื่อคนท้องได้รับเชื้อจากผู้ป่วยที่เป็นพาหะแล้ว จะทำให้เป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงปอดอักเสบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วย

3.มาจากเชื้อราหรือพยาธิ

ปอดอักเสบ สาเหตุจากเชื้อราหรือพยาธิเป็นสัดส่วนที่พบน้อยลงมา โดยส่วนใหญ่ที่มักทำให้เกิดปอดอักเสบจากเชื้อรา เช่น การสูดดมอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อราเข้าไป โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศที่ไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีพอ ส่วนการอักเสบจากพยาธิ นอกจากการกินอาหารที่ดิบที่พยาธิปนเปื้อนแล้ว ยังสามารถรับพยาธิได้ทางการสูดดมเอาฝุ่นผงดินที่ฟุ้งกระจาย ซึ่งปนเปื้อนไข่พยาธิเข้าสู่ปอด แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยราย

ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร ทั้ง 3 สาเหตุนี้มักจะพบบ่อยที่สุด โดยเมื่อเริ่มติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้ว จะทำให้มีอาการเป็นไข้หวัดคออักเสบ จนลุกลามติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างตามมา จึงส่งผลให้เกิดปอดอักเสบขึ้นได้นั่นเอง

ผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์

ได้รู้กันแล้วว่า ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร ทีนี้เรามาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกน้อยในครรภ์กันบ้างดีกว่า

Sponsored
  • ทำให้คุณแม่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรงจะทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกเป็นไปได้สูง
  • ในช่วงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก หากคุณแม่พบว่ามีไข้สูง ไม่ว่าจะมีอาการมาจากไข้หวัดธรรมดา หรือมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วย ก็ล้วนแต่ส่งผลให้ทารกมีความพิการแต่กำเนิด โดยทำให้ทารกเป็นโรคหลอดประสาทไม่ปิด ถึงแม้จะมีอัตราการเกิดน้อยก็ตาม แต่หากเกิดแล้วก็ล้วนแต่ส่งผลที่ทำให้มีความรุนแรงมากขึ้น และอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ทั้งสิ้น

ปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่

ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็อาจมีสาเหตุต่อเนื่องมาจากไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย สำหรับอาการก็เหมือนกับไข้หวัดทั่วไป เริ่มด้วยการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ไอ จาม หลังจากนั้นจะมีอาการไข้ ไอ หอบ ร่วมกับการเจ็บหน้าอก ซึ่งอาจเป็นปอดอักเสบชนิดที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ก็จะทำให้มีอาการแตกต่างจากไข้หวัดทั่วไป คือมีอาการของไข้สูงนำมาก่อน ตามด้วยไอแห้งๆ บางรายอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย หอบ ตามมา ซึ่งหากเชื้อลุกลามมากก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นที่ปอดได้นั่นเอง

วิธีการรักษา

การรักษาปอดอักเสบในคุณแม่ตั้งครรภ์ แพทย์จะหาสาเหตุก่อนว่า ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร และจะใช้วิธีรักษาตามอาการแบบประคับประคอง โดยคุณหมอจะให้ยาลดไข้เมื่อมีไข้ ให้ยาฆ่าเชื้อแบบฉีดหรือแบบกินเมื่อมีการติดเชื้อ โดยจะวินิจฉัยตามความรุนแรงของอาการ ถ้าหากคุณแม่มีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะ ก็จะได้รับยาต้านไวรัสทามิฟลูมากิน ซึ่งการกินยาในคนท้องจะต้องได้รับการสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ห้ามไปซื้อยามากินเองเด็ดขาด นอกจากนี้หากมีไข้ก็ต้องรีบไปพบคุณหมอทันที

วิธีการป้องกัน

การป้องกันโรคปอดอักเสบของคุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถทำได้โดยคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ควรฉีดยาป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ก่อนตั้งครรภ์ หรือหากตั้งครรภ์แล้วยังไม่ได้ฉีด ก็สามารถฉีดระหว่างตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้คุณแม่จะต้องตระหนักถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพราะอาจจะเป็นแหล่งของการแพร่กระจายเชื้อโรค นอกจากนี้ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ รวมถึงการดูแลสุขลักษณะอนามัยของตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือเมื่อต้องไปนอกบ้าน จะเป็นการป้องกันไม่ให้รับเชื้อเข้ามาสู่ร่างกายตนเองได้

การที่คุณแม่ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับคนท้อง ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใส หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนคนหนาแน่นโดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัย หากเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งจะทำให้สุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อยในครรภ์แข็งแรงขึ้นได้ ลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ได้นั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ไข้หวัดระหว่างตั้งครรภ์ จะรับมือและป้องกันได้อย่างไร

2.ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายมากแค่ไหน