รกค้างในมดลูก… ภาวะรกค้าง คืออะไรและอันตรายมากน้อยแค่ไหน คุณแม่ ๆ อยากทราบกันไหมคะ ถ้าอยากทราบก็ขยับเข้ามาใกล้ ๆ ค่ะ ทีมคนท้องมีเรื่องน่ารู้สำหรับแม่ตั้งครรภ์มาแนะนำ

รกค้างในมดลูก

 

นั่นเพราะหลังคลอดหากไม่มีการคลอดรกออกมา ผลที่ตามมาไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ แต่อาจนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตได้

รกค้างในมดลูก คืออะไร?

รกค้างหมายถึง การที่รกลอกตัวแล้ว แต่ยังไม่ขับออกมาจากโพรงมดลูก ในระยะเวลามากกว่า 30 นาที หลังคลอด   ซึ่งส่วนใหญ่รกจะคลอดภายใน 15  นาที หลังคลอด โดยมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะนี้ เช่น เคยขูดมดลูก รกเกาะต่ำ เคยผ่าคลอดมาก่อน เป็นต้น

สาเหตุรกค้างในมดลูก

-รกลอกตัวไม่สมบูรณ์ จะลอกออกมาเพียงบางส่วน เพราะรกติดแน่นกับผนังมดลูก

-รกลอกตัวสมบูรณ์ แต่คลอดไม่ได้ ซึ่งสาเหตุมาจากความผิดปกติ ของการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อบริเวณปากมดลูก

-รกมีความผิดปกติจากการฝังตัว  ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายแบบฉุกเฉิน นั่นคือ มีการตกเลือดอย่างรุนแรง

อาการรกค้างในมดลูกในสังเกตได้

Sponsored

หลังคลอดหากไม่มีการคลอดรกออกมา หรือยังเหลือรกบางส่วนในมดลูก ให้ลองสังเกตว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่  เพราะหลังคลอดหากรกคลอดออกมาแล้ว มดลูกจะมีการหดรัดตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติและปิดเส้นเลือดทั้งหมด ตรงกันข้ามหากรกยังค้างอยู่ในมดลูกหลังคลอด ก็จะส่งผลให้มดลูกไม่สามารถหดรดตัวได้ จนเกิดอาการต่าง ๆ ตามมา  เช่น ตกเลือดหลังคลอดไม่หยุด  มีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ชีพจรเต้นเบา กระสับกระส่าย น้ำคาวปลาไม่มา หรือน้ำคาวปลามาน้อยจนผิดสังเกต รวมถึงมีกลิ่นเหม็นของน้ำคาวปลา เป็นต้น หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อจะได้รีบทำการรักษา และลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออื่น ๆ แทรกซ้อน

การดูแลและรักษาภาวะรกค้างในมดลูก

1.เมื่อพบว่าหลังคลอด 30 นาที ยังไม่มีการคลอดรก แพทย์จะฉีดยาชาหรือให้ดมยา ก่อนทำการล้วงรกที่ค้างอยู่ออกมา เพื่อลดความเสี่ยงในตกเลือดหลังคลอด ทั้งนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า การตกเลือดหลังคลอด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต 1 ใน 3 ของแม่ตั้งครรภ์

2.ในบางกรณีแพทย์จะมีการฉีดฮอร์โมน Oxytocin เป็นการเร่งมดลูกให้หดรัดตัวดีขึ้น เพื่อจะได้มีการขับรกที่ยังค้างอยู่ในมดลูกออกมานั่นเอง

หลังคลอดหากไม่มีการคลอดรกออกมา หรือยังเหลือรกบางส่วนในมดลูก ให้ลองสังเกตว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่  เพราะหลังคลอดหากรกคลอดออกมาแล้ว มดลูกจะมีการหดรัดตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติและปิดเส้นเลือดทั้งหมด ตรงกันข้ามหากรกยังค้างอยู่ในมดลูกหลังคลอด ก็จะส่งผลให้มดลูกไม่สามารถหดรดตัวได้ จนเกิดอาการต่าง ๆ ตามมา  เช่น ตกเลือดหลังคลอดไม่หยุด  มีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ชีพจรเต้นเบา กระสับกระส่าย น้ำคาวปลาไม่มา หรือน้ำคาวปลามาน้อยจนผิดสังเกต รวมถึงมีกลิ่นเหม็นของน้ำคาวปลา เป็นต้น หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อจะได้รีบทำการรักษา และลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออื่น ๆ แทรกซ้อน

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/