การตั้งครรภ์ครั้งแรกถือเป็นเรื่อง ใหญ่ที่น่ายินดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แต่มีอาการหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคุณแม่มือใหม่คือ ภาวะครรภ์เป็นพิษ ที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่ตั้งเครรภ์ตั้งแต่ปวดศีรษะมาก ตาพร่ามัว หรือ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่ จากงานวิจัยพบว่า ภาวะครรภ์เป็นพิษสามารถตรวจหาความเสี่ยงและป้องกันได้ ซึ่งหากตรวจพบความเสี่ยงได้เร็วและแพทย์ให้การดูแลเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าว จะช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ ลดความเสี่ยง จากภาวะครรภ์เป็นพิษ และช่วยให้เด็ก เติบโตได้ตามปกติ

ภาวะครรภ์เป็นพิษ ที่คนท้องต้องระวัง

ทนพ.ญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) กล่าวว่า ภาวะครรภ์เป็นพิษ คือ ภาวะที่หญิงตั้งครรภ์มีความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตร (มม.) ปรอทขึ้นไปร่วมกับมีภาวะโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะ และอาจมีอาการบวมตามแขนขาและใบหน้า ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว และมีโอกาสทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เกิดขึ้น และอาจส่งผลต่อทั้งคุณแม่ และทารกในครรภ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปภาวะครรภ์เป็นพิษมักเกิดในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ไปจนถึง 1 สัปดาห์หลังคลอด

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าทุกๆปี มีผู้หญิงกว่า 70,000 คนที่เสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ และ ทารกเสียชีวิตภาวะดังกล่าวถึง50,000 คนทั่วโลก1 ขณะที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐฯ (NIH) ระบุ 2-8% ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีภาวะครรภ์เป็นพิษ จึงต้องรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักว่าภาวะครรภ์เป็นพิษมีอันตรายถึงชีวิต

โดยภาวะครรภ์เป็นพิษอาจพบได้แม้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดี มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก  ตั้งครรภ์ในขณะอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 35 ปี  ตั้งครรภ์แฝด เคยมีประวัติครรภ์เป็นพิษในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน มีโรคประจำตัวเรื้อรังก่อนการตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต โรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) ข้ออักเสบรูมาตอยด์

ทั้งนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะครรภ์เป็นพิษ จึงอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดในคุณแม่ตั้งครรภ์ ได้แก่ ชัก การทำงานของไตผิดปกติหรือไตวาย ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด มีเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะเลือดออกในสมอง น้ำท่วมปอด ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับทารก ได้แก่ ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ทารกแรกคลอดน้ำหนักตัวน้อย ทารกคลอดก่อนกำหนด และทารกเสียชีวิตในครรภ์

สาเหตุของการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน  แต่สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการตอบสนองอย่างผิดปกติ ของกลไกภูมิคุ้มกันของตัวแม่ต่อการตั้งครรภ์ หรือจากกรรมพันธุ์ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างโปรตีน ที่ส่งเสริมการสร้างหลอดเลือด (PlGF; Placental Growth Factor) และโปรตีนที่ยับยั้งการสร้างหลอดเลือด (sFlt-1: Soluble Fms-like Tyrosine Kinase-1) ทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างหลอดเลือดไปเลี้ยงรกได้เพียงพอ และอาจเกิดการตายของเนื้อรก บางส่วนมีการปล่อยสารที่ส่งผลให้หลอดเลือดทั่วร่างกายของสตรีตั้งครรภ์หดตัว เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น

ในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษโดยตรวจสารบ่งชี้ภาวะครรภ์เป็นพิษ PlGF; Placental Growth Factor ประเมินร่วมกับประวัติของหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ การวัดค่าความดันโลหิต (Mean Arterial Pressure) การวัดการไหลเวียนของเส้นเลือดที่เลี้ยงมดลูก (Uterine Artery Doppler)   โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ตั้งแต่ 11 สัปดาห์ -13 สัปดาห์ 6 วัน ซึ่งยังไม่มีอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษ ช่วยให้แพทย์วางแผนการป้องกัน และดูแล ได้ตั้งแต่ก่อน เกิดภาวะนี้ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดต่อทั้งมารดาและทารกได้

ดังนั้น หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่เข้าข่ายจะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อแพทย์จะได้ดูแลและติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิด สามารถตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ ได้ที่ห้องปฏิบัติการของ N Health หรือ โรงพยาบาลชั้นนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-762-4000  หรือ Email : [email protected]

อ้างอิง:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354613/ Risk factors and effective management of preeclampsia

http://haamor.com/th/ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)

Sponsored

…………………………………

เกี่ยวกับ N Health

N Health ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน N Health ประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด

N Health เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารศูนย์ไตเทียม บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

บริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 50 สาขาในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N Health ได้ที่ http://www.nhealth-asia.com

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.เล่าประสบการณ์ตรง ลูกปวดท้องบ่อย ตรวจพบเป็นลำไส้กลืนกัน

2.แชร์เตือนแม่ๆ! จากเรื่องจริง กว่าจะรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก