โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ OCD (Obsessive Compulsive Disorder) เป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยมักจะเกิดความวิตกกังวล หรือไม่มั่นใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่งผลทำให้เกิดอาการ ย้ำคิดย้ำทำ ซ้ำไปซ้ำมา โดยที่ผู้ป่วยเองไม่รู้ตัวเช่น ปิดไฟรึยัง ปิดแก๊สรึยัง จึงต้องคอยตรวจดูซ้ำๆ ซึ่งอาการเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิต ควรรีบเช็คตัวเองว่ามีอาการดังที่กล่าวมาหรือไม่ หากเข้าข่ายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างเหมาะสม

ย้ำคิดย้ำทำ โรคนี้เกิดจากอะไร

อาการ ย้ำคิดย้ำทำ โรคนี้เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติทางประสาท และสมอง ที่มีการทำงานบกพร่อง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวนี้มีด้วยกัน 2 สาเหตุหลักคือ การทำงานของสมองบางส่วนมากเกินปกติ สมองส่วน Orbitofrontal, Cingulate Cortex, Caudate และ Thalamus หรือเกิดความผิดปกติของสารเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งสารดังกล่าวนี้ช่วยควบคุมภาวะความรู้สึก ส่วนสาเหตุอื่นๆ อาจเกิดจากผู้ป่วยอาจเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงจนฝังใจในวัยเด็กเช่น การถูกทารุณกรรมทางกาย ทางใจ หรือพบเจออุบัติเหตุที่รุนแรง ก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

ลักษณะอาการที่คุณต้องรู้

อาการ ย้ำคิดย้ำทำ ถือเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งหากปล่อยไว้จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ป่วย โรคย้ำคิดย้ำทำ จะมีความรู้สึกสบายใจ หากได้ทำอะไรซ้ำไปซ้ำมา ผู้ที่ป่วยจึงไม่สามารถควบคุมความคิด และการกระทำของตัวเองได้ทำให้ในแต่ละวันจึงต้องเสียเวลากับอาการ ย้ำคิดย้ำทำ ไปมาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก ลักษณะอาการที่มักจะพบเห็นบ่อยๆ ของผู้ป่วยโรคนี้ก็จะมีดังนี้

 • มักจะตรวจดูการเปิด – ปิดไฟ หรือเตาแก๊สซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ลืมปิด
 • ไม่กล้าที่จะหยิบ หรือจับสิ่งของ เพราะกลัวความสกปรก หรือกลัวเชื้อโรค
 • มักจะล้างมือ หรืออาบน้ำบ่อยๆ เกินความจำเป็น
 • เกิดความไม่สบายใจทันทีถ้าเห็นความไม่เป็นระเบียบ สิ่งของที่จัดไม่เท่ากัน ไม่เรียบร้อย ไม่สมดุล
 • คอยตรวจนับสิ่งของ และจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ชอบเก็บหรือสะสมสิ่งของในบ้านมากเกินไป
 • มักจะต้องทำทุกสิ่งให้ครบตามจำนวนที่ตนเองกำหนดไว้
 • ท่องคำพูดหรือบทสวดมนต์ในใจซ้ำ ๆ มีความคิดบางอย่างวกวนในหัวจนทำให้นอนไม่หลับ
 • มีความคิดทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น
 • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการทางร่างกายร่วมด้วยเช่น การขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก ขยับหน้า ยักไหล่หรือศีรษะ กระแอมไอ เป็นต้น

วิธีรักษาเมื่อเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพียงแต่รักษาควบคุมอาการไม่ให้เกิดความรุนแรง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเท่านั้น หากป่วยด้วยโรคนี้จึงควรไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำไม่ให้ขาด ซึ่งวิธีรักษา อาการ ย้ำคิดย้ำทำ แพทย์ก็จะแบ่งการรักษาออกเป็น 2 วิธีหลักดังนี้

1.การรักษาโดยการให้รับประทานยาจิตเวช

แพทย์ส่วนใหญ่มักจะรักษาผู้ป่วย ย้ำคิดย้ำทำ ด้วยการให้ยารับประทานต้านซึมเศร้าหลายชนิดด้วยกัน เพื่อช่วยควบคุมอาการเช่น clomipramine และยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) ทุกตัว ได้แก่ fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline และ escitalopram โดยทั่วไปมักใช้ในขนาดที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า และในผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลอยู่สูงอาจใช้ยาในกลุ่ม benzodiazepine ในระยะสั้นๆ ซึ่งอาการของผู้ป่วยมักจะดีขึ้น เมื่อรับประทานยาไปแล้ว 10 – 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องคำนึงถึงข้อควรระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในช่วงแรกของการใช้ยา และช่วงที่ต้องปรับเปลี่ยนยา การรับประทานยาต้านซึมเศร้าจะช่วยลดการฆ่าตัวตายได้เมื่อรับประทานติดต่อกันนาน การหยุดทานยา หรือการลืมรับประทานยา อาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงได้ เพราะฉะนั้นควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรหยุดยาเองหากไม่มีคำสั่งจากแพทย์

2.การรักษาด้วยจิตบำบัด

อีกหนึ่งการรักษาผู้ป่วย โรคย้ำคิดย้ำทำ คือแพทย์จะทำการรักษาด้วยจิตบำบัดความคิด และพฤติกรรม โดยให้ผู้ป่วยฝึกเผชิญหน้ากับความกลัวทีละน้อย เพื่อช่วยปรับการรับรู้ และจัดการกับความวิตกกังวลได้อย่างถูกต้อง การรักษาด้วยวิธีนี้ จะต้องใช้เวลา และตัวผู้ป่วยเองก็ต้องมีความพยายามด้วยเช่นกัน อาจเข้ารับการบำบัดร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วย การรักษาวิธีนี้อาจได้ผลดี ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช

Sponsored

สามารถป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร

อาการ ย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคที่เรามักจะพบได้บ่อยๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อยากห่างไกลจาก โรคย้ำคิดย้ำทำ เราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูแลตนเองด้วยการ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากิจกรรมอื่นๆ ทำ เพื่อผ่อนคลายความเครียดเช่น การดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกาย เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงความคิดที่เป็นกังวล พยายามเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง
 • หากรู้สึกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็น ย้ำคิดย้ำทำ ควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจดูความผิดปกติ

ถึงแม้ว่าอาการ ย้ำคิดย้ำทำ จะไม่รุนแรง หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ หากสงสัยว่าป่วยด้วยโรคดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อลดความรุนแรงของโรค ด้วยการรักษาโดยการทานยา และการบำบัดจิต จะช่วยให้อาการทุเลาลง และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่www.konthong.com
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube:KonThong Channel คนท้อง
IG :Team_konthong
Tiktok :Teamkonthonth

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1.12 วิธีฝึกให้ลูกพูด แบบง่าย ๆ เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

2.ผิวแตกลายเกิดจากอะไร? ปัญหาผิวที่พบบ่อย ในคุณแม่ตั้งครรภ์