ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปิดกว้างในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสมากขึ้น ด้วยการให้สิทธิ์แก่ฝ่ายหญิงสามารถเลือกได้ว่าเมื่อจดทะเบียนสมรสจะใช้นามสกุลของสามีหรือใช้นามสกุลของตัวเองต่อไป และสิทธิที่คู่สามีภรรยาจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ ซึ่งจากสิทธิดังกล่าวก็ทำให้เกิดความสงสัยแก่คุณแม่หลายคนว่า หากพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่อยู่ด้วยกันตามปกติ และมีลูกนอกสมรส จะมีผลกระทบต่อลูกหรือไม่ อย่างไร ดังนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกับประเด็นดังกล่าวกัน

การจดทะเบียนสมรส สำคัญไหม

การจดทะเบียนสมรสในแง่ของคู่สามีภรรยา จะถือเป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมายที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งทางกฎหมายได้มีการรับรองสิทธิเอาไว้ ทำให้สามารถนำมาใช้ในการเรียกร้องสิทธิเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เช่น ฟ้องหย่าเมื่อสามีนอกใจ/ภรรยามีชู้ ทำให้ต่างฝ่ายต่างสามารถดำเนินคดีอาญาแทนกันได้เมื่อสามีหรือภรรยาถูกทำร้าย และนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ส่วนในแง่ของลูก จะทำให้ลูกเป็นบุตรที่ถูกต้องทางกฎหมายของสามีทันที และมีสิทธิได้รับมรดกของผู้เป็นพ่อ รวมถึงหากมีการหย่าร้างกัน ผู้เป็นภรรยาก็สามารถเรียกร้องเอาค่าเลี้ยงดูจากสามีได้อีกด้วย

ถ้าไม่จดทะเบียนสมรส จะมีผลต่อลูกอย่างไร

จะเห็นได้ว่าหากมีการจดทะเบียนสมรสระหว่างสามีภรรยา จะทำให้ลูกมีสิทธิต่อผู้เป็นพ่ออย่างเต็มที่ ซึ่งในขณะเดียวกันหากพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็จะทำให้ลูกเป็นลูกนอกสมรสและส่งผลต่อลูกที่เกิดมาดังนี้

  1. ลูกนอกสมรสถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นแม่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะให้ลูกใช้นามสกุลเดียวกับผู้เป็นพ่อก็ตาม เพราะการให้ใช้นามสกุล เป็นเพียงการรับรองบุตรโดยพฤติการณ์ ซึ่งจะทำให้ลูกนอกกฎหมายมีสิทธิต่อผู้เป็นพ่อเช่นเดียวกันกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ถือว่าเป็นพ่อลูกกันตามกฎหมาย
  2. ลูกไม่มีสิทธิรับมรดกจากผู้เป็นพ่อ เพราะถือเป็นบุตรนอกกฎหมาย นอกจากว่าผู้เป็นพ่อได้มีการรับรองด้วยการให้ใช้นามสกุลหรือจดทะเบียนรับรองบุตรเท่านั้น
  3. ลูกนอกสมรสไม่มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำละเมิดผู้เป็นพ่อจนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ นอกจากได้มีการรับรองบุตรเช่นกัน และในขณะเดียวกันผู้เป็นพ่อก็ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเมื่อมีผู้ทำละเมิดจนลูกบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ (ต้องให้ผู้เป็นแม่ดำเนินการฟ้องร้องเท่านั้น)

ทำความเข้าใจกับการจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร จะทำเมื่อสามี-ภรรยา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการเป็นบิดาและทำให้ลูกนอกสมรสมีสิทธิในมรดกของพ่อ รวมถึงสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ลูกตามกฎหมายพึงมีนั่นเอง ซึ่งก็จะทำให้ลูกและพ่อมีสิทธิหน้าที่ระหว่างกันมากขึ้น และผู้เป็นพ่อก็มีอำนาจในการปกครองลูกอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการจะจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ต้องขึ้นอยู่กับ 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : ได้รับความยินยอมจากเด็กและผู้เป็นแม่

กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกและผู้เป็นแม่ สามารถทำการจดทะเบียนรับรองบุตรได้เลย โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สูติบัตรของลูก
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือแสดงความยินยอมของบุตรและมารดา

กรณีที่ 2 : ไม่ได้รับความนิยอมจากเด็กและผู้เป็นแม่

Sponsored

กรณีนี้จะต้องทำการยื่นคำฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ แล้วจึงนำคำพิพากษาดังกล่าวไปขอจดทะเบียน ซึ่งก็อาจจะมีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน

สรุปได้ว่า การที่พ่อแม่ได้จดทะเบียนสมรส จะส่งผลต่อสิทธิโดยชอบธรรมที่ลูกพึงได้ โดยเฉพาะในเรื่องของมรดก แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้จริงๆ ก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการให้ผู้เป็นพ่อจดทะเบียน รับรองบุตรเท่านี้ก็จะทำให้ลูกนอกสมรส มีสิทธิตามกฎหมายมากขึ้น

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ไข้หวัดระหว่างตั้งครรภ์ จะรับมือและป้องกันได้อย่างไร

2.ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ คืออะไร อันตรายมากแค่ไหน