เลือก พี่เลี้ยงเด็ก อย่างไรดี? จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คุณแม่หลายท่านต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และทำให้ขาดคนดูแลลูกน้อย ดังนั้นถ้าไม่พาลูกไปฝากไว้ตามเนอสเซอรี่ คุณแม่ก็ต้องหาพี่เลี้ยงมาดูแลลูก ซึ่งพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติที่ดี ที่จะทำให้คุณแม่ไว้วางใจได้นั้นควรเป็นเช่นไร วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกัน

ความจำเป็นของการมี พี่เลี้ยงเด็ก

เด็กจะมีการเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีได้หรือไม่นั้น สามารถดูในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับ IQ และ EQ ที่ดี ซึ่งนอกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ควรจะช่วยกันส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ แล้ว พี่เลี้ยงเด็กนั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอีกด้วย

โดยพี่เลี้ยงนั้นไม่ได้มีเพียงหน้าที่ป้อนอาหารหรือพาเด็กเข้านอนแค่นั้น แต่พี่เลี้ยงยังมีบทบาทและหน้าที่อื่นๆ อีก เช่น เติมเต็มความรักและความอบอุ่นแก่เด็ก รู้และสามารถตอบสนองความต้องการแก่เด็กได้ ทำให้เด็กรู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอารมณ์ พาเด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเล่นเกมหรือออกกำลังกาย ซึ่งบทบาทและหน้าที่เหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ที่ดี

พี่เลี้ยงเด็ก ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

เมื่อคุณแม่ต้องพึ่งพาพี่เลี้ยงเพื่อช่วยดูแลลูกนั้น จำเป็นต้องคัดสรรคนที่จะมาดูแลลูกให้ดี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของพี่เลี้ยง ดังต่อไปนี้

1.อายุ

การเลือกพี่เลี้ยงที่มีวัยวุฒิ ซึ่งหมายถึงการมีภาวะทางอารมณ์ที่สูงกว่า โดยการเลือกพี่เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ย่อมจะดีกว่าเลือกพี่เลี้ยงที่อายุน้อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจาณาในหัวข้ออื่นๆ ด้วย เพื่อให้พี่เลี้ยงที่เหมาะสมที่สุด เพราะบางคนแม้อายุมากแล้ว แต่อาจไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงเด็กได้ก็มี

2.การศึกษา

พี่เลี้ยงที่มีการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมต้น ย่อมมีความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก หรือพัฒนาการเด็ก ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจของคุณแม่ ดังนั้นลองตรวจสอบประวัติดูสักนิด ว่าเขามีการศึกษาในระดับ ที่พอจะมาเป็นพี่เลี้ยงได้หรือไม่

3.ประสบการณ์

คุณแม่ควรเลือกพี่เลี้ยงที่เคยผ่านงานเลี้ยงเด็ก หรือมีประสบการณ์ดูแลลูกหรือหลานของตนเองมาก่อน เพราะพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์จะมีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กมากกว่า และสามารถเลี้ยงเด็กได้ดี โดยเฉพาะกับเด็กทารก ที่ต้องใส่ใจและระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

4.ร่างกาย

Sponsored

การตรวจร่างกาย รวมทั้งการพูดคุยสอบถามประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของพี่เลี้ยง จะทำให้คุณแม่รู้สึกมั่นใจในการเลือกมากขึ้น เพราะงานดูแลเด็กเป็นงานหนัก พี่เลี้ยงควรมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งอาจนำเชื้อโรคมาสู่ลูกได้

5.อุปนิสัย

พี่เลี้ยงเด็กควรมีนิสัยรักสะอาด รอบคอบ อดทน ใจเย็น ร่าเริง รักเด็ก ชอบทำกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และที่สำคัญคือเป็นคนที่คุณแม่จะไว้ใจ ให้ลูกอยู่ด้วยได้ ในขณะที่แม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

6.มารยาท

เมื่อลูกต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับพี่เลี้ยง คุณแม่ควรพิจารณาเลือกพี่เลี้ยงที่มีมารยาทที่ดี เพราะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้ เช่น พูดเพราะ ไม่ก้าวร้าว เป็นต้น

แม้ปัจจุบันพี่เลี้ยง จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเลี้ยงดูเด็กมากขึ้น แต่ลูกก็ยังต้องการความรัก และความใกล้ชิดจากผู้เป็นพ่อแม่มากที่สุด ดังนั้นคุณพ่อและคุณแม่ ควรหาเวลาอยู่ และเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอด้วย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.10 อาหารเพิ่มน้ําหนักลูก เหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อย

2.อาหารที่แม่กิน มีผลต่อการสร้างน้ำนม จะเลือกกินอย่างไรดี