การ ตั้งชื่อลูก น้อยวัยแรกเกิด เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่นั้นล้วนให้ความสำคัญ เพราะชื่อนั้นคนไทยถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิต ซึ่งการตั้งชื่อจะต้องมีความหมายที่ดี และถูกต้องตามความเชื่อของหลักการตั้งชื่อของคนไทยด้วย โดยวันนี้เราก็มีวิธีการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจกัน ซึ่งมีหลักการตั้งชื่ออย่างไร ก็ต้องไปดูกันเลย

ตั้งชื่อลูก มีหลักการอย่างไรบ้าง

หลักการตั้งชื่อลูกแรกเกิดให้เป็นมงคล ก็ไม่ยาก โดยมี 3 หลักการตั้งชื่อลูก มงคล ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.ใช้หลักการตั้งชื่อเด็กแรกเกิดตามโหราศาสตร์

คนไทยส่วนใหญ่นิยมวิธีตั้งชื่อลูก วิธีนี้ ไม่ว่าจะนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดู หรือพระสงฆ์ตั้งชื่อให้ ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเอง โดยเชื่อกันว่าเมื่อตั้งชื่อตามดวงแล้ว จะทำให้เป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อีกทั้งชื่อยังมีอิทธิพลทางด้านจิตใจอีกด้วย  ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์แล้ว ในแต่ละวันเกิด ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นั้น ต้องตั้งชื่อลูกตามตัวอักษรที่ดีและไม่ควรมีตัวอักษรที่ไม่ดีอยู่ในชื่อเช่นกัน

2.ให้ญาติผู้ใหญ่ตั้งชื่อให้

วัฒนธรรมไทยถืออาวุโส และต้องรู้จักเคารพญาติผู้ใหญ่ เมื่อคุณแม่คลอดลูกจึงต้องมีการตั้งชื่อลูก ชื่อเล่น โดยจะให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย เป็นคนตั้งให้ ซื่อถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเด็กเอง แต่ทั้งนี้ก็ควรมีการตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายตามวันเกิดด้วย

3.คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อลูกเอง

มีหลายครอบครัวที่คุณพ่อ คุณแม่ช่วยกันคิดชื่อลูกเอง เพราะถือว่าลูกที่เกิดมาแล้วนั้น ได้ชื่อที่คุณพ่อคุณตั้งให้จะเป็นสิริมงคลกับตัวเด็ก และยังเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจมากเลยอีกด้วย แต่ในการตั้งชื่อเด็กแรกเกิดนั้น ตามความเชื่อได้มีการหลีกเลี่ยงที่จะนำตัวอักษรเหล่านี้มาอยู่ในชื่อ เพราะถือว่าเป็นอักษรที่ไม่ดี โดยตัวอักษรต้องห้ามตามวันเกิดก็มีดังนี้

  • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ตัวอักษรต้องห้าม คือ  ศ ษ ส ห ฬ ฮ
  • ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด วันจันทร์ ตัวอักษรต้องห้าม คือไม่ควรมีสระ อยู่ในชื่อ
  • ผู้เกิดวันอังคาร ตัวอักษรต้องห้าม คือ ก ข ค ฆ ง
  • ผู้เกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษรต้องห้าม คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  • ผู้ที่เกิดวันราหูวันพุธกลางคืน ตัวอักษรต้องห้าม คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  • ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ตัวอักษรต้องห้าม คือ ด ต ถ ท ธ น
  • ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด วันศุกร์ ตัวอักษรต้องห้าม คือ ย ร ล ว
  • ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ตัวอักษรต้องห้าม คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

แนะนำชื่อลูกน้อย ตามวันเกิด

ใครที่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี เราก็มีชื่อเด็กแรกเกิดตามวันเกิดทั้ง 7 วันมาฝากคุณแม่กันด้วย ไปดูกันเลยว่าลูกเกิดวันไหน จะมีชื่ออะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้าง

ตั้งชื่อลูก เกิดวันอาทิตย์ และความหมายดีๆ

ลูกเกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี ขอแนะนำชื่อและความหมายดีๆ ดังนี้

ชื่อ                                             คำอ่าน                              ความหมาย

กชนิภา                               กด – ชะ – นิ – พา         เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

กมลเทพ                                กะ – มน – เทพ          เทพแห่งทรัพย์ เทพผู้มีจิตใจสูง

ชรินทร์ทิพย์                             ชะ – ริน – ทิบ          ยอดเป็นดีวิเศษ

ชานนท์                                        ชา – นน                เพลิดเพลินยินดีในความรู้

ตั้งชื่อลูก เกิดวันจันทร์ และความหมายดีๆ

ลูกเกิดวันจันทร์ มีชื่อที่น่าสนใจและความหมายดีๆ ดังนี้

ชื่อ                                         คำอ่าน                                    ความหมาย

กนกลักษณ์                      กะ – หนก – ลัก                              ลักษณะดุจทอง

ฉัตรชนก                           ฉัด – ชะ – นก                                 ร่มของพ่อ

ณัฐพล                               นัด – ถะ – พน                                พลังแห่งนักปราชญ์

ธวัลพร                              ทะ – วัน – พอน                              บริสุทธิ์และประเสริฐ

ตั้งชื่อลูก เกิดวันอังคาร และความหมายดีๆ

สำหรับการตั้งชื่อลูกเกิดวันอังคาร ก็จะมีชื่อและความหมายดีๆ ดังนี้

ชื่อ                                     คำอ่าน                                          ความหมาย

จรัสพรรณ                     จะ – หรัด – พัน                                    มีผิวพรรณสดใส

จันทรัศม์                       จัน – ทะ – รัด                                 รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร

จิระนันท์                          จิ – ระ – นัน                  ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน

เจตน์สฤษฎิ์                  เจด – สะ – หริด                           สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน

ตั้งชื่อลูก เกิดวันพุธ และความหมายดีๆ

ชื่อ                                  คำอ่าน                                              ความหมาย

กฤตนัน                      กริด – ตะ – นัน                               ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่

ธนัยนันท์                     ทะ – ไน – นัน                               ยินดีในทรัพย์สมบัติ

Sponsored

ธีรพงศ์                          ที – ระ – พง                                วงศ์นักปราชญ์

นงลักษณ์                         นง – ลัก                                   นางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี

ชื่อจริง สำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อ                                 คำอ่าน                                              ความหมาย

ก่อการ                           ก่อ – กาน                                             ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น

กัลปพฤกษ์             กัน – ละ – ปะ – พรึก                                  ต้นสารพัดนึก

ขจีพรรณ                      ขะ – จี – พัน                                         ผู้มีผิวน่าแลมอง

คุณัญญา                      คุ – นัน – ยา                                      ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

ชื่อเด็กเกิดวันศุกร์ พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อ                                 คำอ่าน                                               ความหมาย

กนกนุช                       กะ – หนก – นุช                                    หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ

กันตินันท์                     กัน – ติ – นัน                                            ยินดีในความรัก

จุฑามาศ                     จุ – ทา – มาด                                             เครื่องประดับ

ญาณิน                        ยา – นิน                                                          ผู้มีความรู้

แนะนำชื่อเด็กเกิดวันเสาร์ และความหมายดีๆ

ชื่อ                                คำอ่าน                                                  ความหมาย

กมลเทพ                  กะ – มน – เทพ                              เทพแห่งทรัพย์ เทพผู้มีจิตใจสูง

กวินทิพย์                   กะ – วิน – ทิบ                                       ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์

กันย์สินี                       กัน – สิ – นี                                 สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ

กัลปพฤกษ์          กัน – ละ – ปะ – พรึก                                        ต้นสารพัดนึก

ควรตั้งชื่อทารกเมื่อไหร่ ถึงจะดี

การตั้งชื่อลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมตั้งชื่อไว้ก่อนได้เลย โดยขอแนะนำเป็นกรณีดังนี้

1.กรณีคลอดธรรมชาติ

การคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติ คุณแม่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะคลอดวันไหน เพราะการคลอดไม่ตรงตามกำหนดเสมอไป ดังนั้นถ้าจะตั้งชื่อลูกสาว ลูกชายไว้ก่อน ก็ควรตั้งไว้หลายๆ ชื่อ หรือตั้งให้ครบทั้ง 7 วันนั่นเอง โดยหากลูกคลอดวันไหน ก็นำชื่อที่ตั้งไว้มาตั้งให้ลูกได้ทันที ทั้งนี้ไม่ควรเตรียมไว้เพียงชื่อเดียว เพราะหากลูกเกิดวันที่มีอักษรกาลกิณีในชื่อที่ตั้งไว้พอดี ก็จะต้องยุ่งยากกับการหาชื่อใหม่อีกนั่นเอง

2.กรณีผ่าคลอด

หากคุณแม่ผ่าคลอด จะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะคลอดวันไหน จึงสามารถเลือกชื่อที่เหมาะสมตามวันเกิดไว้ได้เลย แต่ทั้งนี้อาจเลือกเผื่อวันอื่นไว้ด้วยก็ได้ เพราะคุณแม่บางคนก็อาจเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด เป็นเหตุให้ต้องผ่าคลอดก่อนถึงวัน ดังนั้นชื่อที่ตั้งไว้ตรงตามกำหนดคลอด จึงอาจใช้ไม่ได้

ตั้งชื่อลูกน้อย หลังคลอดได้ไหม

หากไม่สะดวกที่จะตั้งชื่อลูกก่อนคลอด หรือบางคนถือเคล็ดตามความเชื่อโบราณ ก็สามารถตั้งชื่อทารกหลังคลอดได้ โดยอาจจะหาหนังสือตั้งชื่อ หรือเว็บตั้งชื่อดีๆ เตรียมพร้อมไว้ เมื่อถึงวันคลอดลูกก็เข้าไปค้นหาชื่อที่มีความหมายดีและเหมาะกับลูกรักได้เลย ซึ่งทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การตั้งชื่อเด็กแรกเกิดก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพียงคลิกเดียว คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกชื่อดีๆ ให้กับลูกรักได้ทันที ดังนั้นไม่ว่าจะตั้งชื่อลูกก่อนหรือหลังคลอดก็ได้เหมือนกัน

ในทุกหลักการตั้งชื่อลูกนั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าจะใช้หลักการตั้งชื่อแบบไหนก็ตาม ถือได้ว่าเป็นสิริมงคลกับเด็กทั้งหมด เพราะเขาเกิดมาจากความรักและความอบอุ่น  ซึ่งทุกคนๆ ในครอบครัวพร้อมที่จะเลี้ยงดูให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และแข็งแรงสมบูรณ์ในอนาคต

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตะกอนในน้ำคร่ำ คืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

2.เจาะน้ำคร่ำ Q&A : อายุ 34 ต้องเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจภาวะสุขภาพครรภ์