ใกล้คลอดแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเตรียมหาชื่อจริงให้กับลูกน้อยกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมการ ตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์ มาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองเลือกกันด้วย โดยมีทั้งชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ชื่อจริงที่เหมาะกับเด็กเกิดวันจันทร์ และเป็นที่นิยมจะมีชื่ออะไรบ้าง ก็ต้องไปดูกันเลย

ตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์ เลือกชื่อไหนดี

ก่อนจะไปเลือกชื่อลูก คุณแม่ต้องรู้ก่อนว่าการตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์ ไม่ควรตั้งชื่อให้มี “อ สระ” อย่างเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีปัญหาเข้ามาในชีวิต เป็นผลให้การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นได้ โดยชื่อสำหรับเด็กเกิดวันจันทร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็มีดังนี้

ชื่อสำหรับเด็กผู้หญิง

ชื่อ ความหมาย ชื่อ ความหมาย
กชพร ประเสริฐเปรียบประดุจดอกบัว กชวรรณ มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กนกพร ยอดเยี่ยมประดุจทอง กนกวรรณ มีผิวพรรณดังทอง
กัลย์กมล ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข ขวัญรัตน์ ขวัญแก้ว
ครองขวัญ มีมิ่งขวัญ จรรยพร มีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรัสพร รุ่งเรืองด้วยความดี จันทรรัตน์ ไข่มุก
จันทวรรณ ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ ฉันชนก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์หทัย พอใจ,มีฉันทะในใจ ชนจันทร์ ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน
ชวัลลักษณ์ มีลักษณะอันรุ่งเรือง,มีลักษณะงดงาม ณฐลักษณ์ ลักษณะของผู้ฉลาด
ณหทัย หัวใจแห่งความรู้ ณัฏฐพร นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐกนก นักปราชญ์ผู้เปรียบประดุจทอง ณัฐนันท์ เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ดวงกมล หัวใจของจิตวิญญาณ ดวงหทัย จิตใจทั้งดวง
ดวงพร ดวงดี,มีโชคสมปรารถนา ทักษอร ผู้ฉลาดมาก
ธนวรรณ มีผิวงามเป็นสมบัติ ธนัญชนก ผู้ทำให้เกิดทรัพย์
ธมลวรรณ มีผิวพรรณงาม ธัญญรัตน์ รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญลักษณ์ ลักษณะแห่งศิริมงคล นงลักษณ์ นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี
นพภัสสร ผู้มีความสดใสรุ่งเรือง นภัสสร เมฆ
นฤพร คนดี นันทรัตน์ ผู้มีความยินดีในรัตนะ
ปัทมพร ดอกบัวอันประเสริฐ พรกนก ทองที่ประเสริฐ
พรนัชชา สายน้ำอันประเสริฐ พรวลัย กำไลอย่างดี
มนัสนันท์ ผู้มีใจยินดี รณวรรณ ผู้ได้รับการสรรเสริญในการรบ

 

ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย

ชื่อ ความหมาย ชื่อ ความหมาย
กตกร มีความกตัญญูกตเวที นพนนท์ เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
กนต์ธร ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก นภัสกร รัศมีบนฟากฟ้า
กมลภพ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม ปรมัตถ์ ประโยชน์สุงสุด
กฤตวัตร ผู้ทำตามหน้าที่ ปัณณวัฒน์ ผู้มีความเจริญด้านหนังสือ
ขรรค์ชัย ชนะด้วยขรรค์ พศวัต ผู้มีอำนาจ
คณวัต ผู้มีหมู่คณะ ภัคศรัณย์ ผู้มีโชคดีในด้านที่พึ่ง
คมกฤช คมของกริช,อาวุธชนิดหนึ่ง มนัสชัย ผู้ชนะใจ
คมสัน ท่วงทีประเปรียว,ว่องไว, ฉลาด มนพัทธ์ ผู้มีใจผูกพัน
จรัณชัย ผู้มีชัยเรื่องความประพฤติ รักตกันท์ แก้วแดง
จักรกฤษณ์ พระนารายณ์ทรงจักร วงศพัทธ์ ผู้ผูกพันกับตระกูล
จักรภัทร ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น วงศธร ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
ฉัตรพล ร่มอันประเสริฐ,ฉัตรแนประเสริฐ วรรษกร ผู้ทำให้มีฝน
ฉันทพศ อำนาจแห่งฉันทะ วัสพล ผู้มีพลังอำนาจ
ชนกันต์ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย หรรษกร ผู้มีใจเป็นสุข
ชัชนันท์ ความยินดีของนักรบ,หรือนักรบผู้มีความสุข อรรถนนท์ ผู้ยินดีในประโยชน์
ณรงค์ฤทธ์ มีฤทธ์ในการรบ อัครวัต ผู้มีความเป็นเลิศ
ณัฐชนน เกิดมาเป็นนักปราชญ์ อรรถวัต ผู้มีทรัพย์, ผู้มีฐานะร่ำรวย
ณัฐพล พลังแห่งนักปราชญ์ อัครชัย ผู้ชนะอย่างยอดเยี่ยม
ธนทรัพย์ ทรัพย์สมบัติ อัศมน หิน
ธรรมทัศน์ ผู้เห็นธรรม อจลัชญ์ ผู้เข้าใจในความมั่นคง

 

ตัวอักษรกาลกิณี ห้ามตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์

การตั้งชื่อให้ลูกน้อยที่เกิดวันจันทร์นั้น จะต้องระมัดระวังอย่าตั้งชื่อให้มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อเด็ดขาด เพราะไม่เป็นมงคลต่อลูกน้อย อาจมีอุปสรรคมากมายเมื่อเขาโตขึ้น ซึ่งตัวอักษรกาลกิณีได้แก่ สระ  อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใ ไ

ตั้งชื่อด้วยตัวอักษรอะไร ส่งเสริมด้านใดบ้าง

 • บริวาร ได้แก่ ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • อายุ ได้แก่ ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช ได้แก่ ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี ได้แก่ ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ ได้แก่ ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ ได้แก่ ตัวอักษร ย ร ล ว
 • มนตรี ได้แก่ ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
 • และนี่ก็คือชื่อสำหรับเด็กที่เกิดวันจันทร์ ที่กำลังได้รับความนิยมนั่นเอง คุณแม่ที่กำลังคิดอยู่ว่าจะตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์ชื่อไหนดี ก็ลองเลือกกันดู และอย่าลืมเลือกชื่อเล่นให้เข้ากับชื่อจริงกันด้วยนะ

  Sponsored

  = = = = = = = = = = = =

  ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

  We promise to provide the knowledge and know-how for new mom.
  More and more solutions about how can you grow up your baby.
  Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know.
  Don’t for get to follow and keep in touch with us on Facebook

  https://www.facebook.com/teamkonthong/

  บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

  1.ตั้งชื่อลูกเกิดวันอังคาร ชื่อไหนดี ชื่อไหนเด่น ต้องมาดูกันเลย
  2.ตั้งชื่อลูกเกิดวันพุธ ชื่อไหนดี ชื่อไหนเด่น ต้องมาดูกันเลย