โครงการ มารดาประชารัฐ นโยบายจากรัฐบาลสำหรับคุณแม่ทั้งหลาย ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งบุตรอายุ 6 ปี ซึ่งคุณแม่ท่านไหนกำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คงอยากทราบกันแล้วว่า จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรกันบ้าง ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนี้มาฝากคุณแม่กันแล้ว

มารดาประชารัฐ คืออะไร

โครงการมารดาประชารัฐ คือนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการมีบุตร ตั้งแต่การตั้งครรภ์ คลอดบุตร และต่อเนื่องจนกระทั่งบุตรมีอายุถึง 6 ปี ซึ่งนอกจากรัฐจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการมีบุตรแต่ละคนแล้ว รัฐยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเด็ก เพราะรู้ว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ย่อมเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โครงการนี้  ให้สิทธิอะไรบ้าง

คุณแม่ทั้งหลายจะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการมารดาประชารัฐ แบ่งได้ 3 ช่วงดังต่อไปนี้

1.ขณะตั้งครรภ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน

2.เมื่อคลอดบุตร รัฐให้เงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

3.ขณะเลี้ยงดูบุตร จะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด อีกเดือนละ 2,000 บาท และต่อเนื่องไปจนกระทั่งบุตรมีอายุ 6 ปี

โดยสรุปรวมแล้ว ตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอดบุตร และเลี้ยงดูบุตรจนมีอายุ 6 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 บาท ต่อเด็ก 1คน

มาตรการในการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ

นอกจากการดูแลเรื่องเงินแล้ว รัฐยังมีมาตรการในการดูแลเด็กเพื่อให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

1.เพิ่มเวลาดูแลลูก

เด็กควรได้รับการดูแลในวัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีพ่อแม่ หรือญาติที่ใกล้ชิดคอยให้คำแนะนำและเลี้ยงดู ซึ่งต้องใช้เวลาร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นรัฐจึงสนับสนุนให้ครอบครัวมีเวลาเลี้ยงดูเด็กเพิ่มมากขึ้น

2.ผู้ปกครองลาป่วยได้

เมื่อลูกเจ็บป่วย ย่อมต้องการการดูแลและเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นพิเศษ ดังนั้นรัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถลาป่วยได้ เพื่อจะได้มีเวลาพาลูกไปหาหมอ หรือมีเวลาดูแลลูกยามที่ป่วยไข้

3.พ่อลางานไปลี้ยงลูกได้

รัฐให้ความสำคัญทั้งพ่อและแม่ เพื่อจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะในช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ซึ่งได้กำหนดว่าให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างต้องลางานไปเลี้ยงลูกในช่วงก่อนและหลังที่ภรรยาคลอดบุตร ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน

Sponsored

4.มีที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงานหรือในชุมชนที่ได้มาตรฐาน

เมื่อพ่อและแม่ต่างก็ต้องไปทำงาน จึงขาดคนดูแลเด็ก ดังนั้นรัฐจึงสนับสนุนให้ที่ทำงาน หรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงนั้นมีสถานที่รับเลี้ยงเด็ก โดยต้องผ่านมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีคนดูแลและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

5.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้คุณภาพ

โดยรัฐจะเข้ามาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมที่จะปูพื้นฐานให้กับเด็กๆ ได้อย่างสมวัย และเติบโตเป็นเด็กที่ฉลาดในวันข้างหน้าต่อไป

6.ขจัดปัญหาการขาดสารอาหาร

ปัญหาเด็กขาดสารอาหารถือเป็นปัญหาระดับชาติ เพราะถ้าต้องการให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ควรต้องมีบุคลากรที่มีร่างกายที่แข็งแรง และมีมันสมองที่ชาญฉลาด เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการขาดสารอาหารนี้ให้หมดไป

มารดาประชารัฐ ให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่

รัฐบาลคาดว่า จะสามารถเริ่มต้นโครงการ มารดาประชารัฐ ได้ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิจากโครงการก่อนก็คือผู้ที่มีรายได้น้อย แล้วจะค่อยๆ เพิ่มสิทธิไปยังกลุ่มอื่นๆ อีกต่อไป

โครงการช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาลชุดปัจจุบันค่อยๆ ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการมารดาประชารัฐเปิดตัวขึ้นเมื่อไหร่ รับรองว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรตามจุดมุ่งหมายของโครงการได้อย่างแน่นอน

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์ ชื่อไหนดี ชื่อไหนเด่น ต้องมาดูกันเลย

2.การตั้งชื่อลูก จะตั้งชื่ออย่างไรดี ให้เหมาะสมและเป็นมงคล