รวมแพคเกจคลอด ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในทุกบ้าน และคุณแม่เตรียมความพร้อมในการดูแลครรภ์ ฝากครรภ์ รวมถึงการสรรหาโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการคลอด วางแผนค่าใช้จ่ายในการคลอดไม่ว่าจะคลอดปกติ หรือผ่าคลอด วันนี้เรามีแพคเกจคลอดของแต่ละโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มาฝาก เพื่อเป็นข้อมูลไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันค่ะ

รวมแพคเกจคลอด

โปรแกรมคลอดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • คลอดธรรมชาติ 89,000 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่น ๆ
 • คลอดธรรมชาติ โดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง 106,900 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่น ๆ
 • ผ่าคลอด 136,900 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่น ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ : https://www.bumrungrad.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • คลอดโดยวิธีปกติราคา  56,500 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล  3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ
  -คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด ราคา 80,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่น ๆ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : https://bangkokhospital.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลพญาไท 2

 • คลอดโดยวิธีปกติราคา 54,000  บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่น ๆ

(กรณีคลอดปกติและเพิ่มการฉีดยาลดปวดระหว่างคลอด หรือบล็อกหลัง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 9,000 บาท)

 • คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด ราคา 76,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่น ๆ

(กรณีเปลี่ยนจากแพ็คเกจคลอดปกติแบบบล็อกหลัง เป็นผ่าตัดคลอด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (จากแพ็คเกจผ่าตัดคลอด 8,000 บาท)

 • คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดแฝด ราคา 98,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.phyathai.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลพญาไท 3

–  คลอดปกติ (คลอดปกติคุณแม่ + ทารก รวมค่าแพทย์ ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน 2 คืน)

–  คลอดปกติแบบมาตรฐาน ราคา 48,500 บาท

–  คลอดปกติแบบพรีเมี่ยม ราคา 52,500 บาท

–  คลอดปกติแบบ Presidential Suit ราคา 84,500 บาท

–  ผ่าคลอด (ผ่าคลอดคุณแม่ + ทารก รวมค่าแพทย์ ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน)

– ผ่าคลอดแบบมาตรฐาน ราคา 65,900 บาท

– ผ่าคลอดแบบพรีเมี่ยม ราคา 70,900 บาท

–  ผ่าคลอดแบบ Presidential Suit ราคา 111,900 บาท

*ในกรณีผ่าคลอด

– ถ้ามีสูติแพทย์ช่วยผ่าตัดเพิ่มอีกคน คิดค่าบริการเพิ่ม 4,500 บาท (ยกเว้นโปรแกรมเหมา แบบ Presidential Suit)

– ถ้ามีการทำหมัน คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท

– กรณีมีฤกษ์ช่วง 22:00 – 05:00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 7,000  บาท

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.phyathai.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 62,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 82,000 บาท

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : https://www.samitivejhospitals.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

 • คลอดปกติ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

-ห้องรวมพิเศษแอร์  Common Room  ราคา 21,000 บาท

-ห้องคู่ พิเศษแอร์  Double Bed ราคา 22,000 บาท

-ห้องเดี่ยว พิเศษ  Deluxe ราคา 24,000 บาท

-ห้องเดี่ยว พิเศษ  VIP ราคา 28,000 บาท

 • ผ่าตัดคลอด ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

-ห้องรวมพิเศษแอร์  Common Room  ราคา 34,000 บาท

Sponsored

-ห้องคู่ พิเศษแอร์  Double Bed ราคา 36,000 บาท

-ห้องเดี่ยว พิเศษ  Deluxe ราคา 38,000 บาท

-ห้องเดี่ยว พิเศษ  VIP ราคา 42,500 บาท

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.patrangsit.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

 • คลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ราคา 35,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ราคา 49,900 บาท

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.paolohospital.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลลาดพร้าว

 • คลอดปกติ ไม่ฝากครรภ์ราคา 29,900 บาท
 • คลอดปกติ รวมฝากครรภ์ ราคา 34,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอดไม่ฝากครรภ์ ราคา 42,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด รวมฝากครรภ์ ราคา 47,900 บาท

หมายเหตุ :  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.ladpraohospital.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลรามคำแหง

 • การคลอดธรรมชาติ ราคา 36,000 บาท ค่าห้อง สำหรับทารก 2 คืน 3 วันค่าแพทย์ผู้ดูแลรักษา รวมค่าทำคลอด ค่ากุมารแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ
 • การผ่าตัดคลอด ราคา48,000 บาท ค่าแพทย์ผู้ดูแลรักษา รวมค่าทำคลอด วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : https://www.ram-hosp.co.th

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลศิครินทร์

 • คลอดปกติ ( 3 วัน 2 คืน ) ห้องเดี่ยว Superior ราคา 39,000 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ
 • แบบผ่าตัดคลอด ( 4 วัน 3 คืน ) ห้องเดี่ยว Superior ราคา 50,000 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.sikarin.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิภาวดี

 • คลอดโดยวิธีปกติราคา 38,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ
 • คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดราคา 49,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ

(Package คลอดบุตรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล ยกเว้นมารดาและ/หรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดหรือหลังคลอด)
หมายเหตุ:ไม่ครอบคลุมค่าแพทย์ช่วยผ่าตัด,ครรภ์แฝด
***เงื่อนไขตามที่โรงพยาบาลกำหนด***

เว็บไซต์ : http://www.vibhavadi.com

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

 • ค่าคลอดปกติ วันนอนโรงพยาบาล 2 วัน ราคา 29,000 บาท
 • ใช้เครื่องช่วยคลอด วันนอนโรงพยาบาล 2 วัน ราคา 31,000 บาท
 • ค่าผ่าคลอด วันนอนโรงพยาบาล 3 วัน ราคา 41,500 บาท

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.cgh.co.th/

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลสินแพทย์

 • คลอดโดยวิธีปกติ  ราคา ห้องเดี่ยว 30,000 บาท / ห้องคู่ 29,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 2 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ
 • คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดราคา ห้องเดี่ยว 42,000 บาท / ห้องคู่ 41,000 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ

หมายเหตุ :  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ :https://www.synphaet.co.th

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

–    คลอดโดยวิธีปกติ  ราคา  28,500 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 2 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ
–    คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอด ราคา  44,400 บาท นอนพักที่โรงพยาบาล 3 คืน ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพัก และค่าอื่นๆ

* กรณีมีความจำเป็นต้องใช้สูตินารีแพทย์ผู้ช่วย คิดค่าบริการเพิ่ม 46,200 บาท *

หมายเหตุ :  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ : http://www.mongkutwattana.co.th/

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.15 วิธีผ่อนคลาย ความเครียดในคนท้อง จะรับมืออย่างไร

2.7 อาหารแก้เครียด ที่แม่ท้องควรกิน เช็คสิมีอะไรบ้าง