ภาวะรกเกาะต่ำ

ภาวะรกเกาะต่ำ ผลกระทบต่อมารดาและทารก และข้อควรระวังในการปฏิบัตตัว

 

ภาวะรกเกาะต่ำ
รกเกาะต่ำ หมายถึง ภาวะที่รกเกาะต่ำลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของผนังมดลูก (Lower uterine segment)
ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุที่แท้จริงของรกเกาะต่ำ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ผนังมดลูกมีแผลเป็น ซึ่งเกิดจากรกเกาะต่ำในครรภ์ก่อน , การแท้ง , การผ่าตัดคลอด
 2. เลือดไปเลี้ยงผนังมดลูกไม่ดี เช่น ผลจากยารักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน , เนื้องอกในมดลูก , การสูบบุหรี่ (มากกว่า 20 มวนต่อวัน) หรือมารดาอายุมากกว่า 35 ปี
 3. รกมีขนาดใหญ่ เช่น การตั้งครรภ์แฝด อาจทำให้มีรกมากกว่า 1 อัน ซึ่งมีภาวะเสี่ยงสูงในการเกิดรกเกาะต่ำ
 4. รกผิดปกติ ได้แก่ รกชนิดแผ่นใหญ่กว่าปกติหรือบางกว่าปกติ
ผลกระทบต่อมารดาและทารก
ผลต่อมารดาตั้งครรภ์
 1. ตกเลือดในระยะตั้งครรภ์ , ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
 2. ช็อคจากการเสียเลือด
 3. คลอดก่อนกำหนด
 4. น้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
 5. ติดเชื้อหลังคลอด เนื่องจากมีเส้นเลือดแตกใกล้ปากมดลูก จึงทำให้ติดเชื้อง่าย
ผลต่อทารกในครรภ์
 1. พบอัตราตายทารกปริกำเนิด ประมาณร้อยละ 20 โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการคลอดก่อนกำหนด
 2. น้ำหนักตัวน้อยกว่าอายุครรภ์ การเจริญเติบโตช้าในครรภ์
 3. เกิดพิการแต่กำเนิด เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง , โรคหัวใจแต่กำเนิด , โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ , ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
แนวทางการดูแลรักษา ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และจำนวนเลือดที่ออก
กรณีที่ 1
จำนวนเลือดออกเล็กน้อย คือ น้อยกว่า 250 ซีซี อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ และยังไม่เข้าระยะการคลอด แพทย์จะให้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง เพื่อให้ครรภ์ครบกำหนด ดังนี้
 1. รับไว้ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 วัน เพื่อสังเกตเลือดที่ออก
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ , เสียงหัวใจทารกอย่างใกล้ชิด
 3. ตรวจเลือดระดับฮีมาโตคริต , เตรียมเลือดและให้เลือด ถ้ามีข้อชี้บ่ง
 4. งดการตรวจทางช่องคลอดหรือทวารหนัก
 5. ถ้ามดลูกหดรัดตัว ซึ่งเป็นผลจาก Prostaglandins ที่หลั่งมาจากบริเวณที่มีการลอกตัวของรก ควรให้ยา
กรณีที่ 2
จำนวนเลือดออกมาก อายุครรภ์ครบกำหนดเข้าสู่ระยะคลอด ซึ่งจะพิจารณาการคลอดโดยการผ่าตัดคลอด หรือคลอดทางช่องคลอดตามความเหมาะสม
การปฏิบัติตนเมื่อแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
 1. งดการร่วมเพศ และสวนล้างช่องคลอด
 2. รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
3.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 8 – 10 ชั่วโมง ในท่านอนตะแคงซ้าย งดทำงานหนัก
4.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียม งดพวกชา , กาแฟ และถ้าสูบบุหรี่ ควรงดอย่างเด็ดขาด เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัว
 1. ถ้าพบออกทางช่องคลอด ให้ใส่ผ้าอนามัยและให้มาโรงพยาบาล
 2. ควรมาตรวจตามนัดทุกครั้ง การนัดจะนัดถี่ขึ้นจากการตั้งครรภ์ปกติ ซึ่งอาจต้องทำ NST เพื่อประเมินสภาพทารกทุกสัปดาห์
ขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลนนทเวช

 

========================

Sponsored

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/