ภาวะน้ำตาลในเลือดตก ในคุณแม่ตั้งครรภ์ อันตรายมากกว่าที่คิด คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะกังวลกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากว่าขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะพบกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เสี่ยงที่จะเกิดภาวะเบาหวานได้ง่าย เพราะร่างกายคนท้องจะผลิตอินซูลินมากขึ้น เพื่อช่วยให้ทารกในครรภ์ใช้เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโต จนลืมไปว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ก็อันตรายไม่ต่างจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงถึงชีวิตได้ เพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงต้องใส่ใจไม่ควรมองข้าม คนท้อง น้ำตาลตก เกิดจากอะไร และอันตรายมากน้อยแค่ไหน เรามาดูรายละเอียดในบทความนี้กันเลยดีกว่า

คนท้องน้ำตาลตก เกิดจากอะไร

ภาวะน้ำตาลตก ในคุณแม่ตั้งครรภ์ เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลงน้อยกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dL)ภาวะดังกล่าวนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำ มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ การออกกำลังกายมากเกินไป ส่งผลทำให้ร่างกายใช้กลูโคสจนหมด และเมื่อร่างกายไม่มีกลูโคสไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดตกได้ รวมถึงการรักษาโรคเบาหวานประเภทฉีดและทานยาในการลดน้ำตาลในเลือกมากเกินไป ส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำตาลตก ได้เช่นกัน และสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

อันตรายจากภาวะน้ำตาลต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะตั้งครรภ์ไม่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ อาการเหลานี้จะดีขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ อาจจะรับประทานอาหาร หรือใช้ยาบางชนิดช่วยเพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำตาลตก จะไม่รุนแรงเท่าไหร่ แต่หากปล่อยให้ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ได้อย่างเช่น อาการหน้ามืด เป็นลมหมดสติ และกรณีที่รุนแรงอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการโคม่า และหากรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจส่งผลถึงชีวิตได้เช่นกัน

อาการที่บ่งบอกว่าน้ำตาลต่ำ

คุณแม่ตั้งครรภ์ จะต้องหมั่นรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือไม่ต่ำมากเกินไป และไม่สูงเกินไป ภาวะระดับ น้ำตาลในเลือดต่ำ ระดับน้ำตาลในเลือดจะอยู่ที่ 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อาการที่บ่งบอกว่าระดับน้ำตาลในเลือดตกร่างกายจะมีความผิดปกติดังนี้

 • มีอาการใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว
 • ตัวซีด และเหงื่อออกมาก
 • มือสั่น ตัวสั่น
 • รู้สึกหิวมากกว่าปกติ
 • อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว
 • ชาบริเวณรอบปาก
 • มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
 • รู้สึกเครียด มึนงง และสับสน

ใครบ้างที่เสี่ยงน้ำตาลตกมากที่สุด

ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของภาวะ น้ำตาลตก ในคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงไม่ควรมองข้าม และควรรักษาระดับน้ำตาลในเลือกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติระหว่างตั้งครรภ์ โดยคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เสี่ยงจะเป็นเกิดภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำ ระหว่างตั้งครรภ์นั้นได้แก่

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อนตั้งครรภ์
 • ผู้ที่มีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ใช้ยารักษาอาการเบาหวาน มากเกินไป
 • ผู้ที่ออกกำลังกายมากเกินไป ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำตาลกลูโคส
 • ผู้ที่มีรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย

วิธีการดูแลรักษา

การดูแลรักษาภาวะน้ำตาลตก ระหว่างตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญมากที่สุด ถึงแม้ว่าภาวะดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ก็ไม่ควรมองข้าม วิธีดูแลรักษาภาวะ น้ำตาลตก ระหว่างที่ตั้งครรภ์นั้นคุณแม่ควรดูแลรักษาร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์ดังนี้

Sponsored
 • รักษาโดยการใช้ยา กินยา หรือฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่ง ไม่เพิ่มหรือลดยาเอง เพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ และควรปรึกษาแพทย์เมื่อต้องใช้ยารักษาโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เพราะยาเหล่านั้นอาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด
 • เพิ่มน้ำตาลในเลือดทันที หากมีอาการ น้ำตาลตก ให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยการทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอย่างแป้ง น้ำตาล น้ำผลไม้ ลูกอม และน้ำผึ้งเป็นต้น เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น และควรพกอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ติดตัวไปด้วยไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด สำหรับคุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนและหลังอาหารทุกมื้อ เพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือด จากการเจาะเลือดจากปลายนิ้วตรวจกับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลตามที่แพทย์แนะนำ
 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะระหว่างตั้งครรภ์การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองด้วยวิธีต่างๆ ที่สามารถทำได้เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารตรงเวลา และครบทุกมื้อ รับประทานแป้งและน้ำตาลให้เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม หากิจกรรมที่ผ่อนคลายเพื่อรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกคาเฟอีน และแอลกอฮอล์ทุกชนิด จะทำให้ห่างไกลจากภาวะ น้ำตาลตก ได้

ภาวะน้ำตาลตก ระหว่างตั้งครรภ์ ถึงแม้จะไม่รุนแรงมาก แต่หากปล่อยไว้ก็อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโรคต่างๆ ที่อันตรายได้ เพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงไม่ควรมองข้าม หมั่นดูแลตัวเอง รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงลดภาวะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้

= = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่www.konthong.com
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ของเล่นเด็ก 8 เดือน เลือกแบบไหนดี ให้เหมาะกับลูกน้อยที่สุด

2.เสื้อผ้าเด็กทารก ทำไมจึงควรเลือกแบบสายผูกมากกว่า เรามีคำตอบ