ปัญหา น้ำนมไม่เพียงพอ คุณแม่ส่วนมากทราบดีอยู่แล้วว่า “น้ำนม” จากอกแม่นั้น อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์มาก ซึ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

น้ำนมไม่เพียงพอ

นอกจากนี้การที่ทารกได้รับน้ำนมแม่อย่างเพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ให้กับพวกเขาได้

ถ้าคุณแม่มี น้ำนมไม่เพียงพอ จะเป็นอย่างไร

ปัญหาหนึ่งสำหรับคุณแม่มือใหม่ คือ การให้นมทารกแรกเกิด และการเพิ่มปริมาณน้ำนมของตนเอง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอกับความต้องการของทารก สำหรับคุณแม่ ที่หาทางออกด้วยการเลือกใช้นมผสม อาจจะช่วยให้ลูกหายหิวได้ แต่ร่างกายของทารกอาจขาดสารอาหารจำเป็น โดยเฉพาะสารอาหารที่ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อทารกได้รับนมผสมมากกว่านมแม่ อาจทำให้ลูกป่วยบ่อย ร่างกายไม่แข็งแรง และง้อแงมากกว่าปกติได้

สาเหตุหลักที่ทำให้ลูกขาดสารอาหาร อาจมาจากตัวของคุณแม่เอง ที่เห็นลูกร้องไห้บ่อย ก็คิดเพียงว่าลูกหิว ทำให้คุณแม่หันไปใช้นมผสม สลับกับน้ำนมแม่ ให้ลูกรับประทานควบคู่กันไป วิธีการเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิด เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และระบบการกระตุ้นน้ำนมของคุณแม่ด้วย การที่คุณแม่แก้ปัญหาโดยการให้ลูกน้อยดื่มนมผสมต่อไปเรื่อย ๆ อาจทำให้เด็กเกิดติดใจรสชาติแล้วดื่มแต่นมผสม จนเลิกดื่มนมแม่ ทั้งที่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาอันสมควร

ความเข้าใจผิด อาจส่งผลเสีย

ความเข้าใจผิดของคุณแม่ อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกได้ เนื่องจากการดูดนมจากเต้านั้น ไม่สามรถวัดปริมาณของน้ำนมที่เด็กดูดเข้าไปมาก น้อยเพียงใด เมื่อเด็กทารกร้องไห้คุณแม่ไม่ควรเหมารวมว่า ลูกน้อยรู้สึกหิว หรือดูดนมไม่อิ่มเพียงอย่างเดียว เพราะตามธรรมชาติของคุณแม่ทุกคน ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ กระบวนการผลิตน้ำนมจะถูกผลิตออกมาในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกน้อยอยู่แล้ว ดังนั้น คุณแม่มือใหม่ ควรให้ความใส่ใจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทารก พฤติกรรม การสื่อสารความต้องการของทารก ซึ่งลูกอาจจะสื่อสารผ่านการร้องไห้ เพื่อให้คุณแม่ได้รับรู้ถึงความต้องการอื่น ที่ไม่ใช่การดื่มนมก็เป็นได้ ลูกน้อยอาจมีความต้องการให้คุณแม่อุ้ม ให้คุณแม่พูดคุย หรือต้องการให้คุณแม่กลอมนอน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ อาจจะสังเกตได้ยากสักหน่อยสำหรับคุณแม่มือใหม่ แต่หากคุณแม่ค่อย ๆ สังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยทุกวัน ทุกครั้งที่ร้องไห้ คุณแม่ก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่า ลูกน้อยของคุณต้องการอะไร

ทำความเข้าใจกับปริมาณน้ำนมแม่

จากข้อมูลข้างต้นเราได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้หญิงทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จะสามารถผลิตน้ำนมให้ลูกได้ดื่มอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่ปริมาณน้ำนมในแต่ละช่วงระยะเวลา อาจจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงแรกคลอด ที่คุณแม่จำเป็นต้องให้ลูกน้อยเป็นผู้กระตุ้นต่อมผลิตน้ำนมให้ทำงานปกติ หลังคลอดคุณแม่ต้องให้ลูกน้อยดูดนมแม่ในทันที ภายใน 1 – 2 ชั่วโมงแรก เพราะเด็กจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเหมาะสมสำหรับพัฒนาการเด็ก และดีต่อตัวคุณแม่เองในการเพิ่มปริมาณน้ำนมให้เพียงพอต่อความต่อการของลูกน้อยในวันถัดไป

การสังเกตการดูดนมของลูก

อีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ ลักษณะการดูดนมของลูก ว่ามีทางท่าในการดูดถูกต้องหรือไม่ หรือลูกสามารถดูดนมแม่ได้สะดวกหรือไม่ การสังเกตง่าย ๆ ให้คุณแม่สังเกตบริเวณคางของลูกควรแนบชิดกับส่วนของเต้านม โดยไม่มีช่องว่างให้อากาศเข้าไป เมื่อลูกดูดนมจากเต้า นมจะต้องมีการเคลื่อนไหว และหยุดในขณะที่เด็กกลืน นั่นแสดงให้เห็นว่าน้ำนมได้ออกมาในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ลูกน้อยจะหยุดดูดและถอนปากออกมาหลังจากนั้นประมาณ 10 – 20 นาที เมื่อคุณแม่เรียนรู้ให้ลูกน้อยดูดนมอย่างถูกวิธี ก็ส่งเป็นผลดี ทั้งช่วยให้ลูกน้อยได้รับน้ำนมในปริมาณที่มากพอ และช่วยในการกระตุ้นการสร้างน้ำนมให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

Sponsored

เมื่อลูกร้องไห้ หลังจากดื่มน้ำควรทำอย่างไร

หลังจากที่ลูกน้อยดูดนมเสร็จแล้วร้องไห้ ไม่ได้แปลว่าพวกเขายังหิวอยู่ แต่อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เด็กรู้สึกต้องการให้คุณแม่สนใจ อย่างเช่น ไม่สบายตัว เจ็บป่วย หรือต้องการให้คุณแม่กลอมนอน แต่ในบางครั้งก็มักเกิดขึ้นจากความหิว หลังจากดูดนมได้ไม่นาน สาเหตุนี้ มักเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่ให้ลูกน้อยดูดนมในท่าที่ไม่เหมาะสม ทำให้ปริมาณน้ำนมที่ดูดเข้าไปจึงน้อยกว่าปกติ หรือได้ทั้งน้ำนม และลมเข้าไปจนทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดแน่นท้องนั่นเอง

เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกแน่นท้องหลังจากดูดนมแล้ว คุณแม่ควรจับลูกพาดบ่า แล้วให้มือตบเบาๆ บริเวณหลังจนลูกเรอออกมา วิธีนี้จะช่วยขับลมออกจากกระเพราะของลูกได้

ทารกแรกเกิดไม่ควรดื่มนมผง

คุณแม่ต้องจำไว้ว่า “นมแม่” มีเพียงพอสำหรับลูกเสมอ ตามหลักของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี ปัญหาน้ำนมไม่พอ อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ตัวคุณแม่เองมีภาวะความเจ็บป่วย สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวจนไม่สามารถให้นมลูกได้ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการให้นมลูกได้ แต่การที่คุณแม่มีร่างกายเป็นปกติ เราไม่แนะนำให้ลูกดื่มนมผง เพราะนอกจากเด็กจะขาดสารอาหารจำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว การดื่มน้ำผงในปริมาณมากของทารก อาจส่งผลเสียเกี่ยวกับระบบขับถ่ายได้ เนื่องจากนมผงทำมาจากนมวัวที่มีปริมาณโปรตีนสูงแต่ไม่มีใยอาหาร ทำให้ลูกเกิดอาการท้องผูก ระบบขับถ่ายไม่ดี สำหรับนมแม่นั้น นอกจากมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของลูกน้อยเป็นไปอย่างปกติอีกด้วย

ทั้งนี้ คุณแม่ที่กำลังคิดว่า จะให้นมผสม กับนมแม่ไปพร้อม ๆ กันนั่น ควรหยุดคิดเถอะค่ะ เพราะนั่นเท่ากับคุณทำให้ลูกน้อยขาดภูมิคุ้มกัน และสารอาหารจำเป็น แต่ถ้าคุณแม่ท่านใดเกิดความผิดปกติทางร่างกายจนไม่สามารถให้นมลูกได้ ก็สามารถเลือกใช้นมผสมแทนได้ แต่ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันนะค่ะ

Source : http://www.sheknows.com

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/