ในระหว่างที่ตั้งครรภ์มักจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคต่างๆ ได้ง่าย และหนึ่งในนั้นก็คือภาวะ ความดันโลหิตสูง ซึ่งถือว่ามีความอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก เพราะโรคความดันเลือดสูงระหว่างที่ตั้งครรภ์เป็นสาเหตุทำให้คุณแม่เสียชีวิตสูงถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว และภาวะความดันเลือดสูงยังส่งผลทำให้คุณแม่เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้อีกด้วย ซึ่งถือว่ามีความอันตรายมาก ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกับโรคนี้กันหน่อยดีกว่า

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เกิดจากอะไร

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ ความดันโลหิตสูง ขณะที่ตั้งครรภ์นั้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่เชื่อว่ามีผลมาจากการหดตัวของหลอดเลือดแดง จึงทำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงตามมา และหากมีความรุนแรงก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อที่สำคัญร่วมด้วย ได้แก่ ตับ ไต และสมอง และยังส่งผลทำให้เลือดที่ผ่านรกไปยังทารกลดลง ทำให้ทารกได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะ ความดันสูง มักจะเกิดกับมารดาที่อ้วน มารดาที่มีอายุมากในขณะตั้งครรภ์  หรือมารดาที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคไต โรคเบาหวาน และเมื่อเกิดภาวะ ความดันโลหิตสูง ก็จะส่งผลกระทบทำให้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษขณะที่ตั้งครรภ์ได้

อาการเมื่อความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ เป็นภาวะที่มีความอันตรายมากจึงควรหมั่นสังเกตดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ให้มากๆ หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ควรไปพบแพทย์ด่วน เพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณในการเกิดภาวะความดันในเลือดสูงนั่นเอง

- มีอาการวิงเวียนหน้ามืดและปวดศีรษะมาก

- ตาเริ่มพร่ามัวมองไม่ชัด

- มีอาการจุกแน่นตรงลิ้นปี่

- เลือดออกทางช่องคลอดและมีอาการปวดเกร็งที่ท้อง ซึ่งนั่นอาจจะเป็นอาการรกรอกตัวก่อนกำหนด

- มีอาการท้องแข็งทารกในครรภ์เริ่มที่จะดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิ้นเลย

วิธีการดูแลรักษา

ในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูง ร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยหากในคุณแม่ที่ไม่มีความเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์ แต่สำหรับคุณแม่ที่มีภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์อย่างเช่น มีโรคประจำตัว มีโรคอ้วน หรือมีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ จะต้องคอยดูแลรักษามากเป็นพิเศษซึ่งการรักษาคุณแม่ที่มี ความดันสูง ในระหว่างตั้งครรภ์แพทย์จะทำการรักษาโดยแบ่งการรักษาออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันดังนี้

  1. การรักษาภาวะที่ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคและอายุครรภ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์ หากคุณแม่ตั้งครรภ์มี ความดันโลหิตสูง อยู่ในระดับความรุนแรง แพทย์จะรับตัวไว้ให้นอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาประเมินความรุนแรงของโรค และทำการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ อย่างใกล้ชิด และในรายคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง แพทย์จะให้ยาป้องกันอาการชักและยาลดภาวะความดันเลือดสูง และหากตั้งครรภ์ครบกำหนดคลอดแล้วและครรภ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น แนวทางการรักษาคือแพทย์จะทำการยุติการตั้งครรภ์ แต่ในรายที่ใกล้ครบกำหนดคลอดแล้วและปากมดลูกก็พร้อมจะชักนำการคลอดแพทย์ก็จะทำการเร่งคลอด แต่หากมีข้อบ่งชี้อย่างอื่นเช่นรกเกาะตำ หรือทารกมีขนาดตัวที่ใหญ่เกินไปแพทย์จะพิจารณาผ่าคลอดแทน
  2. แต่ในคุณแม่ที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดคลอด ถ้ามีภาวะ ความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมได้ แพทย์จะทำการพิจารณาให้ดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไป และหากพบว่ามีภาวะความดันที่สูงผิดปกติ มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ แพทย์จะทำการยุติการตั้งครรภ์ทันที

การป้องกันความดันสูงในคนท้อง

ภาวะ ความดันโลหิตสูง ในคุณแม่ตั้งครรภ์ยังไม่สามารถป้องกันได้ แต่สามารถลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคความดันเลือดสูงได้โดยคุณแม่สามารถปฏิบัติตามดังนี้

- เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ให้รีบเข้ารับการฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด หากพบภาวะความดันเลือดสูง หมอจะทำการดูแลรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ รวมถึงภาวะครรภ์เป็นพิษด้วย

- มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง หลังจากที่ฝากครรภ์ ซึ่งแต่ละครั้งที่มาพบแพทย์ จะได้รับการตรวจร่างกายโดยการเจาะเลือดตรวจการทำงานของไต การทำงานของหัวใจ ตรวจโปรตีนและน้ำตาลจากปัสสาวะ

Sponsored

- รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ

- พักผ่อนให้เพียงพอโดยนอนพักในช่วงกลางวันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และนอนพักผ่อนในช่วงกลางคืนให้ครบ 8 ชั่วโมง

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้ขึ้นเร็วจนเกินไป

- งดการทำงานหนัก หรือควรทำงานให้น้อยลงเพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนให้มากขึ้น

- หากพบว่ามีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่น มีอาการตัวบวม มือเท้าบวม มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว มีอาการจุกแน่นตรงบริเวณลิ้นปี่ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

ภาวะความดันที่สูงในคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นภาวะที่อันตรายเป็นอย่างมาก ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกๆ คน และยิ่งคุณแม่ที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นอายุมาก มีโรคอ้วน โรคประจำตัว ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆ เพราะโรคความดันเลือดสูงเป็นสาเหตุทำให้ครรภ์เป็นพิษและเสียชีวิตสูงมาก เพราะฉะนั้นระหว่างตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองให้ดี ฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ และควรไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดเป็นประจำก็จะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากโรคความดันเลือดสูงได้แล้ว

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ทำความรู้จักกับสารอาหารในนมแม่ เช็คสิ มีอะไรบ้าง

2.7 วิธีดูแล ทำความสะอาดเต้านม พร้อมกระตุ้นน้ำนมแม่