การนับลูกดิ้น (Fetal movement count) จัดเป็นหนึ่งในวิธีตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ที่สะดวก เนื่องจากคุณแม่จะรับรู้ถึงการดิ้น หรือการเคลื่อนไหวของทารกตั้งแต่อายุครรภ์ ประมาณ 20 สัปดาห์ และรู้สึกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ในทารกปกติอาจมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 4-100 ครั้งต่อชั่วโมง โดยทารกมักดิ้นมากในช่วงเย็น

วิธีนับลูกดิ้นทำได้อย่างไรบ้าง

การนับลูกดิ้นที่แนะนำในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่วิธีที่สะดวกและได้รับการยอมรับได้แก่

- การนับจำนวนทารกดิ้นครบ 10 ครั้งในเวลา 4 ชั่วโมง (Modified Cardiff count to ten) มักแนะนำให้นับช่วง 8:00-12:00 เนื่องจากถ้าทารกดิ้นน้อยจะได้สามารถมาพบแพทย์ได้ทันทีในช่วงบ่าย

- การนับจำนวนทารกดิ้นหลังมื้ออาหาร 3 เวลา (Sadovsky method) ทำโดยนับลูกดิ้นหลังมื้ออาหาร ครั้งละ 1 ชั่วโมง หากดิ้นมากกว่า 3 ครั้ง แปลผลว่าดิ้นปกติ

ควรทำอย่างไรหากทารกดิ้นน้อยลง

การที่ลูกดิ้นน้อยลง เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าลูกอาจอยู่ในภาวะอันตราย มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในครรภ์ได้ โดยเฉพาะในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้นหากคุณแม่พบว่า ลูกดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิ้น ควรมาพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียดต่อไป

#ตั้งครรภ์อุ่นใจ

#เรื่องเลดี้ต้องที่พระรามเก้า

Sponsored

-------------------------------------

✧นัดหมายแพทย์หรือสอบถามรายละเอียด ศูนย์สูตินรีเวช รพ.พระรามเก้า✧

→ โทร. 1270

→ Facebook chat : m.me/praram9Hospital

#LadyPR9