ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ คือ ภาวะที่มีความดันโลหิตสูง (> 140/90 มิลลิเมตรปรอท) หลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ โดยไม่มีประวัติความดันโลหิตสูงเรื้อรังมาก่อน ร่วมกับตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ นอกจากนี้บางรายอาจพบมีภาวะบวมร่วมด้วย ซึ่งความดันโลหิตที่สูงนี้จะกลับเป็นปกติหลังคลอด

สาเหตุเกิดจากอะไร

เชื่อว่าเป็นผลจากการหดรัดตัวของเส้นเลือดโดยทั่วไป จึงเกิดมีความดันโลหิตสูงตามมา หากมีความรุนแรงมากขึ้น อาจมีผลทำลายเนื้อเยื่อจากการขาดออกซิเจนของอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญร่วมด้วย ได้แก่ ตับ ,ไต , สมอง นอกจากนี้ยังมีผลทำให้เลือดที่ผ่านรกไปยังทารกลดลง ส่งผลให้ทารกได้รับออกซิเจนและสารอาหารไม่เพียงพอ

สตรีตั้งครรภ์รายใดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะนี้

ภาวะนี้สามารถเกิดได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกคน โดยมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 5 อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบางประการที่เพิ่มความเสี่ยง ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์แรก , การตั้งครรภ์ที่มีทารกมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป , สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี , อ้วน , หรือมีประวัติความดันโลหิตสูง เรื้อรังมาก่อน

มีผลกระทบอย่างไรต่อการตั้งครรภ์

ผลต่อสตรีตั้งครรภ์  :  หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้ภาวะของโรครุนแรงจนถึงขั้นชัก นอกจากนี้ยังส่งผลให้การทำงานของอวัยวะสำคัญอื่น ๆ ผิดปกติและเสียชีวิตได้
ผลต่อทารกในครรภ์  :  เนื่องจากภาวะนี้ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ผ่านรกมายังทารกลดลง ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบให้ทารกเกิดภาวะโตช้าในครรภ์ และ/หรือทำให้ทารกมีสุขภาพที่ผิดปกติซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในครรภ์ได้

ภาวะนี้มีอาการนำมาก่อนหรือไม่

บางรายอาจมีภาวะบวมตามมือและหน้าหรือมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำมาก่อน อย่างไรก็ตามบางรายอาจไม่มีหรืออาการไม่แน่ชัดดังนั้นจึงควรมาตรวจครรภ์สม่ำเสมอตามแพทย์นัด เพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาแต่เนิ่น ๆ หากเกิดภาวะดังกล่าวขึ้น

แนวทางการดูแลรักษา

แพทย์อาจจะรับตัวไว้ในโรงพยาบาล เพื่อตรวจติดตามภาวะของโรคและสุขภาพของทารกได้อย่างใกล้ชิด หลักการรักษาภาวะนี้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคและอายุครรภ์ หากการ   ตั้งครรภ์ครบกำหนดหรือภาวะของโรคมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น แนวทางการรักษา คือ ยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด อย่างไรก็ตาม หากการตั้งครรภ์ยังไม่พบกำหนดและภาวะของโรคยังสามารถควบคุมได้ อาจพิจารณาดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปภายใต้การดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาล และพิจารณายุติการตั้งครรภ์ทันทีหากแพทย์เห็นว่าการดำเนินการ  ตั้งครรภ์ต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดา

อาการที่บ่งว่าสภาวะของโรครุนแรงขึ้น และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

  • ปวดศีรษะมาก
  • ตามัว
  • จุกแน่นลิ้นปี่
  • ปวดเกร็งท้อง เลือดออกทางช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นอาการแสดงของรกลอกตัวก่อนกำหนด

ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเท่าใด

ขึ้นกับความรุนแรงของโรค หากสภาวะของโรคดีขึ้นหลังสังเกตอาการในโรงพยาบาลระยะหนึ่งแล้ว และทารกในครรภ์ปกติดี อาจพิจารณาให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินอย่างละเอียดว่าปลอดภัยพอหรือไม่

Sponsored

การปฏิบัติตนหากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้

  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • นับจำนวนการดิ้นของทารกทุกวัน
  • สังเกตอาการที่บ่งว่าสภาวะของโรครุนแรงขึ้น (ตามข้อ 7)
  • มาตรวจติดตามตามแพทย์นัด อย่างไรก็ตามหากมีอาการผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 7 หรือทารกดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้งต่อวัน ให้มาพบแพทย์ทันที

การตรวจติดตามหลังคลอด

ความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะนี้อาจมิได้ลดลงตามปกติทันทีหลังคลอด จึงจำเป็นต้องมาตรวจติดตามวัดความดันโลหิตหลังคลอดตามแพทย์นัด โดยทั่วไปความดันโลหิตสูงจากภาวะนี้ควรกลับสู่ปกติอย่างช้าไม่เกิน 12 สัปดาห์หลังคลอด หากความดันโลหิตคงสูงอยู่นานกว่านี้ อาจถือว่าสตรีรายนี้มีความดันโลหิตสูงเรื้อรังมาก่อน ซึ่งควรได้รับการดูแลจากอายุรแพทย์ ต่อไป

จะเกิดซ้ำในครรภ์ถัดไปหรือไม่

มีโอกาสเกิดซ้ำได้ในครรภ์ถัดไป และโอกาสจะเพิ่มขึ้น หากภาวะความดันโลหิตสูงระหว่าง ตั้งครรภ์ในครรภ์นี้  เกิดตั้งแต่อายุครรภ์น้อย ๆ ดังนั้นจึงควรมาฝากครรภ์แต่เนิ่น ๆ ในครรภ์   ถัดไป

สามารถป้องกันภาวะนี้ได้หรือไม่

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดถึงประสิทธิผลหรือข้อสนับสนุนการใช้ยา วิตามิน หรือสารอาหารใดในการป้องกันภาวะนี้ อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านเพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.เสื้อผ้าเด็กมีกี่แบบ เลือกแบบไหนดี ให้เหมาะกับลูกรัก

2.รีวิวชุดเด็ก Enfant โดนใจลูกน้อย ถูกใจคุณพ่อ