รู้ทันโรค มือ เท้า ปาก ยิ่งเป็นเด็กเล็กยิ่งต้องระวังและต้องดูแลมากขึ้น

รู้ทันโรค มือ เท้า ปาก ยิ่งเป็นเด็กเล็กยิ่งต้องระวังและต้องดูแลมากขึ้น

ในช่วงฤดูฝน

เรื่องการดูแลสุขภาพย่อมเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจ ยิ่งหากเป็นลูกน้อยของเราด้วยแล้ว โรคภัยต่าง ๆ อาทิ โรคไข้หวัด โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ ไข้เลือดออกแล้ว และโรคมือเท้าปาก คุณพ่อคุณแม่ต้องยิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษขึ้นด้วย 

========================

Sponsored

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/