การมีโซ่ทองคล้องใจสำหรับหลาย ๆ ครอบครัวถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่อีกก้าวของครอบครัวเลยก็ว่าได้ เพราะจะเท่ากับการมีอีกหนึ่งชีวิตน้อย ๆ ที่ต้องเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น ดังนั้นในส่วนนี้ครอบครัวก็ต้องมีความพร้อมในส่วนของจิตใจที่พร้อมจะโอบอุ้มอีกหนึ่งชีวิตน้อย ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นมา หรือ ความพร้อมทางการเงินซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ห้าในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเลย และอีกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมแบบปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ ร่างกายนั่นเอง แล้วว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะล่วงรู้หรือทราบได้อย่างไรว่าร่างกายของตนพร้อมสำหรับการมีบุตรหรือไม่ คงเป็นคำถามที่หลาย ๆ ครอบครัวกำลังสงสัยกันอยู่ และคำตอบของคำถามนี้ก็คือการที่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตรวจร่างกายซึ่งเรียกว่าการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง สำหรับบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกับการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรกันค่ะ

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ มีอะไรบ้างที่ต้องตรวจ

แน่นอนว่าการมีลูกน้อยสักคนต้องอาศัยความร่วมมือและพันธุกรรมที่เหนียวแน่นทั้งจากว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่ ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ก็ต้องตรวจทั้งสองท่านเลย ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. การตรวจประวัติโดยทั่วไปทั้งของว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่ ซึ่งก็เป็นการซักประวัติโดยแพทย์หรือพยาบาลผู้ชำนาญการเพื่อนำข้อมูลประวัติของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปประมวลผลรวมกับการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ในข้อถัด ๆ ไป ส่วนนี้ทีมแพทย์และพยาบาลชำนาญการจะซักประวัติทั้งของว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่โดยมีทั้งประวัติส่วนตัว เพื่อพิจารณาการดำเนินชีวิต ถัดมาคือประวัติครอบครัวเพื่อหาความผิดปกติต่าง ๆ หรือ โรคที่อาจเกิดได้จากพันธุกรรม ถัดมาก็จะเป็นประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ที่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำ รวมถึงประวัติการแพ้ยาด้วย นอกจากนี้ก็จะมีการซักลงลึกไปในส่วนของสุขภาพว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า การได้รับการผ่าตัดหรือการรักษาต่าง ๆ ที่ใช้วิธีพิเศษหรือต้องรับประทานหรือฉีดยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ในส่วนของว่าที่คุณแม่ก็จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมในส่วนของวิธีคุมกำเนิด การให้กำเนิดบุตรก่อนหน้า สภาวะของรอบเดือน และประวัติการแท้ง เป็นต้น
  2. การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ซึ่งคล้ายคลึงกับการตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบด้วยการชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ และการตรวจการทำงานของปอด เป็นต้น
  3. การตรวจภายในสำหรับว่าที่คุณแม่ ส่วนนี้แพทย์จะใช้ในการประเมินหาความพร้อมของรังไข่ อุ้งเชิงกราน รวมถึงการหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากร่างกายของว่าที่คุณแม่ทั้งการอักเสบต่าง ๆ ภายใน หรือ การมีถุงน้ำในรังไข่ และการมีเนื้องอกในช่องคลอด
  4. การตรวจช่องปาก นับเป็นอีกหนึ่งการตรวจที่สำคัญของว่าที่คุณแม่ เพราะช่องปากเป็นการตรวจที่มักถูกมองข้ามและละเลยไป อย่างไรก็ดีช่องปากอาจเกิดการอักเสบแล้วนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งจะส่งผลเสียขณะตั้งครรภ์ได้
  5. การตรวจหาภูมิต่าง ๆ ของร่างกายว่าที่คุณแม่ เช่น ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี หรือ ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน ซึ่งหากไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงหรือความอันตรายที่จะเกิดกับลูกน้อยได้ อย่างไรก็ดีหากตรวจไม่พบภูมิก็ยังมีเวลาให้คุณแม่ได้ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ ก่อนการตั้งครรภ์ได้

ความสำคัญของการตรวจก่อนตั้งครรภ์

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์นับเป็นการตรวจร่างกายที่มีความสำคัญสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่กันเลยทีเดียว เพราะการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์นี้จะสามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคหรือสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ ทั้งยังทำให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่พอจะทราบถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ซึ่งจะช่วยเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่สามารถใช้ในการตัดสินใจระหว่างตั้งครรภ์ได้ ว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถทราบถึงความเป็นไปได้ของโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปสู่เจ้าตัวน้อย รวมถึงว่าที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากแล้วก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดดาวน์ซินโดมในลูกน้อยได้อีกด้วย

ใครบ้างที่ควรตรวจก่อนตั้งครรภ์

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์นับว่าเป็นการตรวจร่างกายที่มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้เลยว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคู่ควรที่จะการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ทั้งสิ้น ที่สำคัญและไม่ควรหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เลยก็คือคู่แต่งงานที่ทราบประวัติโรคทางพันธุกรรม หรือ ผู้ที่มีประวัติการแท้งหรือประวัติครรภ์เป็นพิษ ร่วมไปถึงว่าที่คุณแม่ที่ต้องการมีบุตรเมื่ออายุมากแล้ว

เราจะเห็นได้ว่าหนึ่งชีวิตน้อย ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จะมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข รวมถึงได้รับความอบอุ่นได้อย่างเต็มที่นั้นก็มาจากคุณพ่อและคุณแม่ผู้ให้กำเนิด ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่จะช่วยให้ลูกน้อยถือกำเนิดมาอย่างสมบูรณ์ก็คือการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคู่จึงควรรวมการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เป็นลิสต์อีกหนึ่งสิ่งต้องทำก่อนการมีบุตรไว้ด้วย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

Sponsored

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about growing up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ลูกปวดท้อง ระวัง!! 6 โรคร้าย ที่คุณพ่อคุณแม่อาจคาดไม่ถึง

2.เล่าประสบการณ์ตรง ลูกปวดท้องบ่อย ตรวจพบเป็นลำไส้กลืนกัน