ลูกเก่งภาษาอังกฤษ ยุคสมัยที่ภาษาเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ชีวิต หรือเพื่อดำเนินชีวิต คุณแม่ส่วนมากอาจจะมองว่าเด็กเล็ก ๆ ยังไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอื่นนอกจากภาษาบ้านเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ลูกสามารถเรียนรู้ และสื่อสารกับผู้อื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ง คุณแม่ควรเสริมสร้างให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่พวกเขายังเล็ก ๆ เพื่อต่อยอดโอกาสไปสู่หน้าที่การงานในอนาคต วิธีการฝึกให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ใน 4 วิธี ดังนี้ค่ะ

ลูกเก่งภาษาอังกฤษ

วิธีฝึกให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ

  • สื่อสารภาษาอย่างถูกต้อง เตรียมตัวในการสอนให้พร้อม

ข้อแรกที่สำคัญ คุณแม่หรือคนในครอบครัวที่สอนให้เด็กเรียนรู้สองภาษาไปพร้อม ๆ กัน ควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อมเสียก่อน เพื่อให้การสื่อสารภาษาอย่างถูกต้อง การสอนภาษาที่ถูกต้อง คุณแม่จะต้องสื่อสารให้เหมาะสม ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อให้ลูกสามารถเข้าใจในประโยค ความหมายและภาษาที่คุณแม่ต้องการจะสื่อให้พวกเขาทำตามได้ สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ก็สามารถฝึกฝนได้ค่ะ แต่คุณแม่ไม่มั่นใจ ก็สามารถหาสื่อต่าง ๆ เพื่อแทนการสอนจากคุณแม่โดยตรงได้ เช่น การ์ตูนสองภาษา, เพลงภาษาอังกฤษ, หรือ ABC Song ที่คุณแม่สามารถเปิดดูได้ตาม YouTube.com ได้ สื่อเหล่านี้สามารถสอนให้ลูกรู้ทั้งสองภาษาได้พร้อมกัน เป็นการใช้สื่อให้เหมาะสม ถึงแม้สื่อสารเหล่านี้จะสามารถสอนภาษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน แต่ในบ้างครั้งลูกอาจจะไม่เข้าใจบางประโยค คุณแม่ก็ควรดูไปพร้อม ๆ กันเพื่อสอน และอธิบายประโยคที่ยากต่อความเข้าใจของเด็ก

  • สร้างความสนใจด้วยการเล่น

เพิ่มพัฒนาการด้านภาษาที่ 2 ได้ด้วยการเล่น คุณแม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ โดยการจัดกิจกรรม เกมต่าง ๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยไปพร้อม ๆ กัน การสร้างแรงจูงใจในการเล่นไปกับเด็ก ๆ นั้นคุณแม่ควรจะเล่นไปพร้อม ๆ กับพวกเขา เพื่อสอนและตอบคำถามที่ลูกสงสัยได้ในทันที ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นเรื่องยากที่เด็ก ๆ จะสามารถทำความเข้าใจได้ตัวเอง คุณแม่จะต้องเป็นผู้สอน และอธิบายการสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ ถึงแม้ลูกจะมีอายุน้อย คุณแม่ก็สามารถสอนให้ลูกรู้จักการเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องได้ โดยการเปรียบเทียบ หรือหาหนังสือการ์ตูนที่ลูกสนใจมากเปิดให้ลูกดู โดยคุณแม่ควรอ่านให้ลูกฟังไปพร้อมกับการดูภาพประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และสามารถรู้ถึงคำศัพท์ที่ยาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

  • เสริมความเข้าใจด้วยสื่อสอนภาษา และกิจกรรมต่าง ๆ

ในโลกยุคใหม่ ภาษาอังกฤษมีสื่อการสอนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บัตรคำ เกมฝึกทักษะทางภาษา วีซีดีสอนคำศัพท์ และหนังสือสองภาษาสำหรับเด็ก ที่ลูกจะเกิดความคุ้นเคยกับประโยคและการใช้ภาษาในการสื่อสารของตัวละครในหนังสือ การเรียนรู้ผ่านทางสื่อการเรียนต่าง ๆ จะยิ่งทำให้ลูกจดจำประโยคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อต่อยอดพัฒนาการด้านภาษาได้อย่างเหมาะสม การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้ลูกตั้งแต่เล็ก ๆ จะเพิ่มความสามารถให้กับลูกได้นำไปใช้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม การเรียนการสอนในปัจจุบันคุณครูจะเป็นผู้ต่อยอดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาของลูกรัก

คุณแม่จะต้องช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ลูกรู้สึกรัก และสนใจในการใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารแทนภาษาบ้านเกิด เพื่อต่อยอดความสามารถให้กับลูกน้อย คุณแม่ต้องคอยพูดคุยกับลูกด้วยประโยคภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ เพื่อให้ลูกโต้ตอบได้ และรู้สึกว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เรื่อย ๆ ลองถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษ โดยเลือกใช้ประโยคสั้น  ๆ และเลือกใช้คำศัพท์ง่าย ๆ แล้วกระตุ้นให้ลูกตอบ เช่น เวลาออกไปซื้อของนอกบ้าง เห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว คุณแม่ก็สามารถถามลูกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร เพื่อเสริมสร้างความจำในเรื่องของคำศัพท์ให้ลูกให้ลูกจำได้อย่างแม่นยำ

เมื่อลูกเริ่มโต คุณแม่ก็สามารถสานต่อการเรียนรู้โดยการส่งลูกไปเรียนต่อที่สถาบันการสอนภาษา ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยสอน ในการสร้างประโยคที่ยากได้อย่างถูกต้อง และดูแลการออกเสียง แต่ที่สำคัญ คุณแม่ห้ามปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูฝ่ายเดียวในการสอนภาษา คุณแม่จะต้องเป็นผู้กระตุ้นความจำของลูก โดยการพูดคุยถามตอบเป็นประโยคง่าย ๆ ที่พวกเขาได้เรียนมา เป็นการทบทวนบทเรียน เพิ่มความจำคำศัพท์ให้ลูกสามารถต่อยอดการเรียนรู้ของวันถัดไปได้อย่างรวดเร็ว

Sponsored

เคล็ดลับเพิ่มพัฒนาการด้านความจำ

  1. ทบทวนคำศัพท์ทุกวัน เพื่อให้ลูกสามารถจดจำคำคัพท์ได้มากขึ้น คุณแม่จะต้องหาคำศัพท์ที่ง่าย ๆ และฝึกให้ลูกพูดตามทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5 คำ เป็นการเพิ่มความจำที่แม่นยำขึ้น
  2. พูดประโยคง่าย ๆ กับลูกทุกวัน อาจใช้ประโยคที่คนเราจำเป็นต้องใช้ทุกวัน เพื่อให้ลูกตอบคำถาม เช่น ถามลูกว่าอยากทานอะไรเป็นมื้อเช้า (ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษ) แล้วให้ลูกหาคำตอบ ในทุกวันถ้าลูกไม่รู้ว่าอาหารที่ต้องการนี้ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร คุณแม่จะต้องเป็นคนสอนก่อน แล้วจึงปล่อยให้ลูกพูดด้วยตัวเอง
  3. ห้ามแปลศัพท์เด็กขาด เพื่อให้ลูกจำอังกฤษเป็นสิ่งนั้นไปเลย เช่น Cat ก็คือ Cat ไม่ใช่ Cat = แมว อย่างนี้เด็กอาจเกิดความสับสนได้ แนะนำให้ลูกพูดเป็นภาษาอังกฤษ หรือจำว่าสิ่งนี้เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรไปเลย เป็นการสร้างความจำที่ถูกต้อง
  4. หลักการใช้ภาพ อาจจะทำให้คุณสามารถจดจำได้เร็วและแม่นยำขึ้น โดยการหารูป และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำชัดเจน เพื่อให้ลูกจดจำ และสามารถเรียกสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าใจในสิ่งของที่เห็นได้ตรงกับคำศัพท์ที่อยู่ในใจ
  5. ฟังเพลงเด็กฝรั่งช่วยได้ คุณแม่สามารถเสริมสร้างความจำโดยการให้ลูกฟัง และจดจำคำศัพท์ผ่านเพลงได้ เพลงจะทำให้ลูกมองว่า คำศัพท์ที่สื่อออกมาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาพูดกัน ลูกก็จะรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เขาพูดกัน เป็นการสร้างความเคยชินให้กับลูกและภาษาได้เป็นอย่างดี

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร? แม่ท้องเป็นโรคนี้จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ไหม

2.อาการท้องแรก และ 7 เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้