การเจ็บป่วยเกิดขึ้นกันได้ทุกคน โดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีโอกาสป่วยได้บ่อยกว่าเด็กวัยอื่น ซึ่งเมื่อลูกเจ็บป่วยก็จำเป็นต้องพาลูกไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและรักษาอย่างถูกวิธี โดยค่าใช้จ่ายในการหาหมอแต่ละครั้งของเด็กเล็กมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หลายคนจึงให้ความสนใจกับการทำประกันมากขึ้น ซึ่งการทําประกันสุขภาพให้ลูกดีหรือไม่ และมีหลักการเลือกซื้ออย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกันแล้วค่ะ

ทําประกันสุขภาพให้ลูก ดีหรือไม่

วัยเด็กเนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรงมากพอ จึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาลมักจะป่วยได้บ่อย ไม่ว่าจากการเป็นหวัดหรือโรคอื่นๆ ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ติดต่อกันได้ง่ายในกลุ่มเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ โดยหากทำประกันเด็กไว้จะมีผลดีอย่างไรไปดูกันเลย

1.ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

โดยปกติการเจ็บป่วยของเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ย่อมจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า อีกทั้งค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาแพงกว่า ประกอบกับการที่เด็กยังไม่สามารถสื่อสารถึงอาการเจ็บป่วยได้ดีเท่าผู้ใหญ่ จึงจำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตุอาการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องพักเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหากมีการทําประกันสุขภาพให้ลูกไว้ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ครั้งลงไปได้มาก โดยในเด็กบางรายที่เจ็บป่วยบ่อย อาจมีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ3-4 ครั้ง ถ้าหากไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ผู้ปกครองต้องรับภาระในส่วนนี้ค่อนข้างสูง การทำประกันสุขภาพให้เด็ก จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต่องกังวลกับค่าใช้จ่ายมากนักนั่นเอง

2.การรักษาโรคหายได้เร็วขึ้น

โดยปกติหากผู้ปกครองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง อาจมีความจำเป็นที่ต้องประหยัด ซึ่งบางครั้งอาการเจ็บป่วยของลูกยังไม่หายดีเท่าที่ควร ก็ต้องออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปดูแลต่อที่บ้าน เพราะไม่สามารถสู้ค่ารักษาได้ไหว โดยอาการบางอย่างของความเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมด หรือมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงทำให้เกิดการดื้อยา รักษายากขึ้นกว่าเดิมเพราะขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง เพราะฉะนัันการมีประกันสุขภาพจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อได้ใช้สิทธิ์รักษาแล้วทางโรงพยาบาลจะรักษาจนหายตามวงเงินที่จ่ายไว้แน่นอน

3.ได้รับการคุ้มครองโรคต่างๆ อย่างครอบคลุม

การที่เด็กได้ใช้ประกันสุขภาพในการรักษา ทำให้มีประวัติคนไข้ที่ถูกบันทึกไว้ เมื่อมีเหตุเจ็บป่วยจะทำให้รู้รายละเอียดต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้กรมธรรม์ยังได้คุ้มครองความเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงอื่นๆ อีกด้วย

หลักการเลือกซื้อประกันเด็ก มีอะไรบ้าง

การจะซื้อประกันสุขภาพให้เด็กผู้ปกครองควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิพิเศษในการคุ้มครองของกรมธรรม์ ซึ่งสามารถแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.ความคุ้มครองและสิทธิ์ประโยชน์

ทําประกันสุขภาพให้ลูกควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ว่าคุ้มครองอะไรบ้าง เช่น

- มีการจ่ายเบี้ยชดเชยที่สูงพอแม้ในยามเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุก็สามารถที่จะใช้ในการรักษาได้

- ประหยัดและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปทุกปีหรือไม่

- หากมีการเจ็บป่วย ซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นผู้ป่วยใน ประกันที่ซื้อไว้จะให้ความคุ้มครองชดเชยได้หรือไม่

2.ควรซื้อแผนประกันสุขภาพเด็กตามกำลังความสามารถของรายได้ของครอบครัว

ทําประกันสุขภาพให้ลูกให้ศึกษารายละเอียดวงเงินที่เหมาะสม ที่สามารถจะจ่ายค่างวดได้อย่างไม่มีปัญหาและเมื่อการจ่ายประกันมีความครอบคลุมละเอียดดีแล้ว ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเมื่อถึงคราวต้องใช้

3.พิจารณายอดวงเงินค่ารักษาในการเจ็บป่วย

โดยให้สังเกตว่าที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้งจำนวนเงินเท่าใด เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลไว้สำหรับการศึกษาตัวแทนบริษัทประกันว่า จะซื้อเบี้ยประกันเท่าไหร่เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้ปกครองมากที่สุด

Sponsored

4.ควรพิจารณาค่าห้องพักที่ได้รับ ดูราคาห้องที่เหมาะสม

การทําประกันสุขภาพให้ลูก ควรเลือกให้เหมาะตามกำลังทรัพย์ของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินในส่วนต่างมากเกินไปหลังจากใช้บริการ โดยเฉพาะในส่วนของค่าห้องต้องดูให้ดี เพราะหากค่าห้องยิ่งสูง ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงด้วยนั่นเอง

5.ควรออมเงินไปพร้อมกับการประกันสุขภาพ

การทำประกันเด็กหากมีแบบที่ออมเงินไปด้วยก็จะทำให้ได้เงินคืนเมื่อครบสัญญา แต่อาจจะทำให้เบี้ยที่จ่ายสูงกว่าการทำประกันสุขภาพชนิดไม่มีเงินคืน แต่ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหาในเรื่องเงินก็สามารถทำแบบเงินออมไว้ได้เลย เพราะจะทำให้มีเงินทุนการศึกษาให้ลูกพร้อมกับการประกันความเสี่ยงเมื่อลูกเจ็บป่วยได้อีกด้วย

6.ควรทำสัญญาเพิ่มเพื่อค่าชดเชยรายวัน

ซึ่งการทำสัญญาเพิ่มจากกรมธรรม์หลักนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถเอาค่าชดเชยรายวันกลับมาได้ จากการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเวลาหยุดงาน เพื่อไปดูแลลูกน้อยที่โรงพยาบาล เมื่อลูกนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่ได้นอนค้างก็สามารถเบิกเงินชดเชยได้

7.เลือกซื้อประกันสุขภาพกับตัวแทนประกันที่ไว้ใจได้

สำหรับตัวแทนประกันควรเลือกที่มีความจริงใจ ไว้ใจได้ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบสูง โดยอาจจะเลือกตัวแทนที่มีการรู้จักกันส่วนตัว หรือมีคนรู้จักแนะนำให้ก็จะดี

การทําประกันสุขภาพให้ลูกจัดว่าเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ มักจะเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งในวัยเด็กการใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลจะไม่ได้สร้างความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่ หากมีประกันชีวิตไว้ก็อุ่นใจอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ตามมาไม่ว่าจะเจ็บป่วยหนักแค่ไหนก็สามารถใช้หลักประกันสุขภาพที่ได้ทำไว้ไปยื่นในการรักษาตัวของลูกได้ตลอดเวลานั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about growing up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.แม่ๆ มีเฮ! ประกันสังคม เพิ่มค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ และเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อเดือน

2.ค่าคลอดประกันสังคม กับคำถาม-คำตอบ ที่คุณแม่ส่วนใหญ่อยากรู้