ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกลุ่มอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries : FTI) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกรรมการกลุ่มอาหารที่ได้รับแต่งตั้งจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2563 -2565 และมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารงานของสภาฯ รวมถึงประสานงานกับภาครัฐและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมและวางแผน รวมทั้งนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องเหมาะสมต่อภาครัฐบาล อันจะนำสู่การกำหนดนโยบายตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

เกี่ยวกับฟรีสแลนด์คัมพิน่า

ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (FrieslandCampina)เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นกลุ่มสหกรณ์โคนมมากว่า 148  ปี โดยเกษตรกรโคนมในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเบลเยี่ยม เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ 100%  ของบริษัทฯ มีเกษตรกรโคนมสมาชิก 18,645 คน  ซึ่งปัจจุบัน ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ถือเป็นสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกษตรกรโคนมสมาชิกทุกคนมีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพด้านการทำฟาร์มโคนม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่เป็นตัวรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความยั่งยืนของฟรีสแลนด์คัมพิน่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรโคนมสมาชิก องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับกิจการโคนม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรโคนมนำมาสู่โครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม (Dairy Development Program) โดยบริษัทในเครืออย่าง ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้ร่วมเป็นสมาชิกและเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่เกษตรกรโคนมชาวไทย

ติดตามข้อมูลการพัฒนาฟาร์มโคนมและคุณภาพนมโคได้ทาforemostforlife.com/ddp/netherlandstandard

                                                                     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)

Sponsored

ชุมาภา ดีสุดจิต โทร. 026201900 หรือ 0922572764 อีเมลล์ [email protected]

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We  promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and  more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact  us if any problems have occurred or have any questions you would like  to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.40 ปีสวนสยาม ก้าวสู่ “สยามอะเมซิ่งพาร์ค” เชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ สวนสนุกเปิดยาวถึง 4 ทุ่ม เริ่มต้นเพียง 300 บาท

2.รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม BASIS Open House สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง