เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุข และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2560 นี้ หน่วยงานของรัฐ และคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศจึงเปิดให้บริการทำฟันฟรี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำฟันฟรี

สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีย์ดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปิดรับบัตรคิว : ตั้งแต่ 6.30 น. จนกว่าคิวจะเต็ม (ให้บริการ 8.00 น. เป็นต้นไป)

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 1,500 คน เด็ก 200 คน

บริการ : อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเข้ารับบริการผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมที่นี่

สอบถามรายละเอียดที่ โทร.02-218-8705 และ 02-218-8635

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำฟันฟรี

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดรับบัตรคิว : ตั้งแต่ 7.00 – 11.30 น.

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 1,500 คน เด็ก 300 คน (ผ่าฟันคุด 120 ราย)

(พบกิจกรรม ฟัน For Fun เวลา 9.00-14.00 น. ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2)

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เปิดรับบัตรคิว : 7.00 น. จนบัตรคิวหมดบริการ

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 300 คน เด็ก 50 คน

บริการ : ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเข้ารับบริการผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th หรือโทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทำฟันฟรี

สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับบัตรคิว : เริ่มแจกบัตรคิวที่ลานหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม เวลา 7.00 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด (เริ่มตรวจขั้นต้นที่ลานชั้น B อาคาร 3 เวลา 8.00 น.)

จำนวนผู้ป่วย : 1,000 คน (1 คน ต่อ 1 การรักษา)

บริการ : ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 89 ราย

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเข้ารับบริการผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-287630

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ทำฟันฟรี

สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

เปิดรับบัตรคิว : 7.30 น. จนบัตรคิวหมดบริการ (เริ่มให้บริการ 8.30 น. เป็นต้นไป)

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 500 คน เด็ก 100 คน

บริการ : อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนมา และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-649-5227, 02-649-5796

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทำฟันฟรี

สถานที่ : คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Sponsored

เวลา : 8.00-16.00 น.

จำนวนผู้ป่วย : เด็ก และผู้ใหญ่ 500 ราย

บริการ : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213-9

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทำฟันฟรี

สถานที่ : คลินิกทันตกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับบัตรคิว : 7.00-11.30 น. (เริ่มให้การรักษา 8.00-15.30 น.)

จำนวนผู้ป่วย : จำนวนจำกัด

บริการ : ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (1 คน ต่อ 1 การรักษา)

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนมา และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5391-7652

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทำฟันฟรี

สถานที่ : โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดรับบัตรคิว : 6.30-11.00 น. (เริ่มให้การรักษา 8.30-12.00 น. และ 13.00-15.00)

บริการ : ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075-335800-4 ต่อ 350

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

ทำฟันฟรี

สถานที่ : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับบัตรคิว : 8.00 – 11.00 น. (เริ่มให้การรักษา 8.00-15.00 น.)

บริการ : ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5529-928 ต่อ 124

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ทำฟันฟรี

สถานที่ : แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดรับบัตรคิว : 8.00 น. (เริ่มให้การรักษา 8.00-15.00 น.)

บริการ : ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044607140-1

ขอขอบคุณภาพ :iStock

ขอขอบคุณที่มา : www.sanook.com

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.แพ้ท้องระดับไหน เช็คสิ อาการแพ้ท้องของคุณ รุนแรงหรือไม่

2.10 อาหารวิตามินบี 6 สูง ช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ดี