บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์” ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19โดยเข้าร่วมการรับรองแบบ Self-declaration จัดทำโดยความร่วมมือของ 3 ภาคี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ได้ผ่านการรับรอง “IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration” เป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิตและบุคลากร ตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) เป็นผู้จัดทำแนวทางตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน

คุณอาเมีย มูเนีย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การเลือกสรรวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตเป็นระบบปิดตลอดทั้งกระบวนการ และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 90 ถึง 139 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเชื้อไวรัส Covid-19 ไม่สามารถทนความร้อนได้และจะถูกทำลายที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยสูงสุดและได้ส่งออกไปถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ในตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯได้เพิ่มมาตรการควบคุมมาตรฐานตามสุขอนามัยในสถานประกอบการถึงขั้นสูงสุด และมีการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารอย่างเข้มงวดในระดับสากล ซึ่งการรับรอง IPHA นี้ได้พิจารณาถึงการบริหารจัดการสุขอนามัยใน 3 ด้านหลักของผู้ประกอบการคือ 1) สถานประกอบการ  2) กระบวนการผลิต และ 3) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานของ IPHA โดยนอกจากการรับรองนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรองมาตรฐาน GMP มาตรฐานในการผลิตอาหาร , HACCP มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร และ ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร”

“เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเป็นอย่างยิ่ง และเราได้ดำเนินการยกระดับมาตรการดูแลจัดการในสถานการณ์การระบาด Covid-19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนคู่ค้าของเรา ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งมอบนมโคคุณภาพแก่ผู้บริโภคชาวไทย พร้อมผลักดันภาคอุตสาหกรรมนมไทยให้มีศักยภาพ และผลิตน้ำนมโคได้อย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน” คุณอาเมีย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-620-1900 เว็บไซต์ www.foremostthailand.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ForemostThailand

######

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

Sponsored

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about growing up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.คลอดลูกบนรถแท็กซี่ พ่อสุดดีใจ เมื่อได้ลูกชายคนแรก

2.รอดปาฏิหาริย์ เด็กหญิง 2 ขวบ ดิ่งลงจากระเบียงชั้น 12 โชคดีหนุ่มส่งของรับได้ทัน