วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 - บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้บริจาคแผ่นหลังคาอีโค่รูฟ (Eco-Roof) จำนวน 90 แผ่น พร้อมชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียน ซึ่งผลิตจากกล่องนมยูเอชที รีไซเคิลรวมกว่า 186,000 กล่อง รวมถึงอุปกรณ์กีฬาเช่น ลูกบาสเกตบอล และผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีสำหรับเด็ก ตราโฟร์โมสต์โอเมก้า ให้แก่โรงเรียนบ้านเขานมนาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยอาจารย์ปิติตรี ตายงค์ ครูประจำโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มสำหรับเด็กๆและลูกบาสเกตบอล โดยจะนำแผ่นหลังคารีไซเคิลที่ได้มาต่อเติมอาคารเรียนเด็กเล็กและหอประชุมของโรงเรียนต่อไป กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “โฟร์โมสต์อาสารักษ์โลก” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมกล่องนมยูเอชทีที่ใช้แล้ว และนำไปรีไซเคิลเปลี่ยนเป็น โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียน รวมถึงอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาอีโค่รูฟ (Eco-Roof) ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนสะท้อนแสงยูวี (UV) ได้ถึง 32.9 % จึงสามารถลดอุณหภูมิของอาคารเรียนลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียส อีกทั้งกระบวนการผลิตแผ่นหลังคายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากผลิตจากกล่องนมยูเอชที100% โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งนี้การนำบรรจุภัณฑ์กล่องนมยูเอชทีที่ใช้แล้วนำกลับมาแปรรูปนี้ อยู่ภายใต้แผนงานการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply chain Management) เพื่อสานต่อแนวทางการสร้างการเติบโตธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ www.foremostthailand.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ForemostThailand

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ลูกไม่กินข้าว เกิดจากอะไร และวิธีการรับมือ
2.เพราะอะไร ลูกมักอาเจียนหลังดื่มนม และเป็นอันตรายไหม

Sponsored