เหนื่อย เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และหลายคนก็มองว่าเป็นอาการที่ปกติ และหายไปได้เองหากได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ แต่หากเป็นอาการ เหนื่อยง่าย ที่มาพร้อมกับ อาการปวดหัว คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติ คุณไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของอาการป่วย หรือความผิดปกติของร่างกายอยู่ก็ได้ และหากใครที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ไม่ว่าจะทำอะไรก็เหนื่อยหอบง่าย หายใจไม่ทัน เราอยากให้คุณลองเช็กอาการดังกล่าวกันดูว่าเกิดจากสาเหตุใด และหากเป็นบ่อย ๆ ควรรีบพบแพทย์จะดีกว่า

เหนื่อยง่าย มีสาเหตุมาจากอะไร

เหนื่อยง่าย ร่วมกับมี อาการปวดหัว คลื่นไส้ อ่อนเพลีย อยู่ตลอดเวลา มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นอน หลายคนอาจจะยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ลองมาหาสาเหตุร่วมกันว่าจริง ๆ อาการ  เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียที่เป็นอยู่นั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่

1.การขาดธาตุเหล็ก

หรือใครที่มีภาวะโลหิตจาง มักจะมีอาการ เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อย มี อาการปวดหัว คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ร่วมด้วย เนื่องจากธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง เมื่อร่างกายมีเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอ จะทำให้เลือดไม่สามารถส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ จึงทำให้รู้สึก เหนื่อยง่าย กว่าปกติแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตาม

2.ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

เป็นภาวะที่พบบ่อยในชายวัยกลางคน และผู้มีน้ำหนักตัวมาก โดยมีสาเหตุมาจากช่องคอที่แคบกว่าปกติ หรือปิดลงขณะหลับ จึงทำให้หายใจลำบากและรบกวนการนอน เมื่อเป็นเช่นนี้ส่งผลให้รู้สึก เหนื่อยง่าย และอ่อนเพลียในช่วงเวลากลางวัน หรือหลายคนมักจะรู้สึกอยากนอนอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้

3.ภาวะขาดไทรอยด์

อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เป็นอีกหนึ่งในอาการโดยทั่วไปของผู้ป่วยภาวะขาดไทรอยด์ หรือไฮโปไทรอยด์ โดยจะมีการแสดงอาการอย่างช้า ๆ หลายคนจึงไม่สามารถสังเกตอาการที่เกิดขึ้นได้ในทันที แต่อาการที่เด่นชัดก็คือ มักจะรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา อ่อนเพลียและรู้สึกไม่สบายตัว

4.ระบบการเผาผลาญพลังงานมีความผิดปกติ

เมื่อคุณรู้สึก เหนื่อยง่าย บ่อย ๆ นั่นอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการเผาผลาญพลังงาน หรือเมตาบอลิซึมที่ต่ำกว่าปกติจึงทำให้รู้สึกเหนื่อย อ่อนล้า และต้องการนอนพักผ่อนตลอดเวลา อีกทั้งอาจแสดงถึงภาวะขาดไทรอยด์อีกด้วย ส่วนกระบวนการเมตาบอลิซึมที่สูงกว่าปกตินั้น ก็อาจส่งผลให้รู้สึกเหนื่อย และเป็นอาการจากโรคไทรอยด์เป็นพิษได้ด้วยเช่นกัน

5.หนี้การนอน หรือ (Sleep Debt)

เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นเวลาติดต่อกันนาน จึงทำให้รู้สึกเหนื่อย อ่อนล้า และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ด้วย เช่น ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้น โดยผลที่จะตามก็คือ ต่อมหมวกไตทำงานหนักเกินไป หรือมีภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งเป็นสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดสูง และนำไปสู่โรคเบาหวาน จึงมักจะแสดงออกด้วยอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย นั่นเอง

6.ภาวะเหนื่อยเรื้อรัง

สำหรับภาวะเหนื่อยเรื้อรังเป็นอาการ เหนื่อยง่าย อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 6 เดือน โดยที่คุณเองก็ไม่ทราบสาเหตุ และอาจแสดงถึงภาวะเหนื่อยเรื้อรังได้ โดยคุณก็จะยังคงรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาแม้ว่านอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ อาจมีอาการบ่งชี้อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อ และข้อต่อ เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 20 ปี - 40 ปี และอาจพบในเด็กอายุระหว่าง 13-15 ปี ได้ด้วยเช่นกัน

วิธีการรักษาเมื่อรู้สึกเหนื่อยง่าย

การรักษาภาวะ เหนื่อยง่าย  อาการที่ส่งผลต่อสุขภาพ แพทย์จะรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้

- เหนื่อยล้า อ่อนเพลียง่าย ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลหิตจาง แพทย์จะสั่งจ่ายธาตุเหล็กชนิดรับประทาน เพื่อให้เม็ดเลือดแดงกลับมาสมบูรณ์ และจากนั้นอาการเหนื่อยล้าก็จะบรรเทาลง

- เหนื่อยล้า อ่อนเพลียง่ายที่เกิดจากภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน จะรักษาด้วยการรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมน เพื่อเป็นการชดเชย และจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น และกลับมามีสุขภาพที่แข็งมากยิ่งขึ้นอีกครั้ง

Sponsored

- เหนื่อยล้า อ่อนเพลียง่ายจากการรับประทานยารักษาโรคบางชนิด แพทย์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เหนื่อย อ่อนเพลีย จากภาวะซึมเศร้า หรือเกิดขึ้นจากความวิตกกังวล แพทย์อาจจะต้องให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดอาการด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การพูดคุย พร้อมกับมีการให้คำปรึกษา หรือแนวทางการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสมมากที่สุด

- หากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะเหนื่อยเรื้อรังเกิดขึ้นบ่อย ๆ แพทย์อาจจะให้การรักษาด้วยการส่งตัวผู้ป่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ตรงจุด เช่น การทำจิตบำบัด การออกกำลังกาย หรือการรักษาด้วยยา

อาการเหนื่อยง่ายเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และหลายคนก็มักจะมองว่าเป็นอาการปกติ จึงปล่อยให้เกิดเป็นอาการเรื้อรังและเป็นอยู่บ่อย ๆ เพราะฉะนั้นหากใครที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนล้า อ่อนเพลีย ต้องการนอนหรือพักผ่อนอยู่ตลอดเวลา ให้คุณหมั่นสังเกตตนเองว่าอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไร เพื่อจะได้สามารถดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายและเพื่อให้คุณได้สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.เล่าประสบการณ์ตรง ลูกปวดท้องบ่อย ตรวจพบเป็นลำไส้กลืนกัน

2.แชร์เตือนแม่ๆ! จากเรื่องจริง กว่าจะรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก