ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ หรือ การที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้เครื่องมือสื่อสาร หรือ อุปกรณ์อิเลคโทนิคเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งการติดต่อสื่อสาร การทำงาน หรือ แม้แต่การสั่งซื้อสินค้า และ บริการต่าง ๆ ส่วนของเทคโนโลยีที่เข้ามานี้ก็ทำให้หลาย ๆ ท่านที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานเกิดเห็นภาพซ้อน เวียนหัวขึ้น โดยอาการดังกล่าวเป็นอาการที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คิด ดั่งที่เราจะขอพาไปทำความเข้าใจกันในบทความ

เห็นภาพซ้อน เวียนหัว เกิดจากอะไร

อาการเห็นภาพซ้อน เวียนหัว มีสาเหตุ ดังนี้

1.ต้อกระจก

เป็นกลุ่มอาการที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่สายตาผ่านการใช้งานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ต้อกระจกก็ยังปรากฎในกลุ่มผู้ที่ดื่มสุรา หรือ สูบบุหรี่อย่างหนัก หรือ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบางรายก็สามารถเกิดต้อกระจกได้เช่นกัน และ หนึ่งในกลุ่มอาการของต้อกระจกก็คือ การเห็นภาพซ้อน เวียนหัว ร่วมด้วยอาการตาพร่า มองภาพได้ไม่ชัดเจน มักเห็นเหมือนฝ้า หรือ หมอกบดบังสายตา

2.ออฟฟิตซินโดรม

ไม่เพียงแต่อาการปวดหลัง ปวดเอวเท่านั้นที่เป็นกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม อาการตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการของออฟฟิตซินโดรมเช่นกัน ซึ่งมักเกิดกับสาว ๆ หนุ่ม ๆ ในตำแหน่งธุรการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ต่อวันมากกว่า หรือ เท่ากับ 8 ชั่วโมง การต้องเพ่งสายตาติดต่อกันยาวนานในแต่ละวัน ร่วมด้วยการอยู่ในห้องปรับอากาศจึงทำให้ดวงตาเห็นภาพซ้อน เวียนหัว และ ตาแห้งได้

3.สายตาเพลีย

เป็นกลุ่มอาการที่มีคล้ายคลึงกับออฟฟิตซินโดรมเป็นอย่างมาก เพราะหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สายตาเพลียก็คือ การเพ่งสายตาอย่างหนัก แต่สายตาเพลียจะมีมิติของสาเหตุที่มากกว่า อย่างการนั่งอ่านหนังสือในรถที่มีการเคลื่อนที่ หรือ กำลังแล่น การใช้สายตาในที่สลัว ก็ล้วนทำให้เกิดสายตาเพลียขึ้น นอกจากนี้ความเพลียในช่วงสายของวันจากความเครียด หรือ สภาพแวดล้อมก็ปรากฎอาการเห็นภาพซ้อน เวียนหัวได้ด้วย

4.Diplopia

เป็นความผิดปกติของตาที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติขององค์ประกอบภายในตาของเรา กล่าวคือ หากเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา จะเกิดอาการตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อนทั้ง 2 ข้าง แต่หากเกิดความผิดปกติของสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาเอียง ตาเข หรือ ตาเหล่ จะทำให้เกิดภาพซ้อนเพียงข้างใดข้างหนึ่งของดวงตาเท่านั้น แต่เมื่อมีสาเหตุของการเห็นภาพซ้อนจาก Diplopiaจักษุแพทย์จะเร่งทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อไม่ให้การเห็นภาพซ้อนข้างเดียวลุกลามไปเป็นการเห็นภาพซ้อนทั้งสองข้าง

5.เส้นประสาทคู่ที่ 6 ผิดปกติ

เส้นประสาทคู่ที่ 6 มีหน้าที่ในการควบคุมองค์ประกอบหลัก ๆ ของดวงตา ซึ่งก็คือ กล้ามเนื้อตา ให้สามารถเหลือบ มองตรง ขยับขึ้น หรือ ลง ได้อย่างอิสระ ตามอำนาจสั่งการของจิตใจ แต่เมื่อก็ตามที่เส้นประสาทคู่ที่ 6 นี้เกิดความผิดปกติขึ้น ก็จะทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาเกิดความบกพร่องไปด้วย ส่วนนี้ก็ปรากฎอาการเห็นภาพซ้อน เวียนหัวได้

ผลเสียจากการเห็นภาพซ้อน เวียนหัว

การเห็นภาพซ้อน เวียนหัวเป็นกลุ่มอาการที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเอง และ ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเมื่อมีอาการเวียนหัวร่วมด้วยแล้ว เพราะอาการดังกล่าวอาจไม่ได้เป็นเพียงอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของดวงตาเท่านั้น อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบอื่น ๆ ในร่างกายร่วมด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ต้องรักษายาวนานขึ้น และ แน่นอนว่าการรักษาที่ใช้ระยะเวลานานจะทำให้ผู้ที่เป็นต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเวลาที่สูญเสียไปพร้อมกับโอกาสที่อาจสูญเสียไปด้วย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก

เห็นภาพซ้อน เวียนหัว ดูแลรักษาอย่างไร

ส่วนของการรักษาอาการเห็นภาพซ้อน เวียนหัวนั้น ควรปรึกษาจักษุแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ ชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อ วินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ เพราะสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปก็จะต้องรับการรักษาที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ตัวคุณเองก็ควรดูแลรักษาดวงตาทั้งคู่ของคุณ โดยมีเคล็ดลับดังนี้

1.การพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะการพักผ่อนดวงตา กำหนดเวลาการใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิคของตน เพื่อให้ดวงตาได้เกิดการพักจริง ๆ ในแต่ละวัน

2.อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้ดวงตา อย่างการอ่านหนังสือก็ควรอ่านในที่นิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ของรถ หรือ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้ไม่ต้องทำการเพ่งในขณะอ่าน

Sponsored

3.หมั่นตรวจสุขภาพตาประจำปี หลาย ๆ ท่านมักมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำในทุก ๆ ปี แต่ก็มักลืมการตรวจสุขภาพดวงตาไป เพราะสายตาที่สั้น ยาว หรือ เอียง ก็สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของดวงตา และทำให้คุณเองสามารถดูแลรักษาดวงตาได้ทันเวลา

การเห็นภาพซ้อน เวียนหัว หรือ อาการตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน นั้นมีสาเหตุเกิดได้ทั้งจากความผิดปกติภายในร่างกาย หรือ ปัจจัยเสี่ยงจากวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งคุณควรเข้ารับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด และได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดีในกรณีที่คุณยังไม่เคยปรากฎอาการเห็นภาพซ้อน เวียนหัว คุณก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะส่วนของดวงตา รวมไปถึงสภาพจิตใจของตนเองให้แข็งแรง และ เบิกบาน เพื่อจะได้ใช้ชีวิตกับคนที่รักคุณได้อย่างมีความสุข

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube:KonThong Channel คนท้อง
IG :Team_konthong
Tiktok :Teamkonthonth

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ทำไมต้อง เร่งคลอด มาทำความเข้าใจกับสาเหตุและการเร่งคลอด

2.วิธีเร่งคลอด ความแตกต่างระหว่างเร่งโดยหมอกับเร่งด้วยธรรมชาติ